БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу на відпустку перед звільненням

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh033877 Довіднику "Відпустки" >>>

ТОВ "Мрії працівників"

_____________________________________

Найменування пiдприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ 14151617

Дата складання: 10.04.2019

НАКАЗ №651
про надання відпустки

Табельний номер: 00093

Конор Сара Василівна

(прізвище, ім’я, по батькові)

Цех №11

назва структурного підрозділу

апаратник сублімації

назва професії (посади)

щорічна основна

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

За період роботи з 8 грудня 2018 по 23 квітня 2019 року

Період відпустки з "15" квітня 2019 року по "23" квітня 2019 року

На 9 календарних днів.

Підстава:

1) заява Конор С. В. від 10.04.2019 р.

Керівник підприємства ____________________ Термінаторов А. С.

Керівник структурного підрозділу _________________ Роботова Р. Я.

З наказом (розпорядженням) ознайомлений ______________________ "_____" __________ 2019 року

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh033801 Расчет отпускных / buh033802 Розрахунок відпускних.

buh033803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh033804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh033805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh033806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh033807 Пример расчета отпускных / buh033808 Приклад розрахунку відпускних.

buh033809 Переходящие отпускные / buh033810 Перехідні відпускні.

buh033811 Выплата отпускных / buh033812 Виплата відпускних.

buh033831 Резерв отпусков / buh033832 Резерв відпусток.

buh033833 Учет отпускных / buh033834 Облік відпускних.

buh033881 График отпусков / buh033882 Графік відпусток.

buh033883 Ежегодный отпуск / buh033884 Щорічна відпустка.

buh033891 Дополнительный отпуск / buh033892 Додаткова відпустка.

buh033893 Продолжительность отпуска / buh033894 Тривалість відпустки.

buh033885 Учебный отпуск / buh033886 Навчальна відпустка.

buh033887 Отпуск за свой счет / buh033888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh033835 Корректировка отпускных / buh033836 Коригування відпускних.

buh033837 Отпуск по уходу за ребенком / buh033838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh033839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh033840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh033865 Приказ на отпуск / buh033866 Наказ про відпустку .

buh033867 Заявление на отпуск / buh033868 Заява на відпустку.

buh033841 Индексация зарплаты / buh033842 Індексація зарплати.

buh033843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh033844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh033845 Штатное расписание / buh033846 Штатний розпис.

buh033863 Табель учета рабочего времени / buh033864 Табель обліку робочого часу.

.