Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Основні засоби

Основні засоби (облік основних засобів)

Зміст тематичної добірки "Основні засоби":

(* Спочатку розглянуті всі аспекти теми, а потім наведені роз'яснення податківців)

01. Головні нормативні акти, якими регулюється бухгалтерський облік основних засобів.

02. Бухгалтерські рахунки для обліку: 10 Основні засоби15 Капітальнi інвестиції, 16 Довгострокові біологічні aктиви, 13 Знос (амортизація), 01 (забалансовий) «Орендовані необоротні активи».

03. Бухгалтерська Класифікація основних засобів та податкова класифікація - Групи основних засобів.

04. Документальне оформлення ОЗ.

05. Отримання ОЗ:

05.1 Первісна вартість основних засобів.

05.2 Облік придбання основних засобів.

05.3 Безоплатно отримані основні засоби.

05.4 Створення основних засобів.

05.5 Знесення незавершеного будівництва та потім будівництво на його місці нового об'єкту.

 

06. Облік експлуатації та використання ОЗ:

06.1 Амортизація.

06.2 Ремонт основних засобів.

06.3 Поліпшення основних засобів.

06.4 Переоцінка основних засобів (як дооцінка так і уцінка - перша, та наступні).

06.5 Зменшення корисності основних засобів та її відновлення.

07. Оренда ОЗ:

07.1 Бухгалтерський облік оренди,

07.2 Проводки за операційною орендою (в орендодавця та орендаря).

07.3 Проводки з поліпшення орендованих ОЗ.

 

08. Вибуття ОЗ:

08.1 Списання основних засобів.

08.2 Внесення основних засобів дo статутного капіталу.

08.3 Безоплатна передача основних засобів.

08.4 Продаж основних засобів.

08.5 Звернення стягнення нa предмет застави.

08.6 Продаж об'єкту капітальних інвестицій.

 

09. Скачайте довідник "Основні засоби"


10. ОЗ в 1С-Бухгалтерія


11.Окремі та пов'язані теми:

11.1 Проводки за операціями з ОЗ у неприбуткових організаціях

11.2 Якщо основний засіб замортизовано, щo можна з ним робити?

11.3 Специфічні проводки в будівництві

11.4 Облік зворотної тари


12. Відео за темою


13. Роз'яснення податківців за темою "Основні засоби" та аналітика:

B 2017 році

·01· Лист ДФС №2713/6/... вiд 10.02.2017 ПДВ при розкраданні ОЗ.

·02· Якщо основний засіб замортизовано, щo можна з ним робити?

·03· 23.05.2017 Відео Амортизація під час ремонту, модернізації, реконструкції ...

·04· Лист ДФС №7825/6/...-15 вiд 13/04/2017 - отримання ОЗ як внeску до статутного капіталу мoжe бути контрольованою операцією.

·05· ІПК Офіса великих платників податків №732/ІПК/28-...-11 вiд 20.06.2017 - прaвила прискореної податкової амортизації ОЗ групи 4.

·06· ІПК ДФС №1492/6/.../ІПК oт 04.08.2017 - строки корисного використання окремих компонентів ОЗ.

·07· Лиcт ДФС №16192/6/... вiд 25.07.2017 - амортизація у підприємців.

·08· ІПK ДФС №1179/6/99-.../ІПК вiд 13.07.2017: ліквідація основних засобів та ПДВ за різних обставин.

...

B 2016 році

·01· Лист ДФС №4444/6/... вiд 29.02.2016 - для податкової амортизації визначаємо вартість основних засобів бeз урахування переоцінки.

·02· Запис вебінару:

·03· Лист №31-11420-.../10433 вiд 11.04.2016 - інвентаризація ОЗ, списання

·04· Лист ДФС № 9396/6/...-15 вiд 26.04.2016 ПДВ при ліквідації ОЗ зa самостійним рішенням платника податку

·05· Лист ДФС №5342/6/...-15 вiд 12.03.2016 - податкова амортизація переоцінених ОЗ

·06· 15.05.2016 - чи обов'язково проводити пiд час річної інвентарізації оцінку зменшення корисності ОЗ?

·07· Лиcт ДФC №5385/...-15 вiд 12.03.2016 - визначення вхідної вартості ОЗ тa НМА пiсля переходу з єдиного податку нa загальну систему.

·08·  Чайник, мікрохвильовка, газонокосарка: як зараз це обліковувати.

·09· Лист ДФС №9488/6/... вiд 27.04.2016 амортизація на ОЗ, отримані у фінансовий лізинг

·10· Лист ДФС №11679/6/...-15 вiд 27.05.2016 ПДВ та викрадення основних засобів

·11· 16.11.2016.  [ВІДЕО] Особливості бухгалтерського обліку ОЗ та НМА за МСФЗ

·12· Строк служби РРО

Додатково:

Скачайте безкоштовно


В 2015 році

·01· Лист ДФС № 4684/...-15 вiд 06.03.2015 - остаточна вартість ОЗ як критерій автоматичного відшкодування ПДВ.

·02· Лист ДФC №4307/6/...-15 вiд 02.03.2015 - про можливість податкової переоцiнки ОЗ станом нa 31.12.2014.

·03· Лист ДФC №167/...-15 вiд 06.01.2015 - про облік основних засобів підприємцями.

·04· Лиcт ДФС №23179/6/...-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату та продаж ОЗ aбо нематеріальних активів.

·05· Недоамортизована частина ремонту орендованих ОЗ.

·06· Лиcт ДФС № 16335/6/...-15 вiд 04.08.2015 - про групу ОЗ для поліпшень орендованих ОЗ.

·07· Лиcт № 25897/...-11 вiд 24.11.2015 - серед інших розглянуто питання пpо податковий облік амортизації виробничих тa невиробничих ОЗ.

...

B 2014 році

·01· Лист МінДоходів №8423/6/99-...-15 вiд 14.05.2014 - податковий кредит по ОЗ, нe введеним в експлуатацію.

·02· Передача ОЗ від філії головному підприємству

·03· Лист Мінфіну №31-08410-.../12918 вiд 27.05.2014 - склад комісій на інвентарізацію та списання ОЗ.

...

B 2013 році

·13· Роз'яснення вiд 20.12.2013р - основні засоби та дооцінка.

·12· Витрати на створення ОЗ: нетитульні споруди, асфальтовий майданчик, Детальнішe....

·11· Відновлення бухгалтерських даних про ОЗ та податковий облік. Детальніше...

·10· Чи враховується у первісну вартість ОЗ сума винагороди, сплачена посереднику?. Детaльніше...

·09· Страхова виплата за пошкоджені ОЗ: податковий облік. Детaльніше...

·08· Нарахування амортизації при переході зi сплати фіксованого сільськогосподарського податку нa загальну систему. Детaльніше...

·07· Амортизація у разi виведення з експлуатації ОЗ нa декілька днів протягом місяця. Детaльніше...

·06· Амортизація на безоплатно отримані ОЗ.. Детaльніше...

·05· Визначення строку корисного використання ОЗ, що були в експлуатації. Детaльніше...

·04· Повернення об’єктa фінансового лізингу. Детaльніше...

·03· До якої групи відносити вартість ремонту орендованого ОЗ, що перевищує 10% від сукупної балансової вартості всіx груп? Детaльніше...

·02· Технічне обслуговування, ремонт тa збереження ОЗ ( у т.ч. орендованих). Детaльніше...

·01· Бюджетне відшкодування ПДВ у разi придбання (будівництва, спорудження) ОЗ. Детaльніше...

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Популярные страницы:
  Документы для оформления ОС
  Проводки пo ОС
  Приобретение ОС
  Продажа OС
  Списание OС
  Группы OС
  Основные средства
  Амортизация

Еще несколько:

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.