Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2017
НДС в Украине - 2017
Налоговая накладная - 2017
НДФЛ-2017
Налог на недвижимость - 2017
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2017
Единый налог - 2017
ЕСВ-2017 (единый социальный взнос - 2017)
Военный сбор - 2017
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь - 2017 год.
Нормы рабочего времени на 2017 год.
Выходные дни - 2017, Украина.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2017.
Индексация зарплаты - 2017.
Расчет больничного - 2017.
Расчет отпускных - 2017.
Больничные - 2017, больничный лист.
Минимальная зарплата в Украине - 2017.
Прожиточный минимум в Украине - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата в Украине - 2017.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Когда переводить часы на зимнее время в 2017 году.
Перевод часов на зимнее время - 2017.

Податок на прибуток - 2017
ПДВ - 2017
Податкова накладна - 2017
ПДФО - 2017 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2017
Єдиний податок - 2017
ЄСВ-2017 (єдиний соціальний внесок - 2017)
Військовий збір - 2017
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Виробничий календар на 2017 рік.
Норми тривалості робочого часу на 2017 рік.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2017.
Індексація зарплати - 2017.
Розрахунок лікарняних - 2017.
Розрахунок відпускних - 2017.
Лікарняні - 2017, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата на 2017 рік.
Прожитковий мінімум на 2017 рік.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата на 2017 рік.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Коли переводять годинник на зимовий час у 2017 році?.
Перехід на зимовий час - 2017.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 104
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 91
Налогообложение дивидендов у получателей 58
Налогообложение дивидендов 59
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 8656
Видео - налог на прибыль 8756
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1544
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2042
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2099
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 3563
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2527
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1376
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2372
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 1786
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 5998
Приложение РІ к декларации 25447
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 2801
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1753
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 1840
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1302
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 5138
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2033
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2101
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1776
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2717
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2127
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 948
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1297
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 18630
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 2699
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 29359
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 14485
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 4816
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4133
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1356
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 3962
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1139
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 2913
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7145
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1646
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1780
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1751
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 19695
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1666
Відео - Податок нa прибуток 2015 5464
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5609
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5132
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1782
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 941
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1768
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1884
Налоговые разницы 17968
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 25761
Авансові внески з податку на прибуток 10361
Авансовые платежи по налогу на прибыль 10745
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2360
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13793
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1885
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1895
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2620
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1630
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6002
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1366
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2719
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4050
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4521
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3453
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1731
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1906
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1644
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4276
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3617
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2326
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 9964
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6046
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 3767
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2777
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2491
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7156
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2607
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2650
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2008
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2885
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2425
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2632
Групи основних засобів 99428
Группы основных средств 98449
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3050
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2408
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3724
Податок на прибуток - 2017 116950
Налог на прибыль - 2017 172014
Ставка податку на прибуток 116201
Ставка налога на прибыль 58567
Декларация по налогу на прибыль 129509
Возвратная финансовая помощь от учредителя 55040
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 62154
Бланк декларації з податку на прибуток 117296
Додаток ЦП до декларації на прибуток 5993
Додаток ПН до декларації на прибуток 4956

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.