БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 16.03.2016 № 5737/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за операцією зі списання товарно-матеріальних цінностей, які визнані непридатними для використання, та при подальшій реалізації їх як вторинної сировини та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 Кодексу розташоване на митній території України.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів та не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) (пункт 188.1статті 188 Кодексу).

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов'язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

придбаними для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Враховуючи викладене, у разі списання товарно-матеріальних цінностей у зв’язку з визнанням їх непридатними для використання такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

При списанні непридатних для використання товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах виробництва продукції (товарів, послуг) та під час придбання яких суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, податкові зобов'язання з ПДВ підприємством не нараховуються за умови, що вартість таких товарно-матеріальних цінностей включається до вартості готової продукції (товарів, послуг), операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.

У разі недотримання цієї умови, при списанні таких товарно-матеріальних цінностей платник зобов’язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ за основною ставкою відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу, оскільки товарно-матеріальні цінності не використовуються в оподатковуваних операціях.

За інформацією, наведеною у листі, з метою подальшого продажу таких списаних товарно-матеріальних цінностей як вторинної сировини підприємство оприбутковує їх на баланс за вартістю 1 гривня.

Таким чином, при подальшому продажу таких товарно-матеріальних цінностей як вторинної сировини за ціною, яка відповідає їх балансовій вартості (тобто 1 гривня), податкові зобов’язання з ПДВ визначаються виходячи з договірної ціни продажу, яка відповідає балансовій вартості таких товарно-матеріальних цінностей (у даному випадку 1 гривня).

Голова

Р.М. Насіров

Важные сборники и страницы:

rp001001 НДС / rp001002 ПДВ.

rp001003 Налоговая накладная / rp001004 Податкова накладна.

rp001005 Декларация по НДС / rp001006 Декларація з ПДВ.

rp001007 Заполнение налоговой накладной / rp001008 Заповнення податкової накладної.

rp001009 Электронное администрирование НДС /rp001010 Електронне адміністрування ПДВ.

rp001011 Уплата НДС / rp001012 Сплата ПДВ.

rp001013 Электронные счета НДС / rp001014 Електронні рахунки ПДВ.

rp001015 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp001016 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp001017 Налоговый кредит / rp001018 Податковий кредит.

rp001019 Отрицательное значение НДС / rp001020 Від'ємне значення ПДВ.

rp001021 Бюджетное возмещение НДС / rp001022 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp001023 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp001024 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp001025 Уточняющий расчет по НДС / rp001026 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp001027 Пример заполнения налоговой накладной / rp001028 Приклад заповнення податкової накладної.

rp001029 Пример заполнения декларации по НДС / rp001030 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

Получайте новости: