Часто задаваемые вопросы...
 

I. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття

(Приклади з Наказу Мінсоцполітики №1022 від 21 жовтня 2015)

I. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття

1.Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 24 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі - розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної), а саме з липня 2014 року по червень 2015 року.

2. До центру зайнятості з метою реєстрації як безробітної 17 липня 2015 року звернулась внутрішньо переміщена особа, яка має всі необхідні документи для надання статусу безробітного. На останньому місці роботи, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, особа перебувала в трудових відносинах з 19.07.2011 по 29.06.2015. За даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр) відсутня інформація про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за період з лютого 2015 року по червень 2015 року включно.

Період зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджується сплатою єдиного внеску (у разі реєстрації особи в центрі зайнятості протягом місяця), є поважною причиною перерви страхового стажу відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - Закон 1533). Розмір допомоги по безробіттю у цьому випадку визначається за 12 календарних місяців, що передують початку цієї перерви (тобто з лютого 2014 року по січень 2015 року), за які за даними Державного реєстру є дані про нарахований та сплачений єдиний внесок.

3. Особа працювала на декількох підприємствах:

з 08.01.2014 по 05.09.2014;

з 25.10.2014 по 13.01.2015;

з 13.03.2015 по 16.07.2015.

З 13.04.2015 по 24.04.2015 перебувала на лікарняному.

Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 12 серпня 2015 року.

Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (серпень 2014 року - липень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої згідно із законодавством сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятостіу розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, а саме: серпень 2014 року (31 к. д.), вересень 2014 року (5к. д.), жовтень 2014 року (7 к. д.), листопад 2014 року (30 к. д.), грудень 2014 року (31 к. д.), січень 2015 року (13 к. д.), березень 2015 року (19 к. д.), квітень 2015 року (18 к. д.), травень 2015 року (31 к. д.), червень 2014 року (30 к. д.), липень 2015 року (16 к. д.).

4. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 06 липня 2015 року. В трудових відносинах перебувала з 03 серпня 2010 року по 12 травня 2015 року. За даними Державного реєстру в серпні 2014 року та січні 2015 року зазначена позначка "без збереження заробітної плати", а кількість днів відсутня.

Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року - червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. У разі відсутності в Державному реєстрі усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати, а саме кількості календарних днів відпустки без збереження заробітної плати, то такі дані за серпень 2014 року та січень 2015 року надаються роботодавцем протягом п'яти робочих днів за зверненням органу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або застрахованої особи за формою згідно з додатком до Порядку.

5. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості 17 липня 2015 року. За останні 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації в центрі зайнятості, перебувала в трудових відносинах з 15 грудня 2014 року по 11 травня 2015 року та отримувала дохід 3000 грн. в місяць. Сума сплачених страхових внесків за даними Державного реєстру за грудень 2015 року та травень 2015 року є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, тому відповідно до частини третьої статті 21 Закону 1533 ці місяці зараховуються як повні місяці страхового стажу.

У такому випадку (страховий стаж особи становить за даними Державного реєстру не менше ніж 6 місяців) розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньоденної заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року - червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та згідно із законодавством сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: грудень 2014 року (17 к. д.), січень 2015 року (31 к. д.), лютий 2015 року (28 к. д.), березень 2015 року (31 к. д.), квітень 2015 року (30 к. д.), травень 2015 року (11 к. д.).

6. Особа працювала на підприємстві з 10 січня 2013 року по 14 червня 2015 року. Статус безробітного набула 05 липня 2015 року. За даними Державного реєстру відсутня сплата страхових внесків за період з квітня 2015 року по червень 2015 року.

Відповідно до п. 31 Порядку середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю обчислюється з використанням даних Державного реєстру. Враховуючи, що звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску подається роботодавцями до фіскальних органів щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним, у випадках, коли особа у наступному місяці після звільнення з роботи реєструється як безробітна, відомості Державного реєстру не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати. Такі дані за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п'яти робочих днів за зверненням органів фондів або застрахованої особи за формою згідно з додатком (п. 33 Порядку).

У випадку якщо на дату призначення допомоги по безробіттю відсутні дані про сплату єдиного внеску за всі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цих періодів, до отримання відомостей про сплату за ці періоди єдиного внеску. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року - червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та сплачений єдиний внесок за даними Державного реєстру (тобто за виключенням заробітної плати за період з квітня 2015 року по червень 2015 року), на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді (враховуючи календарні дні за період з квітня 2015 року по червень 2015 року).

Після надходження необхідних даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.

7. Особа працювала на останньому місці роботи з 2007 року. Останні три роки по 02 червня 2015 року включно перебувала у відпустці по догляду за дитиною [додатково дивіться  Відпустка по догляду за дитиною] до досягнення нею трирічного віку, після закінчення якої вийшла на роботу та була звільнена 26 червня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 09 липня 2015 року. За даними Державного реєстру у розрахунковому періоді (липень 2014 року - червень 2015 року) у червні 2015 року особа працювала і отримала дохід.

Середньоденна заробітна плата у такому випадку обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та згідно з законодавством сплачений єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тобто фактична кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді згідно з даними Державного реєстру за винятком днів перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років).

8. Особа зареєстрована в службі зайнятості як безробітна 08 липня 2015 року, до цього працювала за цивільно-правовими договорами, термін дії яких:

05.06.2014 - 25.09.2014;

05.11.2014 - 25.11.2014;

01.12.2014 - 25.04.2015;

05.05.2015 - 25.05.2015;

01.06.2015 - 25.06.2015.

Розрахунковий період - з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: липень 2014 року - 31 к. д., серпень 2014 року - 31 к. д., вересень 2014 року - 25 к. д., листопад 2014 року - 21 к. д., грудень 2014 року - 31 к. д., січень 2015 року - 31 к. д., лютий 2015 року - 28 к. д., березень 2015 року - 31 к. д., квітень 2015 року - 25 к. д., травень 2015 року - 21 к. д., червень 2015 року - 25 к. д.

9. Особа працювала за основним місцем роботи з 2012 року по 30 квітня 2015 року та одночасно працювала за сумісництвом з 23 листопада 2014 року по 22 червня 2015 року. Статус безробітного набула 23 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року - в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні 2015 року - 22 к. д.

10. Особа працювала на підприємстві з 2007 року. Останні 3 роки по 02.07.2015 р. перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та була звільнена 03 липня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 15 липня 2015 року.

Якщо у розрахунковому періоді (липень 2014 року - червень 2015 року) особа не мала заробітку з поважної причини, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день розірвання трудового договору, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

11. Особа працювала на підприємстві з 12 серпня 2013 року по 14 березня 2015 року та одночасно була зареєстрована як фізична особа - підприємець з 12 грудня 2013 року по 22 червня 2015 року, проте єдиний внесок не сплачувала. В центрі зайнятості зареєструвалась 15 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року - в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні 2015 року - 22 к. д. При розрахунку середньоденної заробітної плати враховується заробітна плата (дохід), на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

12. Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років до 09 березня 2015 року. 10 березня 2015 року стала до роботи та звільнилась 30 червня 2015 року. Під час відпустки по догляду за дитиною надавала послуги за цивільно-правовим договором з 5 січня 2015 року по 26 січня 2015 року та з 1 лютого 2015 року по 28 лютого 2015 року. Зареєструвалась як безробітна 07 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду та дохід, отриманий у цих місяцях, у розрахунок середньоденної заробітної плати не включається. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: березень 2015 року (22 к. д.), квітень 2015 року (30 к. д.), травень 2015 року (31 к. д.), червень 2015 року. (30 к. д.).

13. Особа працювала на підприємстві з 10 грудня 2012 року до 12 серпня 2014 року включно. Крім того, вона займалась підприємницькою діяльністю з 02 вересня 2013 року до 20 вересня 2014 року включно. У цьому періоді з 07 липня 2014 року до 17 липня 2014 року включно особа хворіла.

З 11 листопада 2014 року до 12 грудня 2014 року включно особа надавала послуги відповідно до укладеного цивільно-правового договору.

З 15 грудня 2014 року до 10 лютого 2015 року включно особа працювала на підприємстві та за сумісництвом з 12 січня 2015 року до 04 березня 2015 року включно.

З 27 квітня 2015 року до 15 липня 2015 року включно особа працювала на підприємстві. У період з 30 квітня 2015 року до 8 червня 2015 року включно особа хворіла.

Статус безробітного особа отримала 23 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року.

Середньоденний дохід обчислюється шляхом ділення отриманого в розрахунковому періоді доходу, на який нарахований та з якого сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважної причини (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю).

Обчислення середньоденного доходу для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин

Заробітна плата за основним місцем роботи, гривень

Заробітна плата за сумісництвом, гривень

Дохід від підприємницької діяльності, гривень

Винагорода за надання послуг за цивільно-правовим договором, гривень

Сумарний дохід, що береться для обчислення середнього доходу, гривень

2014 рік
липень

20

820 (за 20 днів)

 

1400 (за 20 днів)

 

2220

серпень

31

480 (за 12 днів)

 

1250 (за 31 день)

 

1730

вересень

20

   

1100

 

1100

листопад

20

     

1800

1800

грудень

29

670 (за 17 днів)

   

1200 (за 12 днів)

1870

2015 рік
січень

31

1300 (за 31 день)

710 (за 20 днів)

   

2010

лютий

28

520 (за 10 днів)

1200 (за 28 днів)

   

1720

березень

4

 

160

   

160

квітень

3

250

     

250

червень

22

980

     

980

Усього:

208

5020

2070

3750

3000

13840

У липні 2014 року, квітні та червні 2015 року кількість календарних днів зменшено відповідно на 11, 1 та 8 календарних днів тимчасової непрацездатності.

Жовтень 2014 року та травень 2015 року виключаються з розрахунку повністю, оскільки весь травень особа хворіла, а в жовтні - не працювала.

Сума виплат для обчислення середньоденного доходу становить 13840 гривень (5020 грн. + 2070 грн. + 3750 грн. + 3000 грн.).

Кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, становить 208 календарних днів.

Середньоденний дохід для призначення допомоги по безробіттю становить 66,53 гривень (13840 грн. : 208 календарних днів).

Середньоденний дохід не перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

14. Особа проходила військову службу з 19 серпня 2014 року по 12 серпня 2015 року. Для реєстрації в службі зайнятості як безробітна має надати всі необхідні документи, а також довідку з військової частини про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, та довідку про грошове забезпечення.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється грошове забезпечення для розрахунку допомоги по безробіттю, є 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної.

Отже, у разі реєстрації особи у службі зайнятості у серпні 2015 року (місяці звільнення зі служби) розрахунковим періодом є серпень 2014 року - липень 2015 року.

Якщо особа звернеться до служби зайнятості у вересні 2015 року, до розрахункового періоду має бути включено також і місяць звільнення особи зі служби, тобто розрахунковим періодом буде вересень 2014 року - серпень 2015 року.

З метою збереження часу військовослужбовців в довідку про грошове забезпечення для розрахунку страхових виплат необхідно включати відомості про грошове забезпечення за останні 12 календарних місяців служби, що передують місяцю звільнення та місяць звільнення конкретної особи зі служби (серпень 2014 року - серпень 2015 року).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua