Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2017
НДС в Украине - 2017
Налоговая накладная - 2017
НДФЛ-2017
Налог на недвижимость - 2017
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2017
Единый налог - 2017
ЕСВ-2017 (единый социальный взнос - 2017)
Военный сбор - 2017
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь - 2017 год.
Нормы рабочего времени на 2017 год.
Выходные дни - 2017, Украина.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2017.
Индексация зарплаты - 2017.
Расчет больничного - 2017.
Расчет отпускных - 2017.
Больничные - 2017, больничный лист.
Минимальная зарплата в Украине - 2017.
Прожиточный минимум в Украине - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата в Украине - 2017.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.

Податок на прибуток - 2017
ПДВ - 2017
Податкова накладна - 2017
ПДФО - 2017 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2017
Єдиний податок - 2017
ЄСВ-2017 (єдиний соціальний внесок - 2017)
Військовий збір - 2017
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар на 2017 рік.
Норми тривалості робочого часу на 2017 рік.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2017.
Індексація зарплати - 2017.
Розрахунок лікарняних - 2017.
Розрахунок відпускних - 2017.
Лікарняні - 2017, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата на 2017 рік.
Прожитковий мінімум на 2017 рік.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата на 2017 рік.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 8170
Видео - налог на прибыль 8393
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1486
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 1968
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2037
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 3456
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2457
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1336
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2304
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 1706
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 5877
Приложение РІ к декларации 24662
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 2739
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1711
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 1767
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1251
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 4998
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 1984
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2059
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1730
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2643
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2064
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 914
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1260
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 18530
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 2616
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 28602
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 14094
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 4734
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4068
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1322
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 3905
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1112
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 2870
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7065
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1603
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1744
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1717
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 19232
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1607
Відео - Податок нa прибуток 2015 5401
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5548
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5078
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1749
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 916
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1712
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1853
Налоговые разницы 17251
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 24504
Авансові внески з податку на прибуток 10175
Авансовые платежи по налогу на прибыль 10568
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2318
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13749
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1856
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1859
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2548
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1602
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 5892
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1344
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2673
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 3965
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4450
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3352
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1695
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1884
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1621
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4183
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3555
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2268
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 9811
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 5895
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 3682
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2730
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2448
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7084
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2551
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2573
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1988
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2835
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2406
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2604
Групи основних засобів 94363
Группы основных средств 93485
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2994
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2377
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3696
Податок на прибуток - 2017 114478
Налог на прибыль - 2017 169925
Ставка податку на прибуток 114405
Ставка налога на прибыль 57382
Декларация по налогу на прибыль 126976
Возвратная финансовая помощь от учредителя 53825
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 61507
Бланк декларації з податку на прибуток 116207
Додаток ЦП до декларації на прибуток 5921
Додаток ПН до декларації на прибуток 4861
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 4394
Додаток ЗП до декларації на прибуток 5916
Додаток ВП до декларації на прибуток 6187
Додаток АМ до декларації на прибуток 9639

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

 

.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.