Календарь
бухгалтера
  Налоговые
ориентиры
Бухгалтерский
учет
Ваша
отчетность
Видео для
бухгалтера
     
 
Сборник
№1

"Профессия
- бухгалтер"
  Читать...
 
 
Еще 70+ сборников
(налоги, учет, кадровые вопросы...
  Читать...
 
 
Примеры
заполнения отчетов, приложений, документов, расчетов...
  Смотреть...
 
 
Новое на
форуме
(последние вопросы и ответы)
  Смотреть
             
Часто задаваемые вопросы...

Налог на прибыль - 2016
НДС в Украине - 2016
Налоговая накладная - 2016
НДФЛ-2016
Налог на недвижимость - 2016
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2016
Единый налог - 2016
ЕСВ-2016 (единый социальный взнос - 2016)
Военный сбор - 2016
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Производственный календарь - 2016.
Выходные дни - 2016, Украина.
Праздничные дни - 2016, Украина.
Рабочие дни - 2016.
Нормы рабочего времени на 2016 год, Украина.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2015.
Прожиточный минимум в Украине - 2015.
Ставка единого налога - 2015.
Налоговая социальная льгота - 2015.
Производственный календарь - 2015.
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Рабочие дни - 2015, Украина.
Выходные дни - 2015, Украина.
Праздничные дни - 2015, Украина.
Минимальная заработная плата в Украине - 2015.
Выходные - 2015.
Календарь - 2015.
Минимальная зарплата в Украине - 2016.
Прожиточный минимум в Украине 2016.
Налоговая социальная льгота - 2016.
Ставка единого налога - 2016.
Минимальная заработная плата в Украине - 2016.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь на 2017 год.
Нормы продолжительности рабочего времени - 2017.
Штатное расписание - 2016.
Индексация зарплаты - 2016.
Расчет больничного - 2016.
Расчет отпускных - 2016.
Больничные - 2016, больничный лист.

Податок на прибуток - 2016
ПДВ - 2016
Податкова накладна - 2016
ПДФО - 2016 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2016
Єдиний податок - 2016
ЄСВ-2016 (єдиний соціальний внесок - 2016)
Військовий збір - 2016
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Виробничий календар на 2016 рік.
Вихідні дні - 2016.
Святкові дні - 2016.
Робочі дні - 2016.
Норми робочого часу - 2016.
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата - 2015.
Прожитковий мінімум на 2015 рік.
Ставка єдиного податку - 2015.
Податкова соціальна пільга - 2015
Виробничий календар на 2015 рік.
Норми робочого часу - 2015.
Робочі дні - 2015.
Вихідні дні - 2015.
Святкові дні - 2015.
Мінімальна заробітна плата - 2015.
Вихідні - 2015.
Календар - 2015.
Мінімальна зарплата на 2016 рік.
Прожитковий мінімум на 2016 рік.
Податкова соціальна пільга - 2016.
Ставка єдиного податку - 2016.
Мінімальна заробітна плата на 2016 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Виробничий календар - 2017.
Норми тривалості робочого часу - 2017.
Штатний розпис - 2016.
Індексація зарплати - 2016.
Розрахунок лікарняних - 2016.
Розрахунок відпускних - 2016.
Лікарняні - 2016, лікарняний лист.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Видео - налог на прибыль 3149
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 372
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 545
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 384
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 963
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 553
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 461
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 681
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 510
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 3661
Приложение РІ к декларации 11230
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 1373
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 868
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 639
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 550
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 2484
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 863
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 1045
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 766
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 1274
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 968
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 416
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 559
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 13719
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 1325
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 15423
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 5559
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 3338
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 2584
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 717
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 2390
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 667
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 1913
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 5057
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1169
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 853
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 876
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 12749
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 812
Відео - Податок нa прибуток 2015 4457
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 4673
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 3993
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1321
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 675
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 727
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1040
Налоговые разницы 9061
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 11437
Авансові внески з податку на прибуток 6328
Авансовые платежи по налогу на прибыль 6405
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2053
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 12951
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1608
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1555
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 1632
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1278
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 4384
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1121
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 1933
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 2853
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 3272
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 2233
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1277
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1450
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1335
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 2895
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 2371
Повернення об’єкта фінансового лізингу 1671
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 6732
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 4097
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 2446
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 1736
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 1567
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 5595
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 1768
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 1851
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 1707
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2008
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2159
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2245
Групи основних засобів 51385
Группы основных средств 52587
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 2445
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2079
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3290
Податок на прибуток - 2016 83193
Налог на прибыль - 2016 138909
Ставка податку на прибуток 73975
Ставка налога на прибыль 39380
Декларация по налогу на прибыль 68488
Возвратная финансовая помощь от учредителя 43086
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 46563
Бланк декларації з податку на прибуток 75699
Додаток ЦП до декларації на прибуток 4708
Додаток ПН до декларації на прибуток 3660
Додаток ПЗ до декларації на прибуток 3368
Додаток ЗП до декларації на прибуток 4626
Додаток ВП до декларації на прибуток 4619
Додаток АМ до декларації на прибуток 7266
Додаток АВ до декларації на прибуток 6601

Страница 1 из 2

Получайте новости:
Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Свежее видео:


Оскарження податкових рішень...

Реєстрація приватних підприємців...

Исправления по нaлогу на прибыль...

Еще видео >>>

.

© 2016 Бухучет buhoblik.org.ua

 


Получайте новости

Ваш email:
 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы

Электронная отчетность

Читайте обзор

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...

Есть вопросы?
 
Жмите сюда

.