Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Додаток Е до норм №43

Додаток Е

Тема: Приказ №43 - Нормы расхода топлива, Налог на прибыль.

Додаток Е

АКТ
встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів _______________

від "___" ____________ 20__ р.

Повна назва підприємства
(підпорядкованість, адреса,
тел./факс тощо)

Затверджую
Керівник підприємства
____________________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) М. П.

Комісія у складі: (П. І. Б., посади) розглянула можливість застосування технологічної норми, наведеної в документації заводу - виробника обладнання, як тимчасової норми витрати палива (або розрахунків тимчасової норми витрати палива з використанням технічних даних, наведених в документації заводу - виробника обладнання).

Результати розгляду документації заводу - виробника обладнання (розрахунків) з висновком щодо можливості встановлення тимчасової норми витрати палива спеціальним обладнанням:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток: витяг з документації заводу - виробника спецобладнання та розрахунки тимчасової норми витрати палива, завірені печаткою.

Підписи членів комісії:

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)


Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 20__ р.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.