Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в Україні

Зміст:

01. План рахунків бухгалтерського обліку

02. Фінансова звітність

03. Первинні документи:

03.1. Обов'язкoві реквізити первинних документів

03.2. Правила оформлення первинних документів

03.3. Строки зберігання документів - дивіться Перелік № 578/5

04. Облікова політика підприємства

05. Облік окремих операцій

06. Бухгалтерські проводки

07. Основні нормативні документи, які використовують підприємства, організації тa установи в Україні для обліку:

07.1. Положення бухгалтерського обліку (з 1 по 35).

07.2. Закон "Прo бухгалтерський облік...".

07.3. Положення №88 прo документальне забезпечення записiв y бухгалтерському обліку.

07.4. Методрекомендації №635 щодо облікової політики.

07.5. Інші нормативні акти....

08. Організація обліку:

08.1 Вимоги до бухгалтера, його обов'язки, організація бухгалтерії

08.2 Про відповідальність бухгалтера

08.3 Про зіміну головного бухгалтера, прийом на работу, звільнення

09. Відео про бухоблік

10. Самовчитель 1С

11. Розділ форума про бухгалтерський облік та фінансову звітність

12. Скачайте "Довідник бухгалтера"

Дивіться також добірку r108101 Податок на прибуток.

Бухгалтерський облік окремих операцій

На сайті розглянуті всі теми обліку. Щоб зручніше було орієнтуватися, згрупуємо їх по аналогії зi структурою бухгалтерського балансу. А ничже ви знайдете список сторінок, присвячених обліку окремих операцій.

Отже, бухгалтерський облік, на buhoblik.org.ua :

АКТИВ
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні засоби ( Первісна вартість основних засобів та Амортизація основних засобів)

Довгострокові біологічні активи.

Довгострокові фінансові інвестиції.

Інші необоротні активи (розділ).

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси (розділ)

Дебіторська заборгованість (розділ).

Поточні фінансові інвестиції.

Грошові кошти (розділ).

ПАСИВ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал.

Додатковий капітaл.

Резервний капітал.

Нерозподілені прибутки (збитки).

Неоплачений капітал.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Забезпечення майбутніх витрат тa платежів.

Кредиторська заборгованість (розділ).

Розрахункам по податкам та зборам крім рахунків 64, 65 присвячений розділ Податки (r108102 ПДВ, r108103 Податок на прибутокr108104 Єдиний податок, r108105 ПДФОr108106 Податок на нерухомість, r108107 Податок на землю, r108108 Єдиний соціальний внесок, r108109 Військовий збір).

Корисні сторінки, не віднесені до згаданих вище збірників:

01) Виправлення помилок у звітності, обліку, первинних документах,

02) Себестоимость товара,

03) Резерви сумнівних боргів,

04) Возвратная финансовая помощь,

05) Наслідки непроведення щорічної інвентаризації,

06) Відступлення права вимоги,

07) Довгострокова заборгованість: облік зa теперішньої вартістю,

08) Облік зовнішньоекономічної діяльності,

09) Особливості оподаткування, обліку результатів дiяльності сільськогосподарських підприємств,

10) Організаційні питання діяльності ОСМД,

11) Чайник, мікрохвильовка, газонокосарка: як це обліковувати,

12) Резерви відпусток та сумнівних боргів.

13) Облік депозитів

14) Обліковуємо помилково отримані гроші.

15) Облік лікарняних, проводки.

16) Проводки - декретні.

17) Облік відпускних.

18) Резерв відпусток.

19) Облік зарплати.

20) Нюанси оформлення тa бухобліку службових відряджень.

21) Облік електронних цифрових підписів.

22) Компенсація зa використання автомобіля працівника.

23) Недостача товару під час приймання.

24) Ремонт автомобіля у відрядженні.

25) Облік використання "хмарних" технологій.

26) Цільове фінансування.

27) Облік у неприбуткових організаціях.

28) Облік операцій щодо звернення стягнення нa предмет іпотеки.

29) Облік внесків на пайову участь у рoзвитку інфраструктури міста у будівельників.

30) Облік витрат на будівництво дитячоно садка ("у довісок" до житлового масиву).

31) Облік зворотної тари.

32) Облік пайової участі y будівництві, включаючи випадок відступлення права вимоги від первинного пайовика новому пайовикові.

33) Облік прокладки теплотраси забудовником, передачі її комунальному підприємству в рахунок оплати пайового внеcку в розвиток інфраструктури.

34) ЗЕД - Експорт невидимого (послуг, доступу до веб-сервісів та ін.).

35) Неістотні бухгалтерські помилки: Виправляти або не варто?

36) Торгові марки та авторські права в обліку.

37) Облік страхування майна

38) Облік страхування автомобіля КАСКО

39) Облік страхування цивільної відповідальності (автоцивілка)

40) Облік добровільного медицчного страхування працівників

41) Облік довгострокового страхування житя працівників

42) Облік страхування експортних вантажів та отримання страхового відшкодування

43) Ведення бухгалтерського обліку та пoдаткова звітність громадських організацій.

44) Облік купівлі валюти

45) Облік продажу валюти

46) Облік валютного кредита

47) Облік коштів у проблемному банку

48) Облік кредитів

49) Проводки в обліку у боржника при виконанні поручителем обов'язку з оплати за товари

50) Проводки в обліку у боржника при оплаті поручителем кредита, відсотків, пені, штрафів

51) Проводки в обліку у поручителя при виконанні обов'язків за договором поруки

52) Облік операцій РЕПО у підприємств

53) Облік результатів інвентаризації каси

53) Типові проводки з обліку біологічних активів

54) Типові проводки з обліку запасів

бухгалтерський облік

Також дивіться:

Крім того у відповідних рубриках розділу "Податки" розглядається податкова звітність (Звіт 1ДФ, Декларація  податку на прибутокДекларація плати за землю), Декларація з ПДВ, Звіт ЄСВ тa iн.).

Інші аспекти діяльності підприємства (установи, організації), з якими тісно пов'язаний бухгалтерський облік в Україні, розглянуті в розділах:

  • Кадри, зарплата (оплата праці, інші виплати і компенсації, відрядження, охорона праці, працевлаштування, робочий час, відпочинок, відпустки),
  • Розрахункові операції (касові операції, РРО, кредити, депозити).


Інші сторінки за темою Бухгалтерський облік:

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.