БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Помилки в оформленні відпусток: Неврахування думки працівників стосовно строків відпусток

Помилки в оформленні відпусток: Неврахування думки працівників стосовно строків відпусток

Приклад форми документа для обліку побажань співробітників наведений у пункті 06 теми Графік відпусток.

Часто буває, що до співробітник просить надати йому позачергову відпустку. Більшість роботодавців відмовляють в цьому випадку, адже затверджений графік відпусток обов'язковий для виконання як роботодавцем, так і працівниками.

Але існують категорії співробітників, яким щорічна відпустка надається за їх бажанням у зручний для них час. Отже потрібно упевнитися, чи не відноситься працівник до такої категорії.

Щорічна відпустка має бути наданою за бажанням у зручний час (згідно частини тринадцятої ст. 10 Закону про відпустки) наступним категоріям працівників:

01) особам віком до вісімнадцяти років;

02) інвалідам;

03) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

04) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

05) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

06) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

07) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

08) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

09) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років поступають в навчальні заклади, розташовані в іншій місцевості, за їх бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менше 12 календарних днів) для супроводу дитини до місця розташування навчального закладу і назад. За наявності двох або більше дітей вказаного віку така відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини (згідно частини восьмої ст. 10 Закону про відпустки).

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0503201 Расчет отпускных / buh0503202 Розрахунок відпускних.

buh0503203 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0503204 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0503205 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0503206 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0503207 Пример расчета отпускных / buh0503208 Приклад розрахунку відпускних.

buh0503209 Переходящие отпускные / buh0503210 Перехідні відпускні.

buh0503211 Выплата отпускных / buh0503212 Виплата відпускних.

buh0503231 Резерв отпусков / buh0503232 Резерв відпусток.

buh0503233 Учет отпускных / buh0503234 Облік відпускних.

buh0503281 График отпусков / buh0503282 Графік відпусток.

buh0503283 Ежегодный отпуск / buh0503284 Щорічна відпустка.

buh0503291 Дополнительный отпуск / buh0503292 Додаткова відпустка.

buh0503293 Продолжительность отпуска / buh0503294 Тривалість відпустки.

buh0503285 Учебный отпуск / buh0503286 Навчальна відпустка.

buh0503287 Отпуск за свой счет / buh0503288 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0503235 Корректировка отпускных / buh0503236 Коригування відпускних.

buh0503237 Отпуск по уходу за ребенком / buh0503238 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0503239 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0503240 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0503265 Приказ на отпуск / buh0503265 Наказ про відпустку .

buh0503267 Заявление на отпуск / buh0503268 Заява на відпустку.

buh0503241 Индексация зарплаты / buh0503242 Індексація зарплати.

buh0503243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0503244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0503245 Штатное расписание / buh0503246 Штатний розпис.

buh0503263 Табель учета рабочего времени / buh0503264 Табель обліку робочого часу.