Календарь
бухгалтера
    Налоговые
ориентиры
  Бухгалтерский
учет
  Ваша
отчетность
  Видео для
бухгалтера
       
 
 
Сборник
№1
"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2017
НДС в Украине - 2017
Налоговая накладная - 2017
НДФЛ-2017
Налог на недвижимость - 2017
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2017
Единый налог - 2017
ЕСВ-2017 (единый социальный взнос - 2017)
Военный сбор - 2017
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь - 2017 год.
Нормы рабочего времени на 2017 год.
Выходные дни - 2017, Украина.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2017.
Индексация зарплаты - 2017.
Расчет больничного - 2017.
Расчет отпускных - 2017.
Больничные - 2017, больничный лист.
Минимальная зарплата в Украине - 2017.
Прожиточный минимум в Украине - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата в Украине - 2017.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.

Податок на прибуток - 2017
ПДВ - 2017
Податкова накладна - 2017
ПДФО - 2017 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2017
Єдиний податок - 2017
ЄСВ-2017 (єдиний соціальний внесок - 2017)
Військовий збір - 2017
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар на 2017 рік.
Норми тривалості робочого часу на 2017 рік.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2017.
Індексація зарплати - 2017.
Розрахунок лікарняних - 2017.
Розрахунок відпускних - 2017.
Лікарняні - 2016, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата на 2017 рік.
Прожитковий мінімум на 2017 рік.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата на 2017 рік.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 4815
Видео - налог на прибыль 6512
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1049
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 1506
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 1494
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 2530
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 1786
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1024
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 1785
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 1245
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 5244
Приложение РІ к декларации 20884
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 2150
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1410
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 1234
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 962
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 4120
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 1520
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 1671
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1362
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2084
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 1556
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 724
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 983
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 17855
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 2044
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 23561
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 10898
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 4168
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 3545
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1077
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 3370
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 891
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 2300
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 6436
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1447
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1381
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1395
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 16804
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1271
Відео - Податок нa прибуток 2015 4926
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5126
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 4750
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1596
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 802
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1111
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1585
Налоговые разницы 14027
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 19616
Авансові внески з податку на прибуток 9347
Авансовые платежи по налогу на прибыль 9478
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2176
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13374
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1734
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1736
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2198
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1452
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 5261
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1227
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2342
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 3451
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 3925
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 2860
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1508
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1616
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1490
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 3555
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3034
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1989
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 8559
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 5086
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 3124
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2278
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2106
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 6470
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2098
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2250
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1868
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2420
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2307
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2444
Групи основних засобів 74627
Группы основных средств 75848
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2739
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2218
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3517
Податок на прибуток - 2017 102126
Налог на прибыль - 2017 157183
Ставка податку на прибуток 103552
Ставка налога на прибыль 52162
Декларация по налогу на прибыль 107378
Возвратная финансовая помощь от учредителя 49776
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 57180
Бланк декларації з податку на прибуток 107911
Додаток ЦП до декларації на прибуток 5471
Додаток ПН до декларації на прибуток 4410
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 4027
Додаток ЗП до декларації на прибуток 5489
Додаток ВП до декларації на прибуток 5713
Додаток АМ до декларації на прибуток 8827

Страница 1 из 2

 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
Получайте новости:
 
 
 
 
 
 

 

.

© 2016, 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 


Получайте новости

Ваш email:
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

 

Читайте обзор

     
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
Есть вопросы?
 
 
Жмите сюда
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.