Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Налоговая
проверка
Ваша
отчетность
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Посмотреть
 
 
Сборники статей, разъяснений, писем, нормативных актов...
  Подробнее
 
 
Новое на
форуме

(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2015.
Прожиточный минимум в Украине - 2015.
Ставка единого налога - 2015.
Налоговая социальная льгота - 2015.
Производственный календарь - 2015.
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Рабочие дни - 2015, Украина.
Выходные дни - 2015, Украина.
Праздничные дни - 2015, Украина.
Минимальная заработная плата в Украине - 2015.
Выходные - 2015.
Календарь - 2015.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата - 2015.
Прожитковий мінімум на 2015 рік.
Ставка єдиного податку - 2015.
Податкова соціальна пільга - 2015
Виробничий календар на 2015 рік.
Норми робочого часу - 2015.
Робочі дні - 2015.
Вихідні дні - 2015.
Святкові дні - 2015.
Мінімальна заробітна плата - 2015.
Вихідні - 2015.
Календар - 2015.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 36
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 45
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 34
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 63
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 39
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 38
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 296
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 158
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 3143
Приложение РІ к декларации 8854
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 975
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 616
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 387
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 345
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 1834
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 589
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 751
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 497
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 845
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 623
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 223
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 360
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 10807
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1003
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 12937
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 4517
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 2868
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2194
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 525
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2075
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 498
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1579
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 4241
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 929
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 669
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 651
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 10228
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 581
Видео - налог на прибыль 2323
Відео - Податок нa прибуток 2015 4141
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4199
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 3639
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1150
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 533
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 548
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 713
Налоговые разницы 7397
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 9212
Авансові внески з податку на прибуток 4927
Авансовые платежи по налогу на прибыль 5083
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 1890
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12731
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1505
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1384
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1423
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1103
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 3929
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 989
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1726
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2586
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 2926
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 1908
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1138
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1296
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1196
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 2621
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 1988
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1475
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 5986
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 3621
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2110
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1538
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1365
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 5155
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1622
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1600
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1537
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 1805
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2043
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2106
Групи основних засобів 41723
Группы основных средств 44051
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2203
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 1958
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3137
Податок на прибуток - 2016 79147
Налог на прибыль - 2016 133557
Ставка податку на прибуток 61719
Ставка налога на прибыль 34982
Декларация по налогу на прибыль 59294
Возвратная финансовая помощь от учредителя 40202
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 42604
Бланк декларації з податку на прибуток 72641
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4463
Додаток ПН до декларації на прибуток 3379
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3117
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4309
Додаток ВП до декларації на прибуток 4273
Додаток АМ до декларації на прибуток 6745
Додаток АВ до декларації на прибуток 6222

Страница 1 из 2

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 
Читайте нас в соцсетях:
         
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Видео по теме:
Еще видео ...

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.