БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист Мінсоцполітики № 616/13/116-16 Кількість невикористаних днів для компенсації відпустки при звільненні педпрацівника, який працював менше 1 місяця

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваш лист і повідомляється.

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346 (далі - Порядок).

Пунктом шостим Порядку передбачено, що у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня при тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Статтею 24 Закону України "Про відпустки" передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

У випадку, коли педагогічний працівник пропрацював менше одного місяця, кількість днів щорічної основної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію, слід розрахувати виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про відпустки" тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у постанові Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", тобто прив'язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

Якщо у працівника щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів, робочий рік, за який надається відпустка, починається з 12.09.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 15.09.2016 р. У даному випадку працівник відпрацював 4 календарних дні.

Тобто тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати таким чином.

Визначається кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік:

56 к. дн. відпустки : (366 - 11) = 0,1577 к. дн.

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно:

0,1577 к. дн. х 4 к. дн. = 0,6308 к. дн.

У наведеному прикладі на момент звільнення працівник мав право на 1 (з урахуванням математичних правил округлення) календарний день щорічної основної відпустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих - це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

Також не буде помилкою застосування формули, наведеної у листі, де:

5,6 - тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьований місяць для працівників, які пропрацювали менше 10 місяців, в календарних днях;

30 - кількість календарних днів у місяці, в якому працівник звільняється (пропрацював неповний місяць);

4 - кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у місяці, в якому він звільняється.

Отже, 5,6 : 30 х 4 = 0,7, що дорівнює 1 календарному дню з урахуванням математичних правил округлення.

Директор Департаменту

О. Товстенко

Популярные и важные страницы:

rp006801 Расчет отпускных / rp006802 Розрахунок відпускних.

rp006803 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp006804 Компенсація за невикористану відпустку.

rp006805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / rp006806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

rp006807 Пример расчета отпускных / rp006808 Приклад розрахунку відпускних.

rp006809 Переходящие отпускные / rp006810 Перехідні відпускні.

rp006811 Выплата отпускных / rp006812 Виплата відпускних.

Получайте новости: