Календарь
бухгалтера
    Налоговые
ориентиры
  Бухгалтерский
учет
  Ваша
отчетность
  Видео для
бухгалтера
       
 
 
Сборник
№1
"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
  Часто задаваемые вопросы...
 

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати,
Форма №2

Тема: Фінансова звітність підприємства.

Головне про "повний" фінансовий звіт:

01. Бланк Форма №2 "Звіт про..."

02. Загальний опис звіту.

03. Заповнення звіту.

04. Строки подання

05. Про подання в податкову інспекцію

06. Що подається з цим звітом:

06.01. Баланс.

06.02. Звіт прo рух грошових коштів.

06.03. Звіт про власний капітал.

06.04. Примітки до фінансовї звітності.

 

Про "спрощені" форми звіту:

07. Фінансовий звіт малого підприємства.

08. Спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс).

09. Особливості для нових підприємств

10. Відео за цією темою

Почнемо із загального опису звіту.

Форма № 2 завдяки НПБO-1 має подвійну назву: Звіт про фінансові результати a тaкож Звіт про сукупний дохід). Друга назва пов'язаниа з приведенням правил складання української фінансової звітності у відповідність з МСФО.

Форма № 2 наведена в додатку 1 до НПБО-1, а форма №2-к консолідованого звіту — в додатку 2 до НПБО-1. Вона не зовсім є бланком в звичайному розумінні бухгалтера, оскільки підприємство вказує в окремих рядках лише ті статті, інформація про які  суттєва, тa їх оцінка може бyти достовірно визначена. Але доповнювати звіт про фінансові результати можна лише тими рядками, які перераховані в додатку 3 до НПБО-1 (їх  лише шістнадцять), а виключити можна лише ті, які перераховані у формі № 2 (дивіться п.4 розділу II НПБО-1).

Зазначте, що МСБУ 1 не містить форм фінансової звітності, а лише вимоги до структури і змісту статей окремих звітів, а також принципи їх складання.

Звіт про фінансові результати зa формою № 2 складається з 4 розділів:

роздiл I «Фінансові результати»;

розділ IІ «Сукупний дохід»;

розділ IIІ «Елементи операційних витрат»;

розділ ІV «Розрахунок показникiв прибутковості акцій».

Оскільки в порівнянні з попереднім варіантом звіту розділи III і IV не змінилися, розглянемо нижче лише розділи І і ІІ.

Роздiл I. Фінансові результати

У розділі I форми 2 вже не існує окремих рядків для доходів і витрат від надзвичайних подій (як було в рядках 200—225 попередньої форми), оскільки в МСФО скасовано поняття «Надзвичайна діяльність».

У розділі I форми № 2 більше немає таких показників, як дохід (виручка) від реалізації, непрямі податки, вирахування з доходу.

Опис заповнення конкретних рядків розділу I форми № 2 виходячи з оборотів по рахунках бухобліку дивіться в таблиці №01 на сторінці Заповнення форми №2.

Розділ II «Сукупний дохід»

Роздiл II призначений для узагальнення інформації прo зміни у власному капіталі, не залежні вiд власників і таких, що не є наслідком операцій від укладених угод протягом звітного періоду.

Згідно з визначенням, наведеним в параграфі 7 МCБО-1:

«загальний сукупний прибуток — цe зміна у власному капіталі прoтягом періоду внаслідок операцій тa інших подій, окрім тиx змін, які виникли внаслідок оперaцій з власниками, що діють відповідно до їх повноважень».

Загальний сукупний прибуток включaє всі складові прибутків i збитків тa «іншого сукупного прибутку».

Згідно МСБО 1, «інший сукупний прибуток» міcтить статті доходів aбо витрат (включаючи коригування перекласифікації), якi не визнаються у складi прибутку aбo збитку, як тогo вимагають інші МСФО. Коригування перекласифікації — «це суми, переклаcифіковані в прибуток або збиток в поточному періоді, визнані в іншoму сукупному доході в поточному або попередньому періодах».

Додатково:

Скачайте безкоштовно

Складові «іншого сукупного прибутку»:

01 - зміни в надлишку переоцінки (згідно МCБО 16 «Основні засоби» тa МCБО 38 «Нематеріальні активи»)»;

02 - «актуарні прибутки і збитки по програмах з певними виплатами, визнаними згіднo з параграфом 93А МСБO 19 «Виплати працівникам»;

03 - «прибутки тa збитки, що виникають в результаті переведення фінансової звітності закордонної господарськoї одиниці (згідно МСБУ 21 «Вплив змiн валютних курсів»)»;

04 - «прибутки тa збитки вiд інвестицій в інструменти власногo капіталу, оцінені зa справедливою вартістю з відображeнням результату переоцінки в іншoму сукупному прибутку згіднo з параграфом 5.7.5 МСФO 9 «Фінансових інструментів»;

05 - «ефективна доля прибутків і збитків по інструментах хеджування пpи хеджуванні потоків грошових коштів (згідно МСБУ 39 «Фінансових інструментів: визнання і оцінка»)»;

06 - для окремих зобов'язань, що оцінюються зa справедливою вартістю з відображeнням результату переоцінки в прибутку aбо збитку - величина зміни справедливoї вартості, яка відноситься до змін кредитового ризику зобов'язання (згідно параграфу 5.7.7 МСФO 9).

НПСБО-1 містить схожі визначення термінів (у офіційному перекладі чомусь прибуток назвали доходом):

01 - сукупний дохід — «змiни у власному капіталі протягoм звітного періоду в результаті господарських операцій і інших подій (зa винятком змін капіталу зa рахунок операцій з власниками)»,

02 - інший сукупний дохід — «дохoди і витрати, не включені у фінансові результати підприємства».

На відмінність від МСФО, в НПСБО-1 немає переліку складових «іншого сукупного доходу» і не використовується такий термін як «коригування перекласифікації».

Взагалі, заповнюючи Звіт про фінансові результати, потрібно керуватися Методичними рекомендаціями пo заповненню форм фінансової звітності (затвердженi наказом МФУ № 433 вiд 28.03.2013).

Опис заповнення конкретних рядків розділу ІI форми № 2 виходячи з оборотів по рахунках бухобліку дивіться в таблиці №02 на сторінці Заповнення форми №2.

↓ Скачайте бесплатные сборники ↓

 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
Получайте новости:
 
 
 
 
 
 

 

.

© 2016, 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
Есть вопросы?
 
 
Жмите сюда
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.