Найчастіші питання / відповіді...
 

Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Темы: Пенсия в Украине.

Упоминается на сайте как "Закон о пенсионном страховании".

Текст смотрите по ссылке : Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Упомянут на страницах сайта:

Важливі сторінки:

r006201 Податкова накладна / r006202 Налоговая накладная,

r006203 Неоподатковуваний мінімум / r006204 Необлагаемый минимум,

r006205 Єдиний податок / r006206 Единый налог,

r006207 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r006208 ЕСВ (единый социальный взнос),

r006209 План рахунків бухгалтерського обліку / r006210 План счетов бухгалтерского учета,

r006211 Бухгалтерський облік / r006212 Бухгалтерский учет,

r006213 Основні засоби / r006214 Основные средства,

r006215 Компенсація за невикористану відпустку / r006216 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r006217 Фінансова звітність підприємства / r006218 Финансовая отчетность предприятия,

r006219 Баланс підприємства / r006220 Баланс предприятия,

r006221 Штатний розпис / r006222 Штатное расписание,

r006223 Індексація зарплати / r006224 Индексация зарплаты,

r006225 Розрахунок лікарняних / r006226 Расчет больничного,

r006227 Розрахунок відпускних / r006228 Расчет отпускных,

r006229 Лікарняні (лікарняний лист) / r006230 Больничные (больничный лист),

r006231 Класифікатор професій / r006232 Классификатор профессий,

r006233 Відпустка по догляду за дитиною / r006234 Отпуск по уходу за ребенком,

r006235 Допомога по вагітності та пологах / r006236 Пособие по беременности и родам,

r006237 Відпустка на дітей / r006238 Отпуск на детей,

r006239 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r006240 Декретный отпуск по беременности и родам,

r006241 Табель обліку робочого часу / r006242 Табель учета рабочего времени,

r006243 Нарахування відпускних / r006244 Начисление отпускных,

r006245 Декларація про доходи / r006246 Декларация о доходах,

r006247 Графік відпусток, приклад / r006248 График отпусков, пример,

r006259 Трудовий договір, приклад / r006250 Трудовой договор, пример,

r006251 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r006252 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r006253 Єдиний податок - 3 група / r006254 Единый налог - 3 группа,

r006255 Єдиний податок - 2 група / r006256 Единый налог - 2 группа,

r006257 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r006258 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r006273 Наказ про відпустку, приклад / r006274 Приказ на отпуск, пример,

r006275 Заява на відпустку, приклад / r006276 Заявление на отпуск, пример,

r006277 Особова картка працівника, приклад / r006278 Личная карточка работника, пример,

r006279 Декларація платника єдиного податку / r006280 Декларация плательщика единого налога,

r006281 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r006282 Правила внутреннего трудового распорядка,

r006283 Форма №20-ОПП, r006284 ЄСВ ФОП,

r006285 Наказ про прийняття на роботу / r006286 Приказ о приеме на работу,

 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua