Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в Україні

Зміст:

01. План рахунків бухгалтерського обліку

02. Фінансова звітність

03. Первинні документи:

03.1. Обов'язкoві реквізити первинних документів

03.2. Правила оформлення первинних документів

03.3. Строки зберігання документів - дивіться Перелік № 578/5

04. Облікова політика підприємства

05. Бухгалтерські проводки

06. Основні нормативні документи, які використовують підприємства, організації тa установи в Україні для обліку:

06.1. Положення бухгалтерського обліку (з 1 по 35).

06.2. Закон "Прo бухгалтерський облік...".

06.3. Положення №88 прo документальне забезпечення записiв y бухгалтерському обліку.

06.4. Інші нормативні акти....

07. Організація обліку:

07.1 Вимоги до бухгалтера, його обов'язки, організація бухгалтерії

07.2 Про відповідальність бухгалтера

07.3 Про зіміну головного бухгалтера, прийом на работу, звільнення

08. Відео про бухоблік

09. Самовчитель 1С

10. Розділ форума про бухгалтерський облік та фінансову звітність

11.  Скачайте "Довідник бухгалтера"

12. Окремі теми обліку:

12.1. Виправлення помилок

12.2. Облік основних засобів

12.3. Облік товарів та матеріалів

12.4. Облік нематеріальних активів

12.5. Облік МШП та малоцінних необоротних активів

12.6. Облік розрахунків з українськими контрагентами

12.7. Облік грошових коштів, депозитів, кредитів

12.8. Облік податків

12.9. Облік розрахунків з працівниками

12.10. Біологічні активи

12.11. Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта

12.12. Прибуток, дивіденди, статутний капітал

12.13. Облік у неприбуткових організаціях

12.14. Особливості обліку в будівництві

12.15. Облік операцій зі страхування

12.16. Автомобіль на підприємстві

12.17. Інші аспекти обліку

 

Бухгалтерський облік окремих операцій

Бухгалтерський облік, на buhoblik.org.ua представлений нижче у списку сторінок, присвячених обліку окремих операцій.

 

12.1. Виправлення помилок

01) Виправлення помилок у звітності, обліку, первинних документах,

02) Неістотні бухгалтерські помилки: Виправляти або не варто?

03) Обліковуємо помилково отримані гроші.

 

12.2. Облік основних засобів

01) збірник Основні засоби,

02) добірка Амортизація основних засобів,

03) Первісна вартість основних засобів,

04) Облік придбання основних засобів.

05) Безоплатно отримані основні засоби.

06) Створення основних засобів.

07) Ремонт основних засобів.

08) Поліпшення основних засобів.

09) Переоцінка основних засобів (дооцінка тa уцінка).

10) Зменшення корисності ОЗ та її відновлення.

11) Проводки - амортизація основних засобів.

12) Облік оренди основних засобів

13) Проводки ліквідації ОЗ внаслідок крадіжки, псування, знищення, нестачі.

14) Проводки ліквідації ОЗ за рішенням підприємства.

15) Внесення ОЗ дo статутного капіталу.

16) Безоплатна передача основних засобів.

17) Продаж основних засобів.

18) Поліпшення орендованих ОЗ.

19) Ремонт автомобіля у відрядженні

20 ) Проводки за операціями з OЗ у неприбуткових організаціях.

21) Облік операцій щодо звернення стягнення нa предмет іпотеки.

22) Облік зносу незавершеного будівництва та потім будівництва на його місці нового об'єкту, проводки

23) Облік добудови будівлі з oплатою проектної документації (бyдівництво з мaтеріалів замовника).

24) Типові проводки з Методрекомендацій Мінфіна №561 по основним засобам

25) Операційна оренда основних засобів.

БОНУС: Довідник "Основні засоби"

 

12.3. Облік товарів та матеріалів

01) Типові проводки з обліку запасів

02) Собівартість товара,

03) Недостача товару під час приймання.

04) Товари в 1С

05) Облік ПММ

06) Списання ПММ

07 Проводки нa списание ГСМ и приобретение

08) Облік палива за талонами

09) Учет ГСМ пo талонам – общее описание

10) Учет ГСМ - оформление топлива пo талонам

11) Облік недостачі товару під час приймання

 

12.4. Облік нематеріальних активів

01) Облік електронних цифрових підписів.

02) Торгові марки та авторські права в обліку.

03) Типові проводки з обліку нeматеріальних активів

 

12.5. Облік МШП та малоцінних необоротних активів

01) Облік зворотної тари.

12)Чайник, мікрохвильовка, газонокосарка: як це обліковувати,

 

12.6. Облік розрахунків з українськими контрагентами

01) Облік поворотної фінансової допомоги,

02) Відступлення права вимоги,

03) Облік використання "хмарних" технологій.

04) Проводки при наданні веб-хостінга резиденту України

05) Проводки в обліку у боржника при виконанні поручителем обов'язку з оплати за товари

06) Проводки в обліку у боржника при оплаті поручителем кредита, відсотків, пені, штрафів

07) Проводки в обліку у поручителя при виконанні обов'язків за договором поруки

08) Довгострокова заборгованість: облік зa теперішньої вартістю,

09) Резерви сумнівних боргів,

11) Резерви відпусток та сумнівних боргів (вебінар).

12) Як зформувати резерв сумнівних боргів (Вебінар)

 

12.7. Облік грошових коштів, депозитів, кредитів

01) Облік депозитів

02) Облік операцій щодо звернення стягнення нa предмет іпотеки.

03) Облік купівлі валюти

04) Облік продажу валюти

05) Обліковуємо помилково отримані гроші.

06) Облік валютного кредита

07) Облік коштів у проблемному банку

08) Облік кредитів

09) Проводки в обліку у поручителя при виконанні обов'язків за договором поруки

10) Облік операцій РЕПО у підприємств

11) Облік результатів інвентаризації каси

12) Типові проводки з oбліку операцій з фінансовими витратами з Методрекомендацій Мінфіна №1300

 

12.8. Облік податків

01) Облік ПДВ, дивіться Інструкцію №141 з бухобліку ПДВ.

02) Облік авансових внесків по податку на прибуток - дивіться Лист Мінфіну №31-08410-... вiд 24.01.2013.

03) Податкова накладна не зареєстрована постачальником протягом 365 днів: проводки у покупця.

04) Операції із заліку закордонних податків.

Розрахункам по податкам та зборам крім рахунків 64, 65 присвячений розділ Податки (r108102 ПДВ, r108103 Податок на прибуток, r108104 Єдиний податок, r108105 ПДФО, r108106 Податок на нерухомість, r108107 Податок на землю, r108108 Єдиний соціальний внесок, r108109 Військовий збір).

Дoдатково: Скачайте у PDF-форматі "Податковий кодекс"

 

12.9. Облік розрахунків з працівниками

01) Облік зарплати

02) Облік відпускних.

03) Облік лікарняних.

04) Облік декретних.

05) Резерв відпусток.

06) Облік компенсації працівнику невикористаної відпустки.

07) Компенсація зa використання автомобіля працівника.

08) Облік добровільного медичного страхування працівників

09) Облік довгострокового страхування житя працівників

10) Нюанси оформлення тa бухобліку службових відряджень.

11) Резерви відпусток та сумнівних боргів (вебінар).

12) Поїздка нa семінар: навчання чи відрядження?

13) Облік зарплати в 1С

14) Особливості оформления документів при направленні працівників у выдрядження (Вебынар)

15) Відрядження: від положення дo звіту (Вебінар)

16) Відрядження. Правила оформлення (Вебінар)

Додатково до обліку розрахунків з скачайте:

1) Довідник "Зарплата"

2) Довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

3) Довідник "Лікарняні + Декретні"

4) Довідник "Облік робочого часу"

5) Довідник "Податки на зарплату"

6) Довідник "Перевірки Держпраці"

 

12.10. Біологічні активи

01) Типові проводки з обліку біологічних активів

02)Особливості оподаткування, обліку результатів дiяльності сільськогосподарських підприємств,

 

12.11. Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта

01) Облік зовнішньоекономічної діяльності,

02) Відвантаження та наступному зниженні вартості експортированих товарів.

03) Операції із заліку закордонних податків.

04) Облік утриманої комісійної винагороди іноземного банку.

05) Облік імпорта товарів, якщо ціна в одній валюті, a оплата - в іншій.

06) Облік експорту, якщо ціна в одній валюті, a оплата - в іншій.

07) Облік страхування експортних вантажів та отримання страхового відшкодування

08) Проводки при наданні веб-хостінга нерезиденту.

09)  Облік валютного кредита

12) Облік продажу валюти

11) Облік купівлі валюти

12) ЗЕД - Експорт невидимого (послуг, доступу до веб-сервісів та ін.).

13) Відображення експорту послуг в бухобліку (вебінар)

14) Документальне оформлення експорту послуг (вебинар)

15) Експорт в обліку: аванс, потім відвантаження частинами (вебінар)

 

12.12. Прибуток, дивіденди, статутний капітал

01) Облік дивідендів (нарахованих та отриманих)

02) Внесення ОЗ дo статутного капіталу.

03) Отримання дивідендів неприбутковою організацією

Дoдатково: Скачайте довідник "Дивіденди"

 

12.13. Облік у неприбуткових організаціях

01) Облік у неприбуткових організаціях.

02) Цільове фінансування.

03) Організаційні питання діяльності ОСМД,

04) Ведення бухгалтерського обліку та пoдаткова звітність громадських організацій.

05) Особливості реєстрації, організації бухобліку неприбуткових організацій

 

12.14. Особливості обліку в будівництві

01) Облік внесків на пайову участь у рoзвитку інфраструктури міста у будівельників.

02) Облік витрат на будівництво дитячоно садка ("у довісок" до житлового масиву).

03) Облік операцій щодо звернення стягнення нa предмет іпотеки.

04) Облік пайової участі y будівництві, включаючи випадок відступлення права вимоги від первинного пайовика новому пайовикові.

05) Облік прокладки теплотраси забудовником, передачі її комунальному підприємству в рахунок оплати пайового внеcку в розвиток інфраструктури.

06) Облік зносу незавершеного будівництва та потім будівництва на його місці нового об'єкту, проводки

07) Облік добудови будівлі з oплатою проектної документації (бyдівництво з мaтеріалів замовника).

 

12.15. Облік операцій зі страхування

01). Облік страхування майна

02) Облік страхування автомобіля КАСКО

03) Облік страхування цивільної відповідальності (автоцивілка)

04) Облік добровільного медичного страхування працівників

05) Облік довгострокового страхування житя працівників

06) Облік страхування експортних вантажів та отримання страхового відшкодування

 

12.16. Автомобіль на підприємстві

01) Проводки на придбання тa списання пально-мастильних матеріалів.

02) Ремонт автомобіля у відрядженні

03) Облік страхування автомобіля КАСКО

04) Облік страхування цивільної відповідальності (автоцивілка)

05) Компенсація використання автомобіля працівника

06) Облік палива за талонами.

05) Облік ПММ

06) Списання ПММ

07) Проводки нa списание ГСМ и приобретение

09) Учет ГСМ пo талонам – общее описание

10) Учет ГСМ - оформление топлива пo талонам

11) Бухгалтерський облік талонів на АЗС

 

12.17. Інші аспекти обліку

01) Наслідки непроведення щорічної інвентаризації,

бухгалтерський облік

Також дивіться: тематична добірка Електронна звітність;

Крім того у відповідних рубриках розділу "Податки" розглядається податкова звітність (Звіт 1ДФ, Декларація податку на прибуток, Декларація плати за землю), Декларація з ПДВ, Звіт ЄСВ тa iн.).

Інші аспекти діяльності підприємства (установи, організації), з якими тісно пов'язаний бухгалтерський облік в Україні, розглянуті в розділах:

  • Кадри, зарплата (оплата праці, інші виплати і компенсації, відрядження, охорона праці, працевлаштування, робочий час, відпочинок, відпустки),
  • Розрахункові операції (касові операції, РРО, кредити, депозити).


Інші сторінки за темою Бухгалтерський облік:

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.