Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Налоговая
проверка
Ваша
отчетность
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Посмотреть
 
 
Сборники статей, разъяснений, писем, нормативных актов...
  Подробнее
 
 
Новое на
форуме

(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2015.
Прожиточный минимум в Украине - 2015.
Ставка единого налога - 2015.
Налоговая социальная льгота - 2015.
Производственный календарь - 2015.
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Рабочие дни - 2015, Украина.
Выходные дни - 2015, Украина.
Праздничные дни - 2015, Украина.
Минимальная заработная плата в Украине - 2015.
Выходные - 2015.
Календарь - 2015.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата - 2015.
Прожитковий мінімум на 2015 рік.
Ставка єдиного податку - 2015.
Податкова соціальна пільга - 2015
Виробничий календар на 2015 рік.
Норми робочого часу - 2015.
Робочі дні - 2015.
Вихідні дні - 2015.
Святкові дні - 2015.
Мінімальна заробітна плата - 2015.
Вихідні - 2015.
Календар - 2015.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 1061
Приложение РІ к декларации 2028
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 407
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 178
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 107
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 103
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 523
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 195
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 240
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 164
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 177
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 147
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 63
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 102
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 4180
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 577
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 6779
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 2141
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 1967
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 858
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 330
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 1025
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 323
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1042
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 2505
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 620
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 439
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 395
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 6417
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 367
Видео - налог на прибыль 1334
Відео - Податок нa прибуток 2015 2312
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 2202
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 1797
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 691
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 353
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 320
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 464
Налоговые разницы 4343
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 4858
Авансові внески з податку на прибуток 2456
Авансовые платежи по налогу на прибыль 2765
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 1768
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12541
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1434
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1281
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1046
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1006
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 3321
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 924
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1544
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2290
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 2607
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 1647
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1042
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1220
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1113
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 2280
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 1806
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1356
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 5148
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 3150
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 1798
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1380
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1229
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 4757
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1466
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1498
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1446
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 1650
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 1956
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 1998
Групи основних засобів 30024
Группы основных средств 34942
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2056
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 1895
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3050
Податок на прибуток - 2016 72557
Налог на прибыль - 2016 124577
Ставка податку на прибуток 46461
Ставка налога на прибыль 25489
Декларация по налогу на прибыль 40841
Возвратная финансовая помощь от учредителя 37011
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 38545
Бланк декларації з податку на прибуток 61118
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4047
Додаток ПН до декларації на прибуток 2967
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 2682
Додаток ЗП до декларації на прибуток 3790
Додаток ВП до декларації на прибуток 3708
Додаток АМ до декларації на прибуток 5566
Додаток АВ до декларації на прибуток 5443
Податковий облік оренди 13336
Витрати нa страхування орендованого транспортного засобу 4046
Декларація з податку на прибуток 53483

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
.

© 2015-2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Читайте нас в соцсетях:

         
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Видео по теме:

Еще видео ...

Электронная отчетность


Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.