Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2018
НДС в Украине - 2018
Налоговая накладная - 2018
НДФЛ - 2018
Налог на недвижимость - 2018
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2018
Единый налог - 2018
ЕСВ -2018 (единый социальный взнос - 2018)
Военный сбор - 2018
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины - 2018
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Штатное расписание - 2018.
Индексация зарплаты - 2018.
Расчет больничного - 2018.
Расчет отпускных - 2018.
Больничные - 2018, больничный лист.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Государственные праздники - 2018.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Выходные - 2018.
Календарь праздников - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Налоги в 2018 году.
Праздники (Украина) - 2018.
Календарь - 2019.
Государственные праздники - 2019.
Праздники (Украина) - 2019.
Нормы рабочего времени - 2019, Украина.
Календарь праздников - 2019.
Производственный календарь - 2019.
Рабочие дни - 2019 (Украина).
Выходные дни - 2019 (Украина).
Календарь - 2019 распечатать.
Праздничные дни - 2019 (Украина).
Календарь на 2019 год.
Классификатор профессий - 2018.
Отпуск по уходу за ребенком - 2018.
Пособие по беременности и родам - 2018.
Отпуск на детей - 2018.
Декретный отпуск по беременности и родам - 2018.
Табель учета рабочего времени - 2018.
Начисление отпускных - 2018.
Декларация о доходах.
Выходные - 2019, Украина.
Перенос праздников - 2019.
Календарь - 2019 скачать.
Прожиточный минимум в Украине - 2019.
Минимальная зарплата в Украине - 2019.
Минимальная пенсия - 2019.
Размер суточных - 2019.
Ставка единого налога - 2019.
Налоговая социальная льгота - 2019.
Минимальная заработная плата в Украине - 2019.

Податок на прибуток - 2018
ПДВ - 2018
Податкова накладна - 2018
ПДФО - 2018 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2018
Єдиний податок - 2018
ЄСВ - 2018 (єдиний соціальний внесок - 2018)
Військовий збір - 2018
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку - 2018
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Штатний розпис - 2018.
Індексація зарплати - 2018.
Розрахунок лікарняних - 2018.
Розрахунок відпускних - 2018.
Лікарняні - 2018, лікарняний лист.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Державні свята - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Вихідні - 2018.
Календар свят - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Податки у 2018 році.
Свята - 2018.
Календар - 2019.
Державні свята - 2019.
Свята - 2019.
Норми тривалості робочого часу - 2019.
Календар свят - 2019.
Виробничий календар - 2019.
Робочі дні - 2019 рік.
Вихідні дні - 2019 рік.
Календар - 2019 роздрукувати.
Святкові дні - 2019 рік.
Календар на 2019 рік.
Класифікатор професій - 2018.
Відпустка по догляду за дитиною - 2018.
Допомога по вагітності та пологах - 2018.
Відпустка на дітей- 2018.
Декретна відпустка по вагітності та пологах - 2018.
Табель обліку робочого часу - 2018.
Нарахування відпускних - 2018.
Декларація про доходи.
Вихідні - 2019.
Державні вихідні - 2019.
Календар бухгалтера.
Прожитковий мінімум на 2019 рік.
Мінімальна зарплата на 2019 рік.
Мінімальна пенсія - 2019.
Розмір добових - 2019.
Ставка єдиного податку - 2019.
Податкова соціальна пільга - 2019.
Мінімальна заробітна плата на 2019 рік.
Державні вихідні - 2019.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 1658
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1579
Налогообложение дивидендов у получателей 976
Налогообложение дивидендов 1833
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 10100
Видео - налог на прибыль 11352
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1883
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2489
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2567
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 4130
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2981
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1731
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2830
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 2347
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 6632
Приложение РІ к декларации 30898
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 3207
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 2063
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 2156
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1609
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 6185
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2440
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2517
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 2235
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 3067
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2439
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 1158
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1584
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 19237
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 3228
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 37030
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 19006
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 5271
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4637
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1601
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 4518
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1341
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 3203
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7661
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1939
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 2053
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 2026
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 23399
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 2026
Відео - Податок нa прибуток 2015 5899
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5864
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5433
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 2015
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 1077
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2181
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2197
Налоговые разницы 25218
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 35267
Авансові внески з податку на прибуток 11037
Авансовые платежи по налогу на прибыль 11996
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2594
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 14084
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 2074
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 2093
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 3083
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1858
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6602
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1574
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 3044
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4632
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4850
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3929
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1919
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 2084
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1802
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4651
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3914
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2676
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 10948
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6774
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 4266
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 3042
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2767
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7634
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2855
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2990
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2200
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 3147
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2598
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2822
Групи основних засобів 126842
Группы основных средств 121313
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3378
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2677
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3975
Податок на прибуток - 2018 134594
Налог на прибыль - 2018 192695
Ставка податку на прибуток 131165
Ставка налога на прибыль 68427
Декларация по налогу на прибыль 165765
Возвратная финансовая помощь от учредителя 60117
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 65351
Бланк декларації з податку на прибуток 133063
Додаток ЦП до декларації на прибуток 6688
Додаток ПН до декларації на прибуток 5557

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

↓ Скачайте справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.