БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 20.01.2017 №1312/7/99-99-15-03-02-17 - складання податкових накладних з 1 січня 2017

Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2017 року Закону України № 1797-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (далі – Закон № 1797) повідомляє.

Законом № 1797 підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) викладено в новій редакції, відповідно до якої з 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

При цьому платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. У разі здійснення платниками податків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю.

Зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом № 1797 в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 січня 2017 року.

До внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної.

Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається.

Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 1 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної.

Тобто, при здійсненні платниками податку, починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів – 10 знаків, для інших товарів – не менше 4 знаків). При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Вищезазначені зміни стосуються також і розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати), до яких складаються такі розрахунки коригування.

В той же час у разі складання податкових накладних не за операціями з постачання товарів/послуг, а з метою нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу та/або статті 199 Кодексу (за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання чи починають використовуватися в неоподатковуваних операціях), код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, не зазначаються.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

В.о. заступника Голови М.В. Продан

Важные страницы / Важливі сторінки:

rp013501 НДС / rp013502 ПДВ.

rp013503 Налоговая накладная / rp013504 Податкова накладна.

rp013505 Декларация по НДС / rp013506 Декларація з ПДВ.

rp013507 Заполнение налоговой накладной / rp013508 Заповнення податкової накладної.

rp013509 Электронное администрирование НДС /rp013510 Електронне адміністрування ПДВ.

rp013511 Уплата НДС / rp013512 Сплата ПДВ.

rp013513 Электронные счета НДС / rp013514 Електронні рахунки ПДВ.

rp013515 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp013516 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp013517 Налоговый кредит / rp013518 Податковий кредит.

rp013519 Отрицательное значение НДС / rp013520 Від'ємне значення ПДВ.

rp013521 Бюджетное возмещение НДС / rp013522 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp013523 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp013524 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp013525 Уточняющий расчет по НДС / rp013526 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp013527 Пример заполнения налоговой накладной / rp013528 Приклад заповнення податкової накладної.

rp013529 Пример заполнения декларации по НДС / rp013530 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

rp013531 Часто задаваемые вопросы об НДС / rp013532 Питання, що часто ставляться про ПДВ

Получайте новости: