БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Помилки в оформленні відпусток: Звільнення під час відпустки

Помилки в оформленні відпусток: Звільнення під час відпустки

Деякі роботодавці можуть звільняти співробітників під час їх відпусток. Це - грубе порушення

Згідно з частиною третьою ст. 40 КЗпП заборонене звільнення співробітника з ініціативи роботодавця під час перебування його у відпустці.

Це стосується як випадків, передбачених ст. 40, 41 КЗпП, так і інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства відбувається за ініціативою власника або уповноваженого ним органу (абзац перший п. 17 постанови ВСУ від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»).

При цьому звільнення співробітника під час відпустки за угодою сторін або за власним бажанням працівника законно.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0503901 Расчет отпускных / buh0503902 Розрахунок відпускних.

buh0503903 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0503904 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0503905 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0503906 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0503907 Пример расчета отпускных / buh0503908 Приклад розрахунку відпускних.

buh0503909 Переходящие отпускные / buh0503910 Перехідні відпускні.

buh0503911 Выплата отпускных / buh0503912 Виплата відпускних.

buh0503931 Резерв отпусков / buh0503932 Резерв відпусток.

buh0503933 Учет отпускных / buh0503934 Облік відпускних.

buh0503981 График отпусков / buh0503982 Графік відпусток.

buh0503983 Ежегодный отпуск / buh0503984 Щорічна відпустка.

buh0503991 Дополнительный отпуск / buh0503992 Додаткова відпустка.

buh0503993 Продолжительность отпуска / buh0503994 Тривалість відпустки.

buh0503985 Учебный отпуск / buh0503986 Навчальна відпустка.

buh0503987 Отпуск за свой счет / buh0503988 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0503935 Корректировка отпускных / buh0503936 Коригування відпускних.

buh0503937 Отпуск по уходу за ребенком / buh0503938 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0503939 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0503940 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0503965 Приказ на отпуск / buh0503965 Наказ про відпустку .

buh0503967 Заявление на отпуск / buh0503968 Заява на відпустку.

buh0503941 Индексация зарплаты / buh0503942 Індексація зарплати.

buh0503943 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0503944 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0503945 Штатное расписание / buh0503946 Штатний розпис.

buh0503963 Табель учета рабочего времени / buh0503964 Табель обліку робочого часу.