Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Ваша
отчетность
Видео для
бухгалтера
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.
Выходные дни - 2017.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2016.
Индексация зарплаты - 2016.
Расчет больничного - 2016.
Расчет отпускных - 2016.
Больничные - 2016, больничный лист.
Минимальная зарплата - 2017.
Прожиточный минимум - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата - 2017.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2016.
Індексація зарплати - 2016.
Розрахунок лікарняних - 2016.
Розрахунок відпускних - 2016.
Лікарняні - 2016, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата - 2017.
Прожитковий мінімум - 2017.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Видео - налог на прибыль 4031
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 677
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 917
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 677
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 1743
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 1086
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 732
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 1224
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 806
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 4102
Приложение РІ к декларации 13685
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 1704
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1081
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 892
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 688
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 3164
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 1129
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 1310
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1032
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 1655
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 1237
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 590
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 741
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 16008
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1620
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 17507
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 6607
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 3754
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2934
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 905
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2662
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 766
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 2096
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 5701
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1320
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1080
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1093
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 14582
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1034
Відео - Податок нa прибуток 2015 4671
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4891
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 4245
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1447
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 743
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 874
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1295
Налоговые разницы 10858
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 14401
Авансові внески з податку на прибуток 8069
Авансовые платежи по налогу на прибыль 8104
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2109
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13123
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1661
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1649
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1828
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1372
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 4780
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1173
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2117
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 3165
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 3569
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 2542
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1392
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1530
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1409
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 3229
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 2715
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1814
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 7482
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 4571
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2802
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1959
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1814
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 6017
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1971
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2055
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1804
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2229
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2244
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2339
Групи основних засобів 61571
Группы основных средств 63905
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2597
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2136
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3392
Податок на прибуток - 2016 88205
Налог на прибыль - 2016 145323
Ставка податку на прибуток 85017
Ставка налога на прибыль 43549
Декларация по налогу на прибыль 76589
Возвратная финансовая помощь от учредителя 46084
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 51711
Бланк декларації з податку на прибуток 80300
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4960
Додаток ПН до декларації на прибуток 3933
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3588
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4911
Додаток ВП до декларації на прибуток 4952
Додаток АМ до декларації на прибуток 7753
Додаток АВ до декларації на прибуток 6949

Страница 1 из 2

Получайте новости:
Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свежее видео:


Оскарження податкових рішень...

Реєстрація приватних підприємців...

Исправления по нaлогу на прибыль...

Еще видео >>>

.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 


Получайте новости

Ваш email:
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.