БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад повідомлення про відпустку

Тема: Графік відпусток (График отпусков).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh019677 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад повідомлення про відпустку

Товариство з обмеженою відповідальністю «Марні справи»

Економісту

Відпочивайченко К. М.


Повідомлення про дату початку відпустки

№ 96/02 від 25.01.2019 р. №108/05-08

Шановний Костянтин Миколайович, повідомляємо, що згідно з графіком відпусток на 2019 рік Вам буде надано щорічну основну відпустку за період роботи з 01 серпня 2018 року по 31 липня 2019 року
тривалістю 24 календарних днів.

Згідно з частиною одинадцятою статті 10 Закона України «Про відпустки», повідомляємо Вас про початок Вашої щорічної відпустки з 08.02.2019 р. Останній день відпустки - 03.03.2019 р., дата виходу на роботу — 04.03.2019 р.

Начальник відділу кадрів ________________ Закадріщенко З. І.

Повідомлення отримав ________________ Відпочивайченко К. М.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

В разі перенесення дати початку відпустки за Вашою ініціативою повідомте про причини його перенесення і погодьте новий термін надання відпустки з Вашим безпосереднім керівником:

Прошу перенести дату початку відпустки з 08.02.2019 р. на 28.02.2019 р. у зв'язку з перенесенням туристичної поїздки

________________ Відпочивайченко К. М.

25.01.2019


Зі змінами згоден

Начальник економічного відділу _________________ Командірченко Ю. М.

25.01.2019

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

У разі перенесення дати початку відпустки у зв'язку з особливостями виробництва просимо погодити нові терміни та оформити їх з відділом кадрів.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

rp000801 Расчет отпускных / rp000802 Розрахунок відпускних.

rp000803 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp000804 Компенсація за невикористану відпустку.

rp000805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / rp000806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

rp000807 Пример расчета отпускных / rp000808 Приклад розрахунку відпускних.

rp000809 Переходящие отпускные / rp000810 Перехідні відпускні.

rp000811 Выплата отпускных / rp000812 Виплата відпускних.

rp000831 Резерв отпусков / rp000832 Резерв відпусток.

rp000833 Учет отпускных / rp000834 Облік відпускних.

rp000835 Корректировка отпускных / rp000836 Коригування відпускних.

rp000837 Отпуск по уходу за ребенком / rp000838 Відпустка по догляду за дитиною.

rp000839 Дополнительный социальный отпуск на детей / rp000840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh019683 Ежегодный отпуск / buh019684 Щорічна відпустка.

buh019691 Дополнительный отпуск / buh019692 Додаткова відпустка.

buh019693 Продолжительность отпуска / buh019694 Тривалість відпустки.

buh019685 Учебный отпуск / buh019686 Навчальна відпустка.

buh019687 Отпуск за свой счет / buh019688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh019665 Приказ на отпуск / buh019666 Наказ про відпустку .

buh019667 Заявление на отпуск / buh019668 Заява на відпустку.

rp000841 Индексация зарплаты / rp000842 Індексація зарплати.

rp000843 Декретный отпуск по беременности и родам / rp000844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

rp000845 Штатное расписание / rp000846 Штатний розпис.

rp000863 Табель учета рабочего времени / rp000864 Табель обліку робочого часу.