Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Ваша
отчетность
Видео для
бухгалтера
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.
Выходные дни - 2017.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2016.
Индексация зарплаты - 2016.
Расчет больничного - 2016.
Расчет отпускных - 2016.
Больничные - 2016, больничный лист.
Минимальная зарплата - 2017.
Прожиточный минимум - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата - 2017.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2016.
Індексація зарплати - 2016.
Розрахунок лікарняних - 2016.
Розрахунок відпускних - 2016.
Лікарняні - 2016, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата - 2017.
Прожитковий мінімум - 2017.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Видео - налог на прибыль 3332
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 485
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 662
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 468
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 1171
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 673
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 536
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 796
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 594
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 3792
Приложение РІ к декларации 11789
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 1481
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 939
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 724
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 592
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 2668
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 944
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 1125
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 841
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 1377
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 1052
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 459
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 606
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 14354
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1407
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 15976
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 5789
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 3422
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2668
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 776
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2487
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 726
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1985
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 5252
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1215
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 930
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 948
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 13358
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 886
Відео - Податок нa прибуток 2015 4522
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4740
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 4062
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1369
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 710
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 782
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1154
Налоговые разницы 9505
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 12022
Авансові внески з податку на прибуток 6677
Авансовые платежи по налогу на прибыль 6747
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2071
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12985
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1626
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1607
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1691
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1318
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 4479
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1138
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1984
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2937
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 3365
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 2329
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1312
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1463
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1356
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 3007
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 2468
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1738
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 6899
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 4243
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2540
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1786
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1638
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 5722
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1808
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1919
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1734
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2077
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2197
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2279
Групи основних засобів 54005
Группы основных средств 55250
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2488
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2099
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3316
Податок на прибуток - 2016 84271
Налог на прибыль - 2016 140393
Ставка податку на прибуток 76472
Ставка налога на прибыль 40395
Декларация по налогу на прибыль 70393
Возвратная финансовая помощь от учредителя 43973
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 48007
Бланк декларації з податку на прибуток 76398
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4770
Додаток ПН до декларації на прибуток 3745
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3434
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4695
Додаток ВП до декларації на прибуток 4698
Додаток АМ до декларації на прибуток 7363
Додаток АВ до декларації на прибуток 6677

Страница 1 из 2

Получайте новости:
Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Свежее видео:


Оскарження податкових рішень...

Реєстрація приватних підприємців...

Исправления по нaлогу на прибыль...

Еще видео >>>

.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 


Получайте новости

Ваш email:
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.