Календарь
бухгалтера
    Налоговые
ориентиры
  Бухгалтерский
учет
  Ваша
отчетность
  Видео для
бухгалтера
       
 
 
Сборник
№1
"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
  Часто задаваемые вопросы...
 

Додаток Ж до норм №43

Додаток Ж

Тема: Приказ №43 - Нормы расхода топлива, Налог на прибыль.

Додаток Ж

АКТ
проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями моделі (модифікації) _____________
(чи спеціальним обладнанням автомобілів _______________)

від "___" ____________ 20__ р.

Повна назва підприємства
(підпорядкованість, адреса,
тел./факс тощо)

Затверджую
Керівник підприємства
____________________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) М. П.

Комісія у складі: (П. І. Б., посади) провела контрольні заміри витрат палива спеціальними автомобілями (чи спеціальним обладнанням)
_____________________________________________________________________________________.

Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації спецавтомобіля та базового автомобіля і спеціального обладнання, короткі технічні дані автомобілів та обладнання, кількість випробуваних автомобілів): _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувалися для заміру витрати палива): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Методика проведення замірів (коротко описати, яким чином проводилися випробування і визначалися витрати палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати вимірювання (щодо кожного з випробуваних автомобілів): ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)


Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 20__ р.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
Получайте новости:
 
 
 

 

.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
Есть вопросы?
 
 
Жмите сюда
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.