НАКАЗ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
17.05.2000 № 109/95/157

Тема: Прожиточный минимум в Украине - 2015 (Прожитковий мінімум на 2015 рік).

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2000 р. за № 347/4568

Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
№ 317/333/301 від 11.10.2005
Наказом Міністерства соціальної політики
№ 16/20/8 від 13.01.2014}

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" НАКАЗУЄМО:

Затвердити Методику визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення (додається).

Міністерство праці
та соціальної політики України
Міністр

І. Сахань
Міністерство
економіки України
в.о. Міністра

В. Кальник
Державний комітет
статистики України
Голова Комітету

О. Осауленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
Міністерства економіки України
Державного комітету
статистики України
17.05.2000 № 109/95/157
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2000 р.
за № 347/4568

МЕТОДИКА
визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює єдиний порядок розрахунку прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення в Україні та на регіональному рівні.

1.2. Прожитковий мінімум на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, складається з вартісних величин:

набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я (далі - набір продуктів харчування);

мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (далі - набір непродовольчих товарів);

мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (далі - набір послуг).

1.3. До основних соціальних і демографічних груп населення відносяться:

діти віком до 6 років;

діти віком від 6 до 18 років;

працездатні особи;

особи, які втратили працездатність.

1.4. Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення розраховується, виходячи з набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення".

1.5. Для розрахунку вартісних величин набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг використовуються середні споживчі ціни (тарифи) (далі - ціни) в країні (регіоні). Ціни (крім тарифів на комунальні послуги, електроенергію, послуги зв'язку) розраховуються Державною службою статистики України, і відповідна інформація щомісячно надається Міністерству соціальної політики України. Інформація про тарифи на комунальні послуги надається Міністерству соціальної політики України Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, а на послуги зв'язку - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Головні управління (управління) статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають інформацію щодо рівня цін відповідним структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

{Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014}

2. Порядок визначення прожиткового мінімуму

2.1. Розрахунок вартості набору продуктів харчування

2.1.1. Вартість набору продуктів харчування в розрахунку на рік для однієї особи кожної окремої соціально-демографічної групи населення визначається як сума вартостей споживання кожного продукту, включеного до набору продуктів харчування відповідної групи населення.

Вартість споживання кожного продукту харчування визначається шляхом множення норми його споживання на ціну.

2.1.2. Вартість набору продуктів харчування в розрахунку на місяць на одну особу кожної соціально-демографічної групи розраховується як 1/12 річної вартості відповідного набору.

Ураховуючи, що споживання окремих овочів та фруктів має сезонний характер, у зимово-весняний період при розрахунках за групою овочів використовуються ціни відповідних продуктів у переробленому вигляді (солоні, квашені), за групою фруктів - ціна свіжих яблук. При цьому норми споживання за групами овочів та фруктів не змінюються.

Умовний приклад розрахунку вартості набору продуктів харчування для однієї із соціально-демографічних груп населення (для дітей віком від 0 до 6 років) наведено в додатку 1.

2.2. Розрахунок вартості набору непродовольчих товарів

2.2.1. Непродовольчі товари, що входять до наборів, об'єднані в групи:

індивідуального користування (верхній зимовий одяг, верхній демісезонний одяг, костюм (сукня), натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, головні убори, галантерейні вироби, взуття);

загальносімейного користування (текстильні вироби, білизна, посуд, побутові прилади, меблі, предмети першої потреби, предмети санітарії та ліки).

2.2.2. Вартість набору непродовольчих товарів у середньому на одну особу на рік відповідної соціально-демографічної групи населення складається із суми вартостей споживання непродовольчих товарів індивідуального та загальносімейного користування на одну особу на рік.

Вартість набору непродовольчих товарів в розрахунку на місяць на одну особу кожної соціально-демографічної групи розраховується як 1/12 річної вартості відповідного набору.

2.2.3. Вартість набору непродовольчих товарів індивідуального користування на одну особу для відповідної соціально-демографічної групи населення на рік визначається як сума вартостей споживання кожного предмета гардероба, що входить до відповідної групи.

Вартість споживання кожного предмета гардероба визначається шляхом множення нормативного обсягу споживання на ціну відповідного предмету.

Обсяг споживання за кожною позицією предметів гардероба визначається шляхом підсумовування обсягів їх споживання за обома статевими групами. Зазначені складові розраховуються шляхом ділення кількісного нормативу відповідного предмета гардероба на термін його служби та множенням на частку відповідної статі в структурі соціально-демографічної групи населення. Результат розраховується з трьома знаками після коми (умовний приклад розрахунку статево-вікової структури населення наведено в додатку 2).

Приклад визначення вартості споживання окремих непродовольчих товарів

Розрахунок вартості споживання верхнього зимового одягу для дітей віком до 6 років:

шуба із штучного хутра або пальто зимове - 1 штука на 2 роки;
обсяг споживання верхнього зимового одягу на рік становитиме - 0,5 штуки (1:2=0,5);
ціна шуби із штучного хутра (пальта зимового) - 89,63 гривні.

Вартість споживання верхнього зимового одягу становитиме:
0,5х89,63 грн.=44,82 грн.

Розрахунок вартості споживання верхнього зимового одягу для працездатного населення:

Обсяг споживання предметів, які входять до складу верхнього зимового одягу:

чоловіча куртка на синтапоні - 1 штука на 4 роки;

жіноче пальто зимове - 1 штука на 8 років;

ціна чоловічої куртки - 150,95 грн.;

ціна жіночого пальта - 519,76 грн.

У загальній кількості працездатного населення статева структура:

чоловіки - 51,3%, або 0,513;
жінки - 48,7%, або 0,487.

Обсяг споживання верхнього зимового одягу в середньому на рік становитиме:

для чоловіків - 1:4х0,513=0,128 штуки;
для жінок - 1:8х0,487=0,061 штуки.

Вартість споживання верхнього зимового одягу в середньому на одну особу на рік становитиме:

0,128х150,95 грн.+0,061х519,76 грн.=51,02 грн.

2.2.4. Вартість набору непродовольчих товарів загальносімейного користування на одну особу на рік розраховується як сума вартостей обсягів споживання цих товарів за всіма позиціями, виходячи з терміну їх служби та середнього розміру сім'ї.*

__________
* Щороку визначається Державною службою статистики України.

{Виноска до підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014}

Вартість обсягу споживання на рік непродовольчих товарів загальносімейного користування за окремою позицією визначається шляхом множення нормативного обсягу споживання на ціну відповідного виду товару.

Обсяг споживання непродовольчих товарів загальносімейного користування за окремою позицією визначається шляхом ділення кількісного показника зазначеного виду товару на термін його служби та на середній розмір сім'ї.

Приклад визначення вартості споживання товарів загальносімейного користування

Розрахунок вартості користування холодильником:

кількість холодильників (на середньостатистичну сім'ю) - 1 шт.;

термін служби - 15 років;

середній розмір сім'ї - 2,76;

ціна холодильника - 758,21 грн.

Обсяг споживання за рік становитиме:

на середньостатистичну сім'ю - 0,07 шт. (1:15=0,067);
на одну особу - 0,021 шт. (0,067:2,76=0,024).

Вартість користування холодильником для однієї особи на рік становитиме:

0,024х758,21 грн.=18,20 грн.

Умовний приклад повного розрахунку вартості споживання набору непродовольчих товарів для однієї із соціально-демографічних груп населення (працездатних осіб) наведено в додатку 3.

2.3. Розрахунок вартості набору послуг

Вартість набору послуг розраховується як сума вартостей наборів житлово-комунальних, побутових, транспортних послуг, послуг культури та зв'язку.

2.3.1. Вартість набору житлово-комунальних послуг

2.3.1.1. Вартість користування житлом у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми користування житлом на одну особу (загальної площі) на квартирну плату за 1 кв.м загальної площі.

Приклад визначення вартості користування житлом

Норма користування житлом на одну особу

- 21,0 кв.м.

Квартирна плата за 1 кв.м

- 0,22 грн.

Вартість користування житлом в середньому на одну особу на місяць становитиме:

21,0 кв.м х 0,22 грн.=4,62 грн.

2.3.1.2. Вартість споживання водопостачання (водовідведення) у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми водопостачання (водовідведення) у розрахунку на місяць на тариф 1 куб.метра води при водопостачанні (водовідведенні) з урахуванням питомої ваги споживачів, що мешкають у будинках з різним оснащенням.

Для визначення вартості споживання водопостачання (водовідведення) використовуються норми споживання для будинків з водопроводом і каналізацією, без ванн і гарячого водопостачання, для будинків з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами та для будинків з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами 1500-1700 міліметрів, душем.

Розрахунок вартості споживання водопостачання (водовідведення) у середньому на одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:

визначається обсяг споживання водопостачання (водовідведення) шляхом множення норми споживання водопостачання (водовідведення) на місяць для кожної категорії будинків на питому вагу споживачів, які мешкають у відповідних будинках, в загальній кількості споживачів (за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, у регіонах - відповідних підрозділів);

{Абзац четвертий підпункту 2.3.1.2 підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014}

визначається обсяг споживання водопостачання (водовідведення) як сума обсягів споживання водопостачання (водовідведення) за кожною категорією будинків;

визначається вартість споживання водопостачання (водовідведення) шляхом множення обсягу споживання на відповідний тариф 1 куб.м води.

Приклад визначення вартості водопостачання та водовідведення

Норма споживання водопостачання та водовідведення для осіб, які мешкають:

у будинках з водопроводом і каналізацією без ванн і гарячого водопостачання - водопостачання 3,2 куб. м на одну особу на місяць, водовідведення - 3,0 куб.м;

у будинках з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами - водопостачання 4,4 куб. м на одну особу, а водовідведення - 4,3 куб.м;

у будинках з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 1500-1700 міліметрів, душем - водопостачання 5,8 куб. м. на одну особу, а водовідведення - 5,6 куб.м.

Питома вага споживачів, що мешкають:

у будинках з водопроводом і каналізацією без ванн і гарячого водопостачання - 0,23;
у будинках з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами - 0,12;

у будинках з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 1500-1700 міліметрів, душем - 0,65.

Тариф 1 куб. метра води при водопостачанні - 0,23 грн.
Тариф 1 куб. метра води при водовідведенні - 0,12 грн.

Обсяг споживання водопостачання:

3,2 куб.м х 0,23 = 0,74 куб.м
4,4 куб.м х 0,12 = 0,53 куб.м
5,8 куб.м х 0,65 = 3,77 куб.м

0,74+0,53+3,77=5,04 куб.м

Вартість водопостачання в середньому на одну особу на місяць становитиме:

5,04 куб.м х 0,23 грн.=1,16 грн.

Обсяг споживання водовідведення:

3,0 куб.м х 0,23 = 0,69 куб.м
4,3 куб.м х 0,12 = 0,52 куб.м
5,6 куб.м х 0,65 = 3,64 куб.м

0,69+0,52+3,64=4,85 куб.м

Вартість водовідведення в середньому на одну особу на місяць становитиме:

4,85 куб.м х 0,12 грн. = 0,58 грн.

2.3.1.3. Вартість споживання теплопостачання в середньому на одну особу на місяць визначається як сума вартостей споживання опалення та гарячого водопостачання.

Вартість споживання опалення в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми опалення житлових будинків з централізованими системами теплопостачання у розрахунку на місяць на тариф за 1 Г/кал, ураховуючи питому вагу споживачів (за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України).

{Абзац другий підпункту 2.3.1.3 підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014}

Вартість споживання гарячого водопостачання в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми гарячого водопостачання в житлових будинках з централізованими системами теплопостачання у розрахунку на місяць на тариф за 1 Г/кал, ураховуючи питому вагу споживачів.

Приклад визначення вартості теплопостачання

Норма опалення на одну особу на місяць - 0,2 Гкал.

Норма гарячого водопостачання на одну особу на місяць - 0,1 Гкал.

Тариф - 39,81 грн. за 1 Гкал.

Питома вага споживачів опалення - 0,65, гарячого водопостачання - 0,35 у загальній чисельності населення.

Вартість споживання опалення:

0,2 х 39,8 грн. х 0,65=5,17 грн.

Вартість споживання гарячого водопостачання:

0,1 х 39,8 грн. х 0,35=1,39 грн.

Вартість теплопостачання на одну особу на місяць становитиме:

5,17 грн.+1,39 грн. = 6,56 грн.

2.3.1.4. Вартість споживання газопостачання

Розрахунок вартості споживання газу здійснюється, виходячи з кількості сімей, які мешкають у будинках з різною оснащеністю, тарифу за кубічний метр газу в залежності від оснащеності будови (квартири) газовими лічильниками та від загальної кількості споживачів (за даними НАК "Нафтогаз України") і середного розміру сім'ї в Україні.

Розрахунок вартості споживання газу в середньому на одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:

розраховується загальне споживання газу за місяць усіма споживачами за нормами споживання газу однією сім'єю на місяць;

визначається обсяг споживання газу сім'ями, що мешкають у будинках (квартирах) з газовими лічильниками та без газових лічильників;

визначається вартість споживання газу окремо для сімей, що мешкають у будинках (квартирах) з газовими лічильниками та без газових лічильників;

визначається вартість споживання газу в середньому на одну особу.

Загальне споживання газу за місяць усіма споживачами розраховується на підставі норм споживання газу для:

споживачів з установленою плитою газовою;

споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем;

споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів.

Обсяг споживання газу на місяць за групами споживачів визначається шляхом множення норми споживання газу на одну сім'ю кожної групи споживачів на кількість відповідних споживачів.

Загальний обсяг споживання газу на місяць визначається як сума обсягів споживання газу (для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем + для споживачів з установленою плитою газовою + для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів) за групами споживачів.

Обсяг споживання газу для споживачів без газових лічильників та відповідно з газовими лічильниками визначається пропорційно питомій вазі кількості відповідних споживачів у загальній кількості споживачів.

Вартість загального обсягу споживання газу на місяць визначається як сума добутків обсягу споживання газу споживачами без газових лічильників і відповідно з газовими лічильниками та відповідного тарифу 1 куб.м газу.

Вартість обсягу споживання газу в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення вартості загального обсягу споживання газу на місяць на загальну кількість сімей та середній розмір сім'ї.

Приклад визначення вартості споживання газу

Норма споживання газу на місяць на середньостатистичну сім'ю:

для споживачів з установленою плитою газовою за наявності централізованого гарячого водопостачання - 31,36 куб.м;

для споживачів з установленою плитою газовою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 58,56 куб.м;

для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем - 75,52 куб.м;

для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів - 431,2 куб.м.

Загальна кількість сімей - 15578 тис.

Кількість сімей, які мешкають у будинках з оснащеністю відповідно до норм - 4800 тис.; 850 тис.; 1434 тис.; 3468 тисячі.

Питома вага відповідних споживачів у загальній кількості споживачів:

без газових лічильників - 0,797;
з газовими лічильниками - 0,203.

Тариф 1 куб. м газу для споживання: без газового лічильника - 0,19 грн.; з газовим лічильником - 0,175 грн.

Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою за наявності централізованого гарячого водопостачання становить:

4800 тис. сімей х 31,36 куб.м = 150528 тис. куб.м

Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача становить:

850 тис. сімей х 58,56 куб.м = 49776 тис.куб.м

Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем становить:

1434 тис. сімей х 75,52 куб.м = 108296 тис.куб.м

Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів становить:

3468 тис. сімей х 431,2 куб.м = 1495402 тис. куб.м

Загальний обсяг споживання газу на місяць становить:

150528 + 49776 + 108296 + 1495402 = 1804002 тис.куб.м

Обсяг споживання газу в середньому на місяць для споживачів:

без газових лічильників
1804002 тис. куб. м х 0,797 = 1437790 тис.куб.м;

з газовими лічильниками
1804002 тис. куб. м х 0,203 = 366212 тис.куб.м.

Вартість загального обсягу споживання газу:

1437790 тис.куб.м х 0,19 грн. + 366212 тис.куб.м х 0,175 грн. =337267,2 тис.грн.

Вартість споживання газу в середньому на одну особу на місяць:

337267,2:15578:2,76=7,84 грн.

2.3.1.5. Вартість споживання електроенергії

Розрахунок вартості споживання електроенергії в середньому - одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:

окремо визначається обсяг споживання електроенергії на одну особу, що мешкає у квартирі, яка обладнана газовою плитою або електроплитою, шляхом ділення норми споживання електроенергії для відповідної категорії споживачів на середній розмір сім'ї;

вартість споживання електроенергії визначається як сума добутків визначеного обсягу споживання електроенергії на одну особу на місяць кожної категорії споживачів, питомої ваги відповідних споживачів у загальній кількості споживачів та відповідного тарифу на електроенергію.

Приклад визначення вартості споживання електроенергії

Норма використання електроенергії на місяць на середньостатистичну сім'ю, яка мешкає у квартирі, що обладнана:

газовою плитою - 110 кВт.год.;
електроплитою - 225 кВт.год.

Загальна кількість споживачів, що користуються електроенергією, - 17706 тисяч, з них користуються електроплитами - 654 тисячі споживачів.

Питома вага споживачів, що користуються газовими плитами, у загальній кількості споживачів - 0, 963 ((17706-654):17706).

Питома вага споживачів, що користуються електроплитами, у загальній кількості споживачів - 0,037 (654:17706).

Тарифи на електроенергію:

для споживачів, що користуються газовими плитами - 13,0 коп. за 1 кВт.год.;
для споживачів, які проживають у будинках, обладнаних електроплитами, електроопалювальними установками, - 10,0 коп. за 1 кВт.год.

Обсяги споживання електроенергії на одну особу на місяць:

110 : 2,76 = 39,9 кВт.год.;
225 : 2,76 = 81,5 кВт.год.

Вартість споживання електроенергії на одну особу на місяць:

39,9 кВт.год. х 0,963 х 0,13 грн. + 81,5 кВт.год. х 0,037 х 0,10 грн. = 5,30 грн.

2.3.2.Вартість побутових послуг

Вартість побутових послуг у середньому на одну особу на рік визначається як сума добутків норм послуг для відповідної соціально-демографічної групи населення та середньої ціни відповідного виду побутових послуг.

Вартість побутових послуг на одну особу на місяць визначається як 1/12 річної вартості побутових послуг.

Умовний приклад розрахунку вартості побутових послуг наведено в додатку 4.

2.3.3. Вартість транспортних послуг

Вартість транспортних послуг у середньому на одну особу на рік визначається як сума добутків затвердженої норми кількості поїздок для відповідних соціально-демографічних груп населення та середньої ціни відповідного виду поїздок з урахуванням питомої ваги міського та сільського населення.

Вартість транспортних послуг на одну особу на місяць визначається як 1/12 річної вартості транспортних послуг на одну особу.

Приклад визначення вартості транспортних послуг для працездатних осіб

Норма кількості поїздок для працездатної особи міським транспортом (автомобільним, електричним транспортом, метрополітеном) - 524, приміським транспортом (автомобільним, залізничним) - 95.

Питома вага міського населення - 0,68.

Питома вага сільського населення - 0,32.

Середня вартість на проїзд у міському транспорті (автомобільному, електричному транспорті, метрополітені) - 0,36 грн.

Середня вартість на проїзд приміським транспортом (автомобільним, залізничним) - 1,73 грн.

Вартість транспортних послуг у середньому на одну особу на рік:

524 х 0,36 грн. х 0,68 + 95 х 1,73 грн. х 0,32 = 180,9 грн.

Вартість транспортних послуг в середньому на одну особу на місяць:

180,9 грн. : 12 = 15,1 грн.

2.3.4.Вартість послуг культури

Вартість послуг культури на середньостатистичну сім'ю на рік визначається шляхом множення норми споживання послуг на середню ціну відповідних видів послуг культури.

Вартість споживання послуг культури на одну особу на місяць визначається шляхом ділення річної вартості споживання зазначених послуг на середній розмір сім'ї та на 12.

Приклад визначення вартості послуг культури

Загальна кількість відвідувань театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек, придбання книг на середньостатистичну сім'ю на рік - 12 (разів, штук).

Середня вартість зазначених послуг - 4,76 грн.

Вартість послуг культури на середньостатистичну сім'ю на рік:

12 (разів, штук) х 4,76 грн. = 57,12 грн.

Вартість послуг культури на одну особу на місяць:

57,12 грн. : 2,76 : 12 = 1,72 грн.

2.3.5.Вартість послуг зв'язку

2.3.5.1. Вартість передплати (придбання) газет та журналів у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення добутку норми споживання послуги та середньої ціни придбання газет на 12 та на середній розмір сім'ї.

2.3.5.2. Вартість розмов місцевого телефонного зв'язку в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми споживання даної послуги та тарифу однієї хвилини телефонної розмови.

2.3.5.3. Вартість послуг листування в межах України в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення добутку норми споживання послуги та середньої ціни поштового конверта на середній розмір сім'ї.

2.3.5.4. Вартість користування радіоточкою в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення тарифу за користування радіоточкою на середній розмір сім'ї.

2.3.5.5. Вартість користування телеантеною в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення тарифу за користування телеантеною на середній розмір сім'ї.

2.4. Розрахунок прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

2.4.1. Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення визначається як сума вартостей відповідних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг.

Прожитковий мінімум, визначений для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, збільшується на суму обов'язкових платежів та на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб.

{Абзац другий пункту 2.4.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 317/333/301 від 11.10.2005}

2.4.2.Прожитковий мінімум у середньому на одну особу на місяць визначається як сума добутків розмірів прожиткових мінімумів кожної соціально-демографічної групи населення та питомої ваги чисельності відповідної групи в загальній чисельності населення України (регіону).

Умовний приклад розрахунку прожиткових мінімумів у середньому на одну особу та для основних соціальних і демографічних груп населення наведено в додатку 5.

Директор департаменту
політики державного
соціального страхування

О. Скрипник
Керівник департаменту
економічної стратегії
Л. Мусіна
Начальник управління
статистики цін
О. ДраговозДодаток 1
до пункту 2.1.2 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку вартості набору продуктів харчування для дітей віком від 0 до 6 років

№ з/п

Найменування продуктів харчування

Одиниця виміру

Норма споживання в середньому на 1 дитину на рік

Ціна покупки фактична (грн.)

Вартість споживання (грн.)

1

Хлібопродукти

1.1

Хліб пшеничний

кг

29,2

1,30

37,96

1.2

Хліб житній

кг

14,6

1,14

16,64

1.3

Борошно пшеничне

кг

4,6

1,48

6,81

1.4

Макаронні вироби

кг

2,9

2,00

5,80

1.5

Рис

кг

1,3

3,36

4,37

1.6

Манна крупа

кг

0,9

1,70

1,53

1.7

Пшоно

кг

1,7

1,12

1,90

1.8

Гречана крупа

кг

2,4

3,38

8,11

1.9

Вівсяна крупа

кг

0,7

1,80

1,26

1.10

Бобові

кг

0,6

1,72

1,03

1.11

Інші крупи

кг

4,1

1,54

6,31

2

Крохмаль

кг

0,7

3,50

2,45

3

Картопля

кг

73

1,46

106,58

4

Овочі та баштанні

4.1

Капуста

кг

16,4

1,08

17,71

4.2

Помідори

кг

16,4

2,56

41,98

4.3

Огірки

кг

6,6

2,56

16,90

4.4

Морква

кг

8,2

1,15

9,43

4.5

Буряк

кг

6,6

0,94

6,20

4.6

Цибуля

кг

6,6

1,29

8,51

4.7

Інші овочі і баштанні

кг

21,3

0,80

17,04

5

Фрукти і ягоди

5.1

Яблука

кг

27,4

3,55

97,27

5.2

Ягоди та виноград

кг

8,2

6,69

54,86

5.3

Цитрусові та інші тропічні

кг

5,5

5,14

28,27

5.4

Кісточкові

кг

5,5

2,12

11,66

5.5

Груші

кг

2,7

3,16

8,53

5.6

Інші фрукти та горіхи

кг

5,5

4,13

22,71

5.7

Сухофрукти

кг

3,65

4,86

17,74

6

Соки плодовоягідні та овочеві

літри

45,6

2,71

123,58

7

М'ясопродукти

7.1

Яловичина, баранина, телятина

кг

11,7

5,96

69,73

7.2

Свинина пісна

кг

5,8

6,86

39,79

7.3

Птиця, кріль, індик

кг

5,8

7,66

44,43

7.4

Ковбаса варена, сосиски, сардельки

кг

4

7,09

28,36

7.5

Ковбаса н/к

кг

1,3

12,83

16,68

7.6

Балик м'ясний, шинка, карбонат

кг

1,0

15,84

15,84

7.7

Сало

кг

1,0

4,78

4,78

7.8

Субпродукти (печінка, язик, мозок)

кг

5,9

5,26

31,03

8

Молокопродукти

8.1

Молоко незбиране

кг

91,3

1,33

121,43

8.2

Кисломолочні напої

кг

91,3

1,85

168,90

8.3

Масло вершкове

кг

7,7

12,20

93,94

8.4

Сир

кг

18,25

4,54

82,85

8.5

Сметана

кг

2,7

5,75

15,52

8.6

Сир твердий

кг

1,8

15,48

27,86

9

Яйця

штук

182,5

0,262

47,81

10

Рибопродукти

10.1

Риба свіжа, свіжоморожена

кг

8,6

4,25

36,55

10.2

Рибні продукти

кг

4,2

5,42

22,76

11

Олія

кг

3,0

3,88

11,64

12

Цукор

кг

18,25

1,90

34,67

13

Кондитерські вироби

кг

5,5

4,71

25,88

14

Мед

кг

1,1

7,53

8,28

15

Чай

кг

0,073

31,05

2,27

16

Какао

кг

0,365

12,92

4,72

17

Дріжджі

кг

0,365

3,12

1,14

18

Сіль

кг

1,8

0,35

0,63

19

Спеції (лавровий лист)

кг

0,073

24,00

1,75

Усього на рік

1642,40

Усього на місяць (1642,40:12)

136,87

Додаток 2
до пункту 2.2.3 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення

УМОВНИЙ РОЗРАХУНОК
статево-вікової структури населення України

Вік

Чоловік

У процентах

чоловіки і жінки

у тому числі

чоловіки і жінки до загальної чисельності населення

чоловіки і жінки до відповідної соціально- демографічної групи

у тому числі

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

0-5 років

2851065

1464019

1387046

5,7

24,8

51,3

48,7

Питома вага

0,057

6-17 років

8637888

4400201

4237687

17,3

75,2

50,9

49,1

Питома вага

0,173

0,509

0,491

Усього дітей

11488953

5864220

5624733

23,0

100

Особи працездатного віку

26745731

13723891

13021840

53,7

100

51,3

48,7

Питома вага

0,537

0,513

0,487

Особи непрацездатного віку

11616242

3576236

8040006

23,3

100

30,8

69,2

Питома вага

0,233

0,308

0,692

Усього

49850926

23164347

26686579

100

46,5

53,5

Додаток 3
до пункту 2.2.4 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку вартості мінімального набору непродовольчих товарів для працездатних осіб

№ з/п

Найменування непродовольчих товарів

Одиниця виміру

Обсяги споживання (у середньому на одного працездатного на рік, у т. ч. чоловіки, жінки, у %)
0,513
0,487

Ціна покупки фактична (грн.)

Вартість споживання (грн.)

2,76

середній розмір сім'ї

1

Верхній зимовий одяг

51,02

1.1

Куртка чоловіча на синтапоні

штук

0,128

150,95

19,32

1.2

Пальто жіноче зимове

штук

0,061

519,76

31,70

2

Верхній демісезонний одяг

62,88

2.1

Пальто жіноче демісезонне

штук

0,070

389,98

27,30

2.2

Плащ чоловічий

штук

0,103

197,79

20,37

2.3

Плащ жіночий

штук

0,097

156,81

15,21

3

Костюм (сукня)

133,42

3.1

Костюм чоловічий двійка

штук

0,103

231,35

23,83

3.2

Сорочки чоловічі зі змішаної тканини

штук

0,641

24,43

15,66

3.3

Брюки чоловічі з напіввовняної тканини

штук

0,128

58,24

7,45

3.4

Брюки чоловічі з джинсової або бавовняної тканини

штук

0,171

82,54

14,11

3.5

Джемпер, светр

штук

0,333

47,56

15,84

3.6

Сукня жіноча з напіввовняної тканини

штук

0,097

77,45

7,51

3.7

Сукня жіноча з бавовняної тканини

штук

0,162

20,67

3,35

3.8

Халат жіночий

штук

0,097

20,67

2,00

3.9

Блузка

штук

0,292

48,18

14,07

3.10

Спідниця з вовняної та напіввовняної тканини

штук

0,097

47,36

4,59

3.11

Спортивний костюм

штук

0,333

75,10

25,01

4

Натільна білизна

33,78

4.1

Чоловічі труси

штук

1,283

5,16

6,62

4.2

Чоловічі майки

штук

1,026

5,27

5,41

4.3

Жіночі труси

штук

1,218

4,21

5,13

4.4

Бюстгальтер

штук

0,487

10,84

5,28

4.5

Сорочка нічна

штук

0,325

12,45

4,05

4.6

Комбінація

штук

0,244

12,91

3,15

4.7

Плавки чоловічі

штук

0,051

5,25

0,27

4.8

Купальник

штук

0,122

31,73

3,87

5

Панчішно-шкарпеткові вироби

18,55

5.1

Шкарпетки

штук

3,591

2,73

9,80

5.2

Колготки

штук

1,461

4,56

6,66

5.3

Рейтузи

штук

0,122

17,11

2,09

6

Головні убори

5,69

6.1

Чоловічий кашкет з вовняної тканини

штук

0,086

23,06

1,98

6.2

Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект)

комплект

0,207

13,38

2,77

6.3

Хустка напіввовняна

штук

0,122

7,69

0,94

7

Галантерейні вироби

8,76

7.1

Рукавички з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі

штук

0,496

5,59

2,77

7.2

Краватка

штук

0,051

13,99

0,71

7.3

Електробритва

штук

0,086

37,87

3,26

7.4

Інші (30 % [(2,77 + 0,71 + 3,26) х 0,3]

2,02

8

Взуття зимове

31,61

8.1

Чоботи чоловічі утеплені

пар

0,103

133,32

13,73

8.2

Жіночі чоботи зимові

пар

0,097

184,30

17,88

9

Взуття осінньо-весняне

36,32

9.1

Чоловічі черевики осінні

пар

0,205

99,52

20,40

9.2

Жіночі туфлі осінні (на низькому підборі)

пар

0,244

65,25

15,92

10

Взуття літнє та спортивне

45,79

10.1

Кросове взуття

пар

0,171

70,08

11,98

10.2

Туфлі чоловічі

пар

0,205

61,24

12,55

10.3

Туфлі жіночі літні

пар

0,325

56,91

18,50

10.4

Спортивне взуття некросове

пар

0,162

17,02

2,76

11

Домашнє взуття

пар

0,333

11,81

3,93

12

Гумове взуття

пар

0,236

24,82

5,86

Товари індивідуального користування
(51,02 + 62,88 + 133,42 + 33,78 + 18,55 + 5,69 + 8,76 + 31,61 + 36,32 + 45,79 + 3,93 + 5,86)

437,61

1

Текстильні вироби (білизна)

46,65

1.1

Ковдра синтапонова

штук

0,109

90,79

9,90

1.2

Подушка

штук

0,072

44,38

3,19

1.3

Ковдра напіввовняна

штук

0,136

71,58

9,73

1.4

Підодіяльник

штук

0,435

23,28

10,13

1.5

Простирадло

штук

0,543

12,60

6,84

1.6

Наволочка

штук

0,543

4,97

2,70

1.7

Рушник простий

штук

0,725

2,97

2,15

1.8

Рушник махровий

штук

0,136

9,20

1,25

1.9

Хусточки носові

штук

1,087

0,70

0,76

2

Посуд

10,86

2.1

Тарілки

штук

0,725

1,65

1,20

2.2

Каструлі

штук

0,161

16,65

2,68

2.3

Сковорідка

штук

0,081

25,05

2,03

2.4

Чайник

штук

0,045

18,57

0,84

2.5

Чайний сервіз (6 персон)

штук

0,072

37,76

2,72

2.6

Столові прибори:

1,39

Ложки

штук

0,217

2,47

0,54

Виделки

штук

0,217

2,34

0,51

Ножі

штук

0,109

3,09

0,34

3

Побутові прилади

72,15

3.1

Холодильник (однокамерний)

штук

0,024

758,21

18,20

3.2

Телевізор (51 см по діагоналі)

штук

0,036

996,98

35,89

3.3

Пральна машина (типу "Малютка")

штук

0,026

193,75

5,04

3.4

Електропраска

штук

0,040

55,78

2,23

3.5

Люстра

штук

0,058

127,10

7,37

3.6

Настільна лампа

штук

0,014

43,40

0,61

3.7

Годинник будь-якого виду

штук

0,060

30,64

1,84

3.8

Радіоприймач однопрограмний

штук

0,018

53,82

0,97

4

Меблі

56,96

4.1

Шафа для одягу

штук

0,014

526,36

7,37

4.2

Меблі для кухні

штук

0,014

930,00

13,02

4.3

Дзеркало для ванної кімнати

штук

0,018

22,51

0,41

4.4

Ліжко або диван

штук

0,043

510,00

21,93

4.5

Стіл письмовий (однотумбовий)

штук

0,014

280,99

3,93

4.6

Стілець

штук

0,072

98,28

7,08

4.7

Інші (6 %) [(7,37 + 13,02 + 0,41 + 21,93 + 3,93 + 7,08) х 0,06]

3,22

5

Предмети першої потреби

123,81

5.1

Мийні та чистильні засоби

82,05

5.1.1

Мило туалетне (масою 100 грамів)

штук

15,217

1,40

21,30

5.1.2

Мило господарське (масою 250 грамів)

штук

12,319

0,91

11,21

5.1.3

Синтетичні мийні засоби (пакування по 500 грамів)

штук

8,696

4,04

35,13

5.1.4

Шампунь (пакування по 250 грамів)

штук

2,174

5,00

10,87

5.1.5

Крем для взуття (пакування по 50 грамів)

штук

2,174

1,63

3,54

5.2

Засоби гігієни

41,76

5.2.1

Зубна паста (пакування по 75 грамів)

штук

6,159

2,80

17,25

5.2.2

Зубна щітка

штук

2,174

2,15

4,67

5.2.3

Одеколон

штук

0,725

6,20

4,49

5.2.4

Гребінка

штук

1,087

1,25

1,36

5.2.5

Санітарно-гігієнічні вироби з паперу

штук

13,043

1,05

13,70

5.2.6

Інші (0,7 %) [(17,25 + 4,67 + 4,49 + 1,36 + 13,70) х 0,007]

0,29

6

Предмети санітарії та ліки

59,93

6.1

Вата (пакування 1 кілограм)

кг

1,812

23,80

43,12

6.2

Бинт (пакування 5 см х 10 м)

упаковка

1,812

0,86

1,56

6.3

Судинорозширювальні (валідол, валеріана в упаковці 10 шт.)

упаковка

1,812

1,46

2,64

6.4

Дезінфекційні засоби (йод, зеленка в пляшечці)

флакон

0,725

0,60

0,43

6.5

Болезаспокійливі та жарознижувальні засоби (анальгін, аспірин в упаковці 10 шт.)

штук

1,812

0,75

1,36

6.6

Вітаміни (упаковка 10 шт.)

упаковка

3,261

1,60

5,22

6.7

Гірчичники (упаковка 10 шт.)

штук

0,362

1,85

0,67

6.8

Дитячий крем (тюбик)

штук

0,362

1,34

0,49

6.9

Інші (8 %) [(43,12 + 1,56 + 2,64 + 0,43 + 1,36 + 5,22 + 0,67 + 0,49) х 0,08]

4,44

Товари загальносімейного користування
(46,65 + 10,86 + 72,15 + 56,96 + 123,81 + 59,93)

370,36

Усього на рік (437,61 грн. + 370,36 грн.)

807,97

Усього на місяць (807,97 грн. : 12)

67,33

Додаток 4
до пункту 2.3.2 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку вартості мінімального набору побутових послуг

N з/п

Види побутових послуг

Одиниця виміру

Тариф (грн.)

Норми споживання

Вартість споживання

Діти віком до 6 років

Діти віком від 6 років до 18 років

Працездатні особи

Особи, які втратили працездатність

Діти віком до 6 років (грн.)

Діти віком від 6 років до 18 років (грн.)

Працездатні особи (грн.)

Особи, які втратили працездатність (грн.)

1

Ремонт взуття

пара взуття

4,60

-

1,0

2,0

2,0

-

4,60

9,20

9,20

2

Ремонт одягу

одиниця одягу

17,24

-

0,2

0,3

0,3

-

3,45

5,17

5,17

3

Ремонт телевізорів

телевізор

59,24

-

-

0,3

0,3

-

-

17,77

17,77

4

Ремонт холодильників та пральних машин

одиниць побутової техніки

89,31

-

-

0,2

0,2

-

-

17,86

17,86

5

Ремонт годинників

годинник

6,5

-

0,10

0,2

0,2

-

0,65

1,30

1,30

6

Ремонт житла (матеріали для ремонту)

замовлення

16,77

-

-

0,1

0,1

-

-

1,68

1,68

7

Хімчистка та фарбування одягу

одиниця

18,12

-

0,50

1,0

0,5

-

9,06

18,12

9,06

8

Послуги пралень

кг

1,82

-

-

-

2,0

-

-

-

3,64

9

Послуги лазень і душових

чол./відвідувань

3,05

-

0,5

1,0

1,0

-

1,52

3,05

3,05

10

Фотопослуги

замовлення на документи

6,17

-

0,2

0,2

0,1

-

1,23

1,23

0,62

11

Перукарські послуги

стрижка волосся

7,87

0,4

4,0

4,0

4,0

3,15

31,48

31,48

31,48

Вартість набору побутових послуг на рік

3,15

51,99

106,86

100,83

Вартість набору побутових послуг на місяць

0,26

4,33

8,91

8,40

Додаток 5
до пункту 2.4.2 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення
(у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України,
Міністерства економіки України,
Державного комітету статистики України
11.10.2005 № 317/333/301)

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку прожиткового мінімуму в середньому на одну особу на місяць та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

N з/п

Прожитковий мінімум для дітей віком від 0 до 6 років (на місяць), грн.

Питома вага витрат, %

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років (на місяць), грн.

Питома вага витрат, %

Прожитковий мінімум для працездатних (на місяць), грн.

Питома вага витрат, %

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на місяць), грн.

Питома вага витрат, %

1

Вартість продуктів харчування

246,58

64,7

336,68

69,2

262,31

52,5

196,73

58,7

2

Вартість непродовольчих товарів

87,71

23,0

88,96

18,3

97,17

19,5

81,14

24,2

3

Вартість набору послуг

46,92

12,3

61,13

12,5

85,69

17,5

57,21

17,1

Житлово-комунальні послуги, у т. ч.:

оплата житла

7,98

7,98

7,98

7,98

теплопостачання

11,16

11,16

11,16

11,16

водопостачання

3,22

3,22

3,22

3,22

водовідведення

1,84

1,84

1,84

1,84

електроенергія

6,64

6,64

6,64

6,64

газопостачання

9,65

9,65

9,65

9,65

Транспортні послуги

-

7,53

27,25

-

Побутові послуги

0,39

7,07

11,91

10,68

Послуги зв'язку

3,04

3,04

3,04

3,04

Послуги культури

3,00

3,00

3,00

3,00

4

Сума страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

-

-

13,36

2,7

-

(262,31 + 97,17 + 85,69) х 0,03*

5

Сума податку з доходів фізичних осіб

-

-

40,84

8,2

-

(262,31 + 97,17 + 85,69 - 131,0**) х 0,13***

6

Сума

381,21

100,0

486,77

100,0

499,37

100,0

355,08

100,0

(262,31 + 97,14 + 85,69 + 13,36 + 40,84)

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, грн. -

452,74

(381,21 х 0,049**** + 486,77 х 0,151**** + 499,37 х 0,563**** + 335,08 х 0,237****)

__________
* Внески до Пенсійного фонду - 2%, до Фондів страхування зайнятості населення - 0,5% та тимчасової втрати працездатності - 0,5%
** Розмір соціальної пільги на 2005 рік, який визначено відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
*** Розмір ставки податку з доходів фізичних осіб
**** Питома вага чисельності населення за соціально-демографічними групами в загальній чисельності населення України