БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зміни ПДВ з 1.01.2018

Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено декілька змін.


01.
Тимчасово зупинено систему блокування податкових накладних.

Реєстрація ПН/РК у ЄРПН може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначеному Кабінетом Міністрів. До дати прийняття відповідного рішення Уряду зупинення реєстрації ПН не буде. Кабмін повинен визначити механізм зупинки реєстрації ПН до 1 березня 2018 року.

Стосовно раніше заблокованих ПН/РК передбачено:

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 та пункту 201.10 ПКУ, 02.01.2018 року крім:

1) ПН/РК, по яких станом на 01.12.2017 не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 ПКУ;

2) ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації по яких станом на 01.12.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено з 01.12.2017 року та по яких платником податку після 01.12.2017 року подані пояснення і копії документів відповідно реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.


02.
Термін реєстрації у ЄРПН мінусових РК встановлено протягом 15 календарних днів із дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).


03.
Ставку ПДВ 7% поширено на операції з постачання та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Украї­ні.

До 2018 року ПДВ за ставкою 7% оподатковувалися операції з постачання та ввезення на митну територію України лише медичних виробів, включених до переліку, затвердженого постановою КМУ від 03.09.2014 року № 410. До операцій з постачання та ввезення на митну територію України всіх інших медичних виробів застосовується ставка ПДВ в розмірі 20%.


04.
Врегульовано ввезення товарів на митну територію фізичними особами у супроводжувальному багажу. Без сплати ПДВ фізична особа може ввезти:

1) через аеропорти - товари, вартість яких не перевищує 1000 євро;

2) через інші пункти пропуску - товари, вартість яких не перевищує 500 євро і вага яких не перевищує 50 кг. При цьому, ця фізична особа має бути відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу у 72 години. Якщо ці обмеження не дотримуються, то без сплати ПДВ ввозити можна тільки товари, вартість яких не перевищує 50 євро і вага яких не перевищує 50 кг.


05.
Встановлено, що до 1 січня 2022 року розмір бюджетної дотації для сільгоспвиробників розраховується виходячи з обсягу податкових зобов'язань ПДВ із постачання товарів, розрахованого за даними зареєстрованих податкових накладних.


06.
З 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року звільнено від ПДВ операції з експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 з УКТ ЗЕД).


07. З 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року звільнено від ПДВ операції з експорту насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 з УКТ ЗЕД).


08.
До 31 грудня 2018 року звільнено від ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України виключно електромобілів (у тому числі вироблених в Україні).


09.
До 1 січня 2020 року платникам податку-виробникам надано право на розстрочення сплати ПДВ під час імпорту обладнання за переліком кодів згідно з УКТ ЗЕД, яке ввозиться для власного виробництва.

Розстрочення сплати ПДВ поширюється на випадки імпорту обладнання, яке буде використовуватися для власного виробництва на території України. Розстрочення не надається при імпорті обладнання, якщо воно має походження з Росії або ввозиться з її території та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно з законом України.

Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Кабміном. Поки що цього порядку немає, але протягом 3 місяців він має бути затвердженим.

Кабмін має право встановити випадки, коли залишок суми зобов'язань зі сплати ПДВ підлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться із розстроченням ПДВ.


10. Дещо змінено норму ПКУ щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання (передплати) та доставки дитячих книжкових видань


11.
До 1 січня 2023 року поширено звільнення від ПДВ на визначених ПКУ умовах на операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, а також розширено поняття "програмна продукція".


12.
До 1 січня 2023 року суб'єкти космічної діяльності, що підпадають під дію норм Закону України "Про космічну діяльність", звільняються від сплати ПДВ на визначених умовах.


13.
Є зміна в порядок оподаткування ПДВ експрес-відправлень та поштових відправлень, яка почне діяти лише з 1 січня 2019 року. Не є об'єктом оподаткування ПДВ:

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи - підприємця) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;

- ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро.

У разі перевищення вартості або кількості відправлень буде нараховуватися податок на додану вартість.

Важные страницы / Важливі сторінки:

rp059201 НДС / rp059202 ПДВ.

rp059203 Налоговая накладная / rp059204 Податкова накладна.

rp059205 Декларация по НДС / rp059206 Декларація з ПДВ.

rp059207 Заполнение налоговой накладной / rp059208 Заповнення податкової накладної.

rp059209 Электронное администрирование НДС /rp059210 Електронне адміністрування ПДВ.

rp059211 Уплата НДС / rp059212 Сплата ПДВ.

rp059213 Электронные счета НДС / rp059214 Електронні рахунки ПДВ.

rp059215 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp059216 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp059217 Налоговый кредит / rp059218 Податковий кредит.

rp059219 Отрицательное значение НДС / rp059220 Від'ємне значення ПДВ.

rp059221 Бюджетное возмещение НДС / rp059222 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp059223 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp059224 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp059225 Уточняющий расчет по НДС / rp059226 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp059227 Пример заполнения налоговой накладной / rp059228 Приклад заповнення податкової накладної.

rp059229 Пример заполнения декларации по НДС / rp059230 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

rp059231 Часто задаваемые вопросы об НДС / rp059232 Питання, що часто ставляться про ПДВ

Получайте новости: