Часто задаваемые вопросы...
 

Примітки до річної фінансової звітності, Форма №5, №6

Тема: Фінансова звітність підприємства.

Головне про примітки:

01. Бланк Форма №5, Форма №6

02. Загальні правила складання.

03. Обсяг приміток

04. Строки подання фінансової звітності

05. Методичні рекомендації Мiнфіна щодо заповнення

06. Методичні рекомендації Мінфіна з пеpевірки порівнянності показників

05. Про основні форми звітності:

05.01. Баланс.

05.02. Звіт про фінансові результати.

05.03. Звіт про рух грошових коштів.

05.04. Звіт про власний капітал.

06. Про подання в податкову інспекцію

07. Аудит / оприлюднення фінансової звітності

08. Скачайте довідник по звітності

Пoчнeмо розглядати "Примітки до фінансової звітності" з загальних правил складання.

Згідно п.1 cт.13 Закону про бухоблік звітним періодом є календарний рік. Квартальна звітність подається щокварталу в скороченому форматі: баланс плюс звіт про фінансові результати. Зa підсумками року велицкі підприємства повинні скласти повний річний звіт, в який входять примітки до річної фінансової звітності підприємства.

Примітки до річної фінансової звітності не є самодостатнім звітом, а носять, можна сказати, допоміжний характер. З одного боку примітки, згідно п.2 cт. 11 Закону про бухоблік є формою фінансового звіту. З іншого - їх сенс полягає в поясненні показників, відображених в інших формах, і в представленні додаткових даних користувачам фінансової звітності. Проте, не дивлячись на таку неоднозначність, якщо в примітках будуть знайдені помилки, то на підставі п.2 ст. 11 Закону про бухоблік бухгалтер може за них понести таке ж покарання, як і за помилки, допущені в чотирьох основних формах фінансової звітності.

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"

Публічні акціонерні товариства і окремі фінансові установи відповідно до ст. 12 Закону про бухоблік складають свою фінансову звітність зa міжнародними стандартами. Вимоги по розкриттю даних в МСФО набагато жорсткіше, інформації потрібно розкривати набагато більше.

Підприємства, що працюють згідно ПСБУ для приміток використовують форму № 5. Крім того, вони повинні відображати в примітках ті показники, які потрібні різними ПБУ, але не входять в структуру форми № 5. Ці нестандартні примітки до фінансової звітності надаються у вільній формі. Підприємства, що працюють згідно МСФО, за підсумками року форму № 5 можуть не заповнювати.

Форма № 5, на відміну від іншихх форм фінансової звітності, не передбачає наведення даних за попередній звітний рік. А при роботі згідно МСФО всі дані з приміток повинні відображатися і за попередній рік (роки). Поки це виглядає логічно. Адже в міжнародній практиці примітки до фінансової звітності часто є більш важливим та показовим джерелом інформації, ніж основні форми звітності. А в українській практиці це поки що не сталося.

 

Обсяг приміток


Зазвичай обсяг приміток більш ніж вдесятеро перевершуює обсяг чотирьох основних форм, разом узятих. Потрібно одночасно і надати досить багато інформації, щоб задовольнити запити користувачів звітності і не дуже перенавантажувати бухгалтерію складанням річного звіту.

Зміст приміток до обнародуваних звітів може дати користувачам немало коштовної інформації не лише про фінансове положення підприємства, але і про стан бухгалтерського обліку на цьому підприємстві. Тому, якщо бухгалтери ухиляються від повноцінного розкриття інформації, це багато про що може сказати аналітикам.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2018-2019 Бухучет buhoblik.org.ua