Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Темы: Пенсия в Украине.

Упоминается на сайте как "Закон о пенсионном страховании".

Текст смотрите по ссылке : Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Упомянут на страницах сайта:

Важливі сторінки:

r006203 Неоподатковуваний мінімум доходів громадян / r006204 Необлагаемый налогом минимум,

r006205 Єдиний податок / r006206 Единый налог,

r006207 ЄСВ це податок? / r006208 ЕСВ - что это?,

r006209 Рахунки бухгалтерського обліку / r006210 Счета бухгалтерского учета,

r006211 Бухгалтерський облік / r006212 Бухгалтерский учет,

r006213 Основні засоби / r006214 Основные средства,

r006215 Компенсація за невикористану відпустку / r006216 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r006217 Фінансова звітність підприємства / r006218 Финансовая отчетность предприятия,

r006219 Баланс підприємства / r006220 Баланс предприятия,

r006221 Штатний розпис / r006222 Штатное расписание,

r006223 Калькулятор індексації грошового забезпечення / r006224 Калькулятор индексации зарплати,

r006225 Розрахунок лікарняних / r006226 Расчет больничного,

r006227 Розрахунок відпустки / r006228 Расчет отпускных,

r006229 Лікарняні (лікарняний лист) / r006230 Больничные (больничный лист),

r006231 Класифікатор професій алфавітний / r006232 Классификатор профессий, Украина,

r006233 Відпустка по догляду за дитиною / r006234 Отпуск по уходу за ребенком,

r006235 Допомога по вагітності та пологах / r006236 Пособие по беременности и родам,

r006239 Як проходить декретна комісія? / r006240 Как считается отпуск по беременности и родам?,

r006241 Табель обліку робочого часу простий / r006242 Инструкция по ведению табеля учета рабочего времени,

r006243 Нарахування відпускних / r006244 Начисление отпускных,

r006245 Декларація про доходи / r006246 Декларация о доходах,

r006247 Графік відпусток, бланк / r006248 График отпусков, пример,

r006259 Трудовий договір, приклад / r006250 Трудовой договор, пример,

r006251 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r006252 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r006253 Єдиний податок - 3 група / r006254 Единый налог - 3 группа,

r006255 Єдиний податок - 2 група / r006256 Единый налог - 2 группа,

r006257 Заповнення об'єднаної звітності / r006258 Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ,

r006273 Наказ про відпустку, приклад / r006274 Приказ на отпуск, пример,

r006275 Заява на відпустку, приклад / r006276 Заявление на отпуск, пример,

r006277 Особова картка працівника, приклад / r006278 Личная карточка работника, пример,

r006279 Декларація платника єдиного податку / r006280 Декларация плательщика единого налога,

r006281 Правила трудового розпорядку / r006282 Правила внутреннего трудового распорядка, образец,

r006283 20-опп, форма, r006284 ЄСВ ФОП,

r006285 Наказ про прийняття на роботу / r006286 Приказ о приеме на работу,

r006287 ДСТУ 4163, нова редакція - 2020 (скачать).

 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua