Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2018
НДС в Украине - 2018
Налоговая накладная - 2018
НДФЛ - 2018
Налог на недвижимость - 2018
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2018
Единый налог - 2018
ЕСВ -2018 (единый социальный взнос - 2018)
Военный сбор - 2018
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Штатное расписание - 2018.
Индексация зарплаты - 2018.
Расчет больничного - 2018.
Расчет отпускных - 2018.
Больничные - 2018, больничный лист.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Налоги в 2018 году.
Календарь - 2019.
Нормы рабочего времени на 2019 год.
Производственный календарь - 2019 (Украина).
Рабочие дни - 2019 (Украина).
Выходные дни - 2019 (Украина).
Праздничные дни - 2019 (Украина).
Календарь на 2019 год.
Выходные дни в июне 2018.
Классификатор профессий - 2018.
Отпуск по уходу за ребенком.

Податок на прибуток - 2018
ПДВ - 2018
Податкова накладна - 2018
ПДФО - 2018 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2018
Єдиний податок - 2018
ЄСВ - 2018 (єдиний соціальний внесок - 2018)
Військовий збір - 2018
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Штатний розпис - 2018.
Індексація зарплати - 2018.
Розрахунок лікарняних - 2018.
Розрахунок відпускних - 2018.
Лікарняні - 2018, лікарняний лист.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Податки у 2018 році.
Календар - 2019.
Норми тривалості робочого часу - 2019.
Виробничий календар на 2019 рік.
Робочі дні - 2019 рік.
Вихідні дні - 2019 рік.
Святкові дні - 2019 рік.
Календар на 2019 рік.
Робочі дні у червні 2018.
Класифікатор професій - 2018.
Відпустка по догляду за дитиною.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 1370
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1242
Налогообложение дивидендов у получателей 749
Налогообложение дивидендов 1429
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 9947
Видео - налог на прибыль 10916
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1819
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2431
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2498
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 3989
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2887
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1642
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2724
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 2161
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 6499
Приложение РІ к декларации 29974
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 3088
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 2010
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 2044
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1546
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 5917
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2390
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2416
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 2053
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2985
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2362
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 1104
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1507
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 18996
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 3103
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 35840
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 18237
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 5166
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4546
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1552
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 4428
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1300
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 3134
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7583
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1870
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 2016
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1957
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 22425
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1918
Відео - Податок нa прибуток 2015 5768
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5815
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5378
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1919
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 1041
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2034
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2126
Налоговые разницы 23259
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 33089
Авансові внески з податку на прибуток 10884
Авансовые платежи по налогу на прибыль 11668
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2539
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 14026
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 2042
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 2046
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2997
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1808
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6480
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1551
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2966
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4377
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4739
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3791
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1870
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 2028
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1767
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4542
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3830
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2561
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 10724
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6557
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 4127
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2963
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2682
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7510
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2774
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2924
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2135
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 3086
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2542
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2764
Групи основних засобів 119670
Группы основных средств 115915
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3288
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2589
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3922
Податок на прибуток - 2018 130270
Налог на прибыль - 2018 188888
Ставка податку на прибуток 127824
Ставка налога на прибыль 66119
Декларация по налогу на прибыль 161219
Возвратная финансовая помощь от учредителя 58899
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 64695
Бланк декларації з податку на прибуток 131433
Додаток ЦП до декларації на прибуток 6519
Додаток ПН до декларації на прибуток 5411

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.