БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Помилки в оформленні відпусток: Перенесення відпустки

Помилки в оформленні відпусток: Перенесення відпустки

Графік відпусток погоджений з працівниками і затверджений директором. Але через деякий час з різних причин керівники частенько переносять відпустки потрібних співробітників на пізніший термін, нібито у зв'язку з виробничою необхідністю. Це - порушення законодавства про працю.

Всі перенесення відпустки проводяться лише з відома співробітника та за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році (згідно частини третьої ст. 11 Закону про відпустки).

Подробиці та приклади документів, що оформлюються, дивіться в темі Перенесення відпустки.

Згідно з частиною четвертою ст. 11 Закону про відпустки в разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за угодою сторін переноситься на інший період. Причому вказана відпустка має бути використаною не пізніше 12 місяців після закінчення того робочого року, за який він надається (згідно з частиною другої ст. 12 Закону про відпустки).

Згідно з частиною першою ст. 11 Закону про відпустки, роботодавець зобов'язаний перенести відпустку в наступних ситуаціях:

01) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну повідомлення співробітника про час надання відпустки;

02) несвоєчасна виплата власником або уповноваженим ним органом зарплати працівникові за час щорічної відпустки (дивіться Виплата відпускних).

Крім того, щорічна відпустка має бути перенесеною на інший період або продовженою у випадках (частина друга ст. 11 Закону про відпустки):

01) тимчасової непрацездатності співробітника, засвідченої в установленому порядку;

02) виконання працівником державних або суспільних обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням зарплати;

03) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

04) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

У інших випадках прохання працівника про перенесення запланованого відпочинку не є обов'язковим для виконання роботодавцем.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0503601 Расчет отпускных / buh0503602 Розрахунок відпускних.

buh0503603 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0503604 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0503605 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0503606 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0503607 Пример расчета отпускных / buh0503608 Приклад розрахунку відпускних.

buh0503609 Переходящие отпускные / buh0503610 Перехідні відпускні.

buh0503611 Выплата отпускных / buh0503612 Виплата відпускних.

buh0503631 Резерв отпусков / buh0503632 Резерв відпусток.

buh0503633 Учет отпускных / buh0503634 Облік відпускних.

buh0503681 График отпусков / buh0503682 Графік відпусток.

buh0503683 Ежегодный отпуск / buh0503684 Щорічна відпустка.

buh0503691 Дополнительный отпуск / buh0503692 Додаткова відпустка.

buh0503693 Продолжительность отпуска / buh0503694 Тривалість відпустки.

buh0503685 Учебный отпуск / buh0503686 Навчальна відпустка.

buh0503687 Отпуск за свой счет / buh0503688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0503635 Корректировка отпускных / buh0503636 Коригування відпускних.

buh0503637 Отпуск по уходу за ребенком / buh0503638 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0503639 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0503640 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0503665 Приказ на отпуск / buh0503665 Наказ про відпустку .

buh0503667 Заявление на отпуск / buh0503668 Заява на відпустку.

buh0503641 Индексация зарплаты / buh0503642 Індексація зарплати.

buh0503643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0503644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0503645 Штатное расписание / buh0503646 Штатний розпис.

buh0503663 Табель учета рабочего времени / buh0503664 Табель обліку робочого часу.