БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відпустка та відпускні: неповний робочий день або тиждень

Робота на умовах неповного робочого часу не спричиняє за собою яких-небудь обмежень трудових прав працівників, у тому числі і скорочення тривалості їх щорічної основної відпустки. Це підтверджується в листі Мінсоцполітіки № 195/13/1334 від 15.07.2011.

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні та компенсація відпустки".

Надання щорічних додаткових відпусток згідно ст. 7 і 8 Закону про відпустки у випадку роботи на умовах неповного робочого часу має такі особливості:

01) в розрахунок часу, що дає право працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад (п. 10 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом МінПраці №16 від 30.01.98р). Тобто до стажу для щорічної додаткової відпустки за шкідливі і важкі умови включаються лише робочі дні, в які працівник працював не менше половини норми робочого часу;

02) до стажу для щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці теж включаються лише робочі дні, в які працівник відпрацював не менше половини норми робочого часу (див. п.7 Порядку № 16);

03) ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем (див. п. 2 Рекомендацій про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом МінПраці №7 від 10.10.1997р.). Тобто щорічна додаткова відпустка за роботу в умовах ненормованого робочого дня не надається у випадку роботи з неповним робочим днем (тижнем), а також у випадку неповного робочого дня у поєднанні з неповним робочим тижнем.

Додатково:

01) Як заповнювати табель у випадку роботи неповний робочий день ( Примклад) >>>

02) Як заполнювати табель у випадку неповного робочого тижня >>>

Розглянемо декілька прикладів і ситуацій.

Спершу порівняємо відпускні у випадках переведення на неповний робочий день за власним бажанням і за наказом керівництва:

01) у розрахунковому періоді працівника перевели на роботу на умовах неповного робочого тижня за наказом керівництва, детальніше >>>;

02) у розрахунковому періоді працівника перевели на роботу на умовах неповного робочого тижня за його бажанням, детальніше >>>.

Порівнявши результати, бачимо, що за одних і тих же умов, якщо неповний робочий тиждень введено за ініціативою працівника, середньоденна зарплата для оплати відпустки завжди буде менша, ніж у випадку, якщо такий режим введено за розпорядженням роботодавця.

Розглянемо також дві ситуації, коли робота входить у список небезпечних професій.

 

Ситуація 1.

Працівник працює щодня по 4 години (норма — 8 годин в день) і його посада включена у Список №1 а також у список посад, для яких встановлені умови ненормованого робочого дня.

B даному випадку працівник має право на додаткову відпустку за шкідливі і важкі умови праці, але до стажу для даної відпустки зараховуються лише робочі дні, в які працівник відпрацював у вказаних вище умовах не менше половини робочого часу, встановленого для відповідної посади (професії).

Але цей працівник не має права на додаткову відпустку за ненормований робочий день.

 

Cитуація 2.

Працівник працює три дні на тиждень по 8 годин (норма — 8 годин на день). Його посада включена у Список 1 і в список посад, для яких встановлені умови ненормованого робочого дня.

B даному випадку працівник має право на додаткову відпустку за особливий характер праці, але до стажу для додаткової відпустки зараховують лише робочі дні, коли він працював.

На додаткову відпустку за ненормований робочий день цей працівник не має права.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh049901 Расчет отпускных / buh049902 Розрахунок відпускних.

buh049903 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh049904 Компенсація за невикористану відпустку.

buh049905 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh049906 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh049907 Пример расчета отпускных / buh049908 Приклад розрахунку відпускних.

buh049909 Переходящие отпускные / buh049910 Перехідні відпускні.

buh049911 Выплата отпускных / buh049912 Виплата відпускних.

buh049931 Резерв отпусков / buh049932 Резерв відпусток.

buh049933 Учет отпускных / buh049934 Облік відпускних.

buh049981 График отпусков / buh049982 Графік відпусток.

buh049983 Ежегодный отпуск / buh049984 Щорічна відпустка.

buh049991 Дополнительный отпуск / buh049992 Додаткова відпустка.

buh049993 Продолжительность отпуска / buh049994 Тривалість відпустки.

buh049985 Учебный отпуск / buh049986 Навчальна відпустка.

buh049987 Отпуск за свой счет / buh049988 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh049935 Корректировка отпускных / buh049936 Коригування відпускних.

buh049937 Отпуск по уходу за ребенком / buh049938 Відпустка по догляду за дитиною.

buh049939 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh049940 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh049965 Приказ на отпуск / buh049966 Наказ про відпустку .

buh049967 Заявление на отпуск / buh049968 Заява на відпустку.

buh049941 Индексация зарплаты / buh049942 Індексація зарплати.

buh049943 Декретный отпуск по беременности и родам / buh049944 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh049945 Штатное расписание / buh049946 Штатний розпис.

buh049963 Табель учета рабочего времени / buh049964 Табель обліку робочого часу.