БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення Додатку 1.4 — "IV. Нарахування виплати у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу"

Тема: Заява-розрахунок до ФСС.

№ графи Найменування графи Як заповнювати
2 - 4 Прізвище
Ім’я
По батькові
Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи
5 № страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер) або
серія та номер паспорта
Зазначається номер страхового свідоцтва (ідентифікаційний
номер, дані паспорта
6 - 7 Дані акта про нещасний випадок
або профзахворювання
Дата, номер акта про нещасний випадок, профзахворювання
8 - 10 Дані довідки МСЕК або ЛКК Зазначається серія і номер довідки МСЕК або ЛКК.
У графі 10 зазначається «1» — рішення МСЕК, «2» — ЛКК
11 - 12 Період переведення на легшу,
нижчеоплачувану роботові
Відображається період, на який працівник переведений на легшу, нижчеоплачувану роботу:
у графі 11 — з якої дати було здійснено переведення;
у графі 12 — по яку дату діє переведення.
Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її
тривалість і характер установлюються ЛКК або МСЕК
13 - 14 Витрати Фонду Зазначається кількість днів переведення, оплачуваних ФСС, і витрати (сума) Фонду на їх оплату.
Доплата до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh009302 Лікарняні / buh009301 Больничные

buh009314 Допомога по вагітності та пологах / buh009313 Пособие по беременности и родам

buh009306 Лікарняний під час відпустки / buh009305 Больничный во время отпуска

buh009308 Лікарняний по догляду за дитиною / buh009307 Больничный по уходу за ребенком

buh009312 Страховий стаж / buh009311 Страховой стаж

buh009304 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh009303 Декретный отпуск по беременности и родам

buh009316 Розрахунок лікарняних / buh009315 Расчет больничного

buh009318 Розрахунок декретних / buh009317 Расчет декретных

buh009319 Облік лікарняних, проводки / buh009320 Учет больничных, проводки