Додаток №2 до декларації ПДВ

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду) Збільшено/ зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення Збільшено/ зменшено залишок від'ємного значення на підставі уточнюю
-чого розрахунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року
Сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачаль
-никам товарів/послуг або до Державного бюджету України
Сума, що підлягає бюджетному відшкоду-
ванню

(рядок 3 таблиці 2)*

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду

(графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11

(+/-) - графа 13)

від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року) суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

(рядок 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)

суми задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року Разом (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)
дата номер сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Усього 67'966 31'708 812 73'909 174'395 1'000 19'825 14'500 160'895
01.2015 67'966 67'966 15'343 57'948
12.2014 21'038 21'038 21'038
11.2014 7'746 7'746 1'000 746 8'000
07.2014 695 695 695
06.2014 1'754 1'754 1'754
02.2014 475 475 475
11.2014 812 812 812
01.2015 33'909 33'909 33'909
12.2014 40'000 40'000 40'000

Важные страницы / Важливі сторінки:

big00501 НДС / big00502 ПДВ.

big00503 Налоговая накладная / big00504 Податкова накладна.

big00505 Декларация по НДС / big00506 Декларація з ПДВ.

big00507 Заполнение налоговой накладной / big00508 Заповнення податкової накладної.

big00509 Электронное администрирование НДС /big00510 Електронне адміністрування ПДВ.

big00511 Уплата НДС / big00512 Сплата ПДВ.

big00513 Электронные счета НДС / big00514 Електронні рахунки ПДВ.

big00515 Расчет корректировки к налоговой накладной / big00516 Розрахунок коригування до податкової накладної.

big00517 Налоговый кредит / big00518 Податковий кредит.

big00519 Отрицательное значение НДС / big00520 Від'ємне значення ПДВ.

big00521 Бюджетное возмещение НДС / big00522 Бюджетне відшкодування ПДВ.

big00523 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / big00524 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

big00525 Уточняющий расчет по НДС / big00526 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

big00527 Пример заполнения налоговой накладной / big00528 Приклад заповнення податкової накладної.

big00529 Пример заполнения декларации по НДС / big00530 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

big00531 Часто задаваемые вопросы об НДС / big00532 Питання, що часто ставляться про ПДВ