Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Основні нормативні акти з біхгалтерського обліку

Основні нормативні акти з біхгалтерського обліку

На окремій сторінці дивіться Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.


Закон України №996 вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні",  Офіційна редакція...

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності, Офіційна редакція...

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну № 88 від 24.05.95, - Офіційна редакція...


Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635, - Офіційна редакція...

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, Наказ Мінфіну N186 від 19.04.2001,  Офіційна редакція...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 року № ­­476Офіційна редакція...

Примітки дo річної фінансової звітності - Нaказ Міністерства фінансів України № 302 вiд 29.11.2000, Офіційна редакція...

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879Офіційна редакція...


Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України 01.07.1997 №141Офіційна редакція...Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, Наказ Мінфіну від 30 вересня 2003 року № 561, Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2006 р. № 1315, Офіційна редакція...


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2010 № 1300, Офіційна редакція...


Наказ МінФіну  № 1537
вiд 01.12.2011 Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Офіційна редакція...


Наказ МінСоцПолітики №336 від 29 грудня 2004 року Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Текст наказу...


Рішення № 769 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 25.04.2013 Пpо затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Офіційна редакція...


Розпорядження № 1590 вiд 13.07.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, Офіційна редакція...


Постанова КМУ № 59 вiд 26 січня 2011 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, Офіцiйна редакція...


Наказ № 3/02-15 вiд 16.02.2015 Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну № 1213 вiд 19.12.2006 Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну №291
від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.


Наказ МФУ від 11 серпня 1994 року № 69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Наказ Мінфіну № 356 вiд 29.12.2000 Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, Офіційна редакція...


Податковий кодекс України > > >


Дивіться також сторінку Нормативні акти з обліку основних засобів (з тематичної добірки Основні засоби/Основные средства).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.