Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2018
НДС в Украине - 2018
Налоговая накладная - 2018
НДФЛ - 2018
Налог на недвижимость - 2018
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2018
Единый налог - 2018
ЕСВ -2018 (единый социальный взнос - 2018)
Военный сбор - 2018
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Штатное расписание - 2018.
Индексация зарплаты - 2018.
Расчет больничного - 2018.
Расчет отпускных - 2018.
Больничные - 2018, больничный лист.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Налоги в 2018 году.
Календарь - 2019.
Нормы рабочего времени на 2019 год.
Производственный календарь - 2019 (Украина).
Рабочие дни - 2019 (Украина).
Выходные дни - 2019 (Украина).
Праздничные дни - 2019 (Украина).
Календарь на 2019 год.
Классификатор профессий - 2018.
Отпуск по уходу за ребенком - 2018.
Пособие по беременности и родам - 2018.
Отпуск на детей - 2018.
Декретный отпуск по беременности и родам - 2018.

Податок на прибуток - 2018
ПДВ - 2018
Податкова накладна - 2018
ПДФО - 2018 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2018
Єдиний податок - 2018
ЄСВ - 2018 (єдиний соціальний внесок - 2018)
Військовий збір - 2018
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Штатний розпис - 2018.
Індексація зарплати - 2018.
Розрахунок лікарняних - 2018.
Розрахунок відпускних - 2018.
Лікарняні - 2018, лікарняний лист.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Податки у 2018 році.
Календар - 2019.
Норми тривалості робочого часу - 2019.
Виробничий календар на 2019 рік.
Робочі дні - 2019 рік.
Вихідні дні - 2019 рік.
Святкові дні - 2019 рік.
Календар на 2019 рік.
Класифікатор професій - 2018.
Відпустка по догляду за дитиною - 2018.
Допомога по вагітності та пологах - 2018.
Відпустка на дітей- 2018.
Декретна відпустка по вагітності та пологах - 2018.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 1517
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1367
Налогообложение дивидендов у получателей 846
Налогообложение дивидендов 1674
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 10013
Видео - налог на прибыль 11123
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1845
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2451
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2520
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 4082
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2941
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1688
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2779
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 2255
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 6565
Приложение РІ к декларации 30359
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 3168
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 2029
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 2079
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1582
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 6044
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2414
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2458
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 2134
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 3024
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2404
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 1129
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1559
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 19117
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 3169
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 36448
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 18630
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 5223
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4594
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1576
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 4477
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1313
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 3173
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7626
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1894
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 2030
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1989
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 22991
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1959
Відео - Податок нa прибуток 2015 5841
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5840
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5414
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1961
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 1057
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2085
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 2170
Налоговые разницы 23942
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 34233
Авансові внески з податку на прибуток 10959
Авансовые платежи по налогу на прибыль 11852
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2566
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 14048
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 2057
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 2071
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 3042
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1841
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6531
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1563
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 3002
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4489
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4819
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3858
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1890
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 2045
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1782
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4597
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3873
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2620
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 10846
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6671
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 4191
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 3006
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2732
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7572
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2820
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2958
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2169
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 3115
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2573
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2785
Групи основних засобів 122967
Группы основных средств 118651
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3337
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2641
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3950
Податок на прибуток - 2018 132023
Налог на прибыль - 2018 190828
Ставка податку на прибуток 129621
Ставка налога на прибыль 67300
Декларация по налогу на прибыль 163354
Возвратная финансовая помощь от учредителя 59429
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 65047
Бланк декларації з податку на прибуток 132431
Додаток ЦП до декларації на прибуток 6601
Додаток ПН до декларації на прибуток 5488

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
.

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

↓ Скачайте справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.