Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2018
НДС в Украине - 2018
Налоговая накладная - 2018
НДФЛ - 2018
Налог на недвижимость - 2018
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2018
Единый налог - 2018
ЕСВ -2018 (единый социальный взнос - 2018)
Военный сбор - 2018
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Штатное расписание - 2018.
Индексация зарплаты - 2018.
Расчет больничного - 2018.
Расчет отпускных - 2018.
Больничные - 2018, больничный лист.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Налоги в 2018 году.
Календарь - 2019.
Нормы рабочего времени на 2019 год.
Производственный календарь - 2019 (Укриана).
Рабочие дни - 2019 (Украина).
Выходные дни - 2019 (Украина).
Праздничные дни - 2019 (Украина).
Календарь на 2019 год.
Выходные дни в мае 2018.
Выходные дни в марте 2018.
Классификатор профессий - 2018.

Податок на прибуток - 2018
ПДВ - 2018
Податкова накладна - 2018
ПДФО - 2018 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2018
Єдиний податок - 2018
ЄСВ - 2018 (єдиний соціальний внесок - 2018)
Військовий збір - 2018
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Штатний розпис - 2018.
Індексація зарплати - 2018.
Розрахунок лікарняних - 2018.
Розрахунок відпускних - 2018.
Лікарняні - 2018, лікарняний лист.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Податки у 2018 році.
Календар - 2019.
Норми тривалості робочого часу - 2019.
Виробничий календар на 2019 рік.
Робочі дні - 2019 рік.
Вихідні дні - 2019 рік.
Святкові дні - 2019 рік.
Календар на 2019 рік.
Вихідні дні в травні 2018.
Вихідні дні в березні 2018.
Класифікатор професій - 2018.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 1019
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 900
Налогообложение дивидендов у получателей 502
Налогообложение дивидендов 1201
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 9823
Видео - налог на прибыль 10558
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1706
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2332
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2398
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 3866
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2799
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1548
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2619
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 2055
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 6379
Приложение РІ к декларации 29299
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 2992
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1927
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 1991
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1455
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 5735
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2287
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2337
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1986
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2914
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2298
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 1065
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1423
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 18886
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 2993
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 34905
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 17683
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 5084
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4413
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1463
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 4315
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1234
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 3041
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7455
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1789
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1927
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1906
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 21668
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1852
Відео - Податок нa прибуток 2015 5634
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5771
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5324
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1885
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 1013
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1968
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2033
Налоговые разницы 22335
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 31248
Авансові внески з податку на прибуток 10768
Авансовые платежи по налогу на прибыль 11441
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2456
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13941
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1968
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 2011
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2901
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1722
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6330
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1475
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2876
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4274
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4671
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3710
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1830
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1991
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1732
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4478
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3770
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2489
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 10487
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6433
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 4017
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2908
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2629
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7414
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2730
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2855
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2098
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 3024
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2505
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2730
Групи основних засобів 115503
Группы основных средств 112271
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3204
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2510
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3842
Податок на прибуток - 2018 127421
Налог на прибыль - 2018 185071
Ставка податку на прибуток 124911
Ставка налога на прибыль 64495
Декларация по налогу на прибыль 157142
Возвратная финансовая помощь от учредителя 58172
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 64331
Бланк декларації з податку на прибуток 129666
Додаток ЦП до декларації на прибуток 6380
Додаток ПН до декларації на прибуток 5282

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.