Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Ваша
отчетность
Видео для
бухгалтера
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2015.
Прожиточный минимум в Украине - 2015.
Ставка единого налога - 2015.
Налоговая социальная льгота - 2015.
Производственный календарь - 2015.
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Рабочие дни - 2015, Украина.
Выходные дни - 2015, Украина.
Праздничные дни - 2015, Украина.
Минимальная заработная плата в Украине - 2015.
Выходные - 2015.
Календарь - 2015.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата - 2015.
Прожитковий мінімум на 2015 рік.
Ставка єдиного податку - 2015.
Податкова соціальна пільга - 2015
Виробничий календар на 2015 рік.
Норми робочого часу - 2015.
Робочі дні - 2015.
Вихідні дні - 2015.
Святкові дні - 2015.
Мінімальна заробітна плата - 2015.
Вихідні - 2015.
Календар - 2015.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Видео - налог на прибыль 2903
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 257
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 388
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 285
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 751
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 405
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 318
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 581
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 392
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 3526
Приложение РІ к декларации 10468
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 1260
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 782
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 559
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 471
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 2296
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 764
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 934
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 676
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 1165
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 851
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 331
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 488
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 13123
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1214
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 14669
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 5219
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 3227
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2469
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 628
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2290
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 603
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1807
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 4843
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1087
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 764
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 787
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 12072
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 728
Відео - Податок нa прибуток 2015 4349
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4541
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 3865
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1268
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 608
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 647
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 933
Налоговые разницы 8613
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 10764
Авансові внески з податку на прибуток 5953
Авансовые платежи по налогу на прибыль 6014
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 1978
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12878
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1558
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1478
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1553
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1195
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 4259
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1062
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1839
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2772
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 3161
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 2136
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1220
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1396
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1276
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 2786
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 2240
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1586
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 6554
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 3943
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2341
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1642
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1502
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 5463
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1709
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1747
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1641
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 1934
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2106
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2190
Групи основних засобів 48672
Группы основных средств 50445
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2338
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2028
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3211
Податок на прибуток - 2016 82069
Налог на прибыль - 2016 136956
Ставка податку на прибуток 71715
Ставка налога на прибыль 38263
Декларация по налогу на прибыль 64753
Возвратная финансовая помощь от учредителя 42234
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 45383
Бланк декларації з податку на прибуток 74877
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4634
Додаток ПН до декларації на прибуток 3570
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3291
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4526
Додаток ВП до декларації на прибуток 4506
Додаток АМ до декларації на прибуток 7109
Додаток АВ до декларації на прибуток 6457

Страница 1 из 2

Получайте новости:
Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Свежее видео:


Оскарження податкових рішень...

Реєстрація приватних підприємців...

Исправления по нaлогу на прибыль...

Еще видео >>>

.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 


Получайте новости

Ваш email:
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.