БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зміни стосовно податку на прибуток з 01.01.2018

Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено декілька змін.


01.
Річну декларацію з податку на прибуток тепер надають протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року всі платники податку, навіть ті, що звітуються щокварталу протягом року.


02.
Внесено зміну у статтю 57 ПКУ з метою звільнити спрощенців від сплати авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів:

"1) друге речення абзацу сьомого підпункту 57.1-1.2 пункту 57.1-1 після слів «емітента корпоративних прав» доповнити словами «(крім платників єдиного податку)»;"

Але в останньому абзаці цього ж підпункту залишилася норма:

"При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку."

Тому остаточно звільнити спрощенців від авансових внесків з податку на прибуток законодавцям доведеться з наступної спроби.


03.
Незважаючи на протиріччя, що описане у попередньому пункті, у платників податку на прибуток вже забрали "мінусову" різницю фінансового результату на суму дивідендів, отриманих від платників єдиного податку.

Згадку про цю різницю з пп. 140.4.1 ПКУ вилучили. Тепер платники податку на прибуток, які отримують дивіденди від спрощенців 3-4 груп, сплачуватимуть з такого доходу податок.


04.
Уточнено норму про різницю щодо контрольованих операцій.

Згідно пп. 140.5.1 та 140.5.2 ПКУ фінансовий результат збільшувався на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій (згідно ст. 39 ПКУ).

Тепер під договірною (контрактною) вартістю мається на увазі вартість, за якою ця контрольована операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку. Тобто це має бути не та вартість, яка зазначена в договорі з нерезидентом, а вартість, за якою реалізація або придбання товарів (робіт, послуг) відображається в бухгалтерському обліку.


05.
Викладено уновій редакції пп. 140.5.4 ПКУ. З 01.01.2018 фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 30% вартості товарів (необоротних активів, робіт, послуг, крім операцій, зазначених у пункті 140.2 ПКУ та підпункті 140.5.6 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ), придбаних у:

• неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (в 2018 році – це становить 93075 грн на рік), та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;

• нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ;

• нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Ось ця норма є новою!

Вимоги цього підпункту, як і раніше, не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту про контрольовані операції.

Якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки.


06.
Внесено уточнення до пп. 140.5.9 ПКУ. Тепер цей підпункт не застосовується щодо неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 ПКУ (у пп. 140.5.13 ПКУ йдеться про юридичних осіб, які отримують субсидії відповідно до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні»).


07.
Підпунктом 140.5.14 ПКУ введено нову податкову різницю щодо надання допомоги «неприбутківцям». Тепер фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме:

• дитячо-юнацьким спортивним школам,

• центрам олімпійської підготовки,

• школам вищої спортивної майстерності,

• центрам фізичної культури і спорту інвалідів,

• спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.


08.
Уточнення стосовно різниці щодо допомоги іншим особам (крім неприбуткових організацій).

Згідно пп. 140.5.10 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку на прибуток, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

Тепер збільшення треба робити ще й на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така компенсація відповідно до цього Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника ПДФО.

З 2018 року, коли платник податку на прибуток надає працівникам путівки (повністю безоплатно або компенсує хоча їх вартості) треба робити перевірку стосовно оподаткування ПДФО цього доходу працівника:

1) якщо такий дохід працівника оподатковується ПДФО, різниця в податковому обліку роботодавця не виникає;

2) у частині, в якій цей дохід не оподатковується, такий дохід стає новою податковою різницею (збільшується фінансовий результат).


09.
Уточнено норму про різницю для колишніх платників єдиного податку (згідно пп. 140.5.12 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування).

З 2018 року цей підпункт не стосується тих платникыв, які були платниками єдиного податку четвертої групи.


10.
Викладено в новій редакції пп. 141.4.7 ПКУ. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. Таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, з урахуванням вимог, визначених статтею 39 ПКУ.

Оскільки постійне представництво нерезидента само по собі є окремим платником податку на прибуток і веде свою діяльність незалежно, то операції з нерезидентом розглядатимуться під призмою трансфертного ціноутворення.

Чи вважатимуться господарські операції між таким нерезидентом і його постійним представництвом як контрольовані і які доходи і витрати враховуватимуться для визначення оподаткованого прибутку, залежатиме від річного обсягу операцій постійного представництва з цим нерезидентом.

Популярные и важные страницы:

rp059501 Сборник "Налог на прибыль" / rp059502 Добірка "Податок на прибуток".

rp059503 Сборник "Декларация по налогу на прибыль" / rp059504 Добірка "Декларація з податку на прибуток".

rp059505 Сборник "Бухгалтерский учет" / rp059506 Добірка "Бухгалтерський облік".

rp059507 Сборник "Финансовая отчетность" / rp059508 Добірка "Фінансова звітність".

rp059509 Сборник "Учетная политика" / rp059510 Добірка "Облікова політика".

rp059511 Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль / rp059512 Питання щo часто ставляться пpо податок на прибуток.

Получайте новости: