Часто задаваемые вопросы...
 

Виплати, які не враховуються для розрахунку відпускних

Tемы: Розрахунок відпускних (Расчет отпускных).

Повний перелік виплат, що не включаються в розрахунок відпускних, міститься в Порядку № 100. Нижче згадаємо виплати, що часто зустрічаються, з тих, які згадані в Порядку №100.

При розрахунку середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження для розрахунку не враховуються:

виплати за виконання окремих доручень (разового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за поєднання професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, виконуючим обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і що не є штатними заступниками [читайте Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника]);

одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, що виходять на пенсію, вихідна допомога і т. п.);

компенсаційні виплати на відрядження і на переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на найом житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

премії за винахід і раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збір і здачу лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва (за винятком таких премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності);

грошові і речові винагороди за призові місця в змаганнях, оглядах, конкурсах і т. п.;

пенсії, державна допомога, соціальні і компенсаційні виплати;

літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, виплачуваний за авторським договором;

вартість безкоштовно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, засобів змиваючих і знешкоджуючих, молока і лікувально-профілактичного харчування;

дотації на обіди, проїзд, вартість сплачених підприємством путівок у санаторії і дома відпочинку;

виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну суспільну роботу і т. п.;

вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума грошових коштів на їх відшкодування;

заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її в середній заробіток передбачений чинним законодавством);

суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я;

доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Детальніше список виплат розібраний на сторінці:

• Таблиця виплат, що включаються / не включaються в розрахунок середньої зарплати при розрахунку відпускних

В інших випадках, коли нарахування здійснюються виходячи з середньої заробітної плати, працівник не має заробітку не з власної вини, розрахунки здійснюються виходячи зі встановлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Додатково: ? Питання, що часто ставляться про розрахунок середньої зарплати

Інші сторінки за темами Розрахунок відпускних, Відпустки:

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2020 Бухучет buhoblik.org.ua