Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Ваша
отчетность
Видео для
бухгалтера
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
Подробный разбор налогов, учета, кадровых вопросов...
  Читать...
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2015.
Прожиточный минимум в Украине - 2015.
Ставка единого налога - 2015.
Налоговая социальная льгота - 2015.
Производственный календарь - 2015.
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Рабочие дни - 2015, Украина.
Выходные дни - 2015, Украина.
Праздничные дни - 2015, Украина.
Минимальная заработная плата в Украине - 2015.
Выходные - 2015.
Календарь - 2015.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата - 2015.
Прожитковий мінімум на 2015 рік.
Ставка єдиного податку - 2015.
Податкова соціальна пільга - 2015
Виробничий календар на 2015 рік.
Норми робочого часу - 2015.
Робочі дні - 2015.
Вихідні дні - 2015.
Святкові дні - 2015.
Мінімальна заробітна плата - 2015.
Вихідні - 2015.
Календар - 2015.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Видео - налог на прибыль 2480
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 73
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 148
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 121
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 294
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 103
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 86
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 379
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 214
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 3287
Приложение РІ к декларации 9562
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 1060
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 650
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 423
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 375
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 1975
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 636
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 806
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 531
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 923
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 681
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 245
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 390
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 11626
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1043
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 13412
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 4685
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 2970
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2266
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 535
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2127
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 520
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1648
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 4386
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 964
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 687
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 682
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 10723
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 610
Відео - Податок нa прибуток 2015 4213
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4309
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 3698
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1182
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 542
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 574
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 767
Налоговые разницы 7721
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 9629
Авансові внески з податку на прибуток 5235
Авансовые платежи по налогу на прибыль 5301
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 1906
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12759
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1514
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1399
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1452
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1115
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 3999
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1003
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1749
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2635
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 2997
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 1964
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1156
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1311
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1210
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 2659
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 2037
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1486
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 6107
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 3710
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2176
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1559
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1398
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 5238
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1641
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1632
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1561
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 1842
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2054
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2121
Групи основних засобів 43470
Группы основных средств 45714
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2227
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 1976
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3152
Податок на прибуток - 2016 79969
Налог на прибыль - 2016 134539
Ставка податку на прибуток 64669
Ставка налога на прибыль 35986
Декларация по налогу на прибыль 60834
Возвратная финансовая помощь от учредителя 40700
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 43222
Бланк декларації з податку на прибуток 73387
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4530
Додаток ПН до декларації на прибуток 3411
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3155
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4366
Додаток ВП до декларації на прибуток 4326
Додаток АМ до декларації на прибуток 6820
Додаток АВ до декларації на прибуток 6279

Страница 1 из 2

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Свежее видео:


Особливості оподаткування та обліку сільськогосподарських підприємств...

Особливості обліку ОЗ та НМА...

Актуальні нагадування про акциз...

Еще видео >>>

.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 
Популярное видео:

Еще видео >>>

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.