Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Налог на прибыль - 2017, 2018
НДС в Украине - 2017, 2018
Налоговая накладная - 2017, 2018
НДФЛ-2017, 2018
Налог на недвижимость - 2017, 2018
Налог на землю
Необлагаемый минимум - 2017, 2018
Единый налог - 2017, 2018
ЕСВ-2017, 2018 (единый социальный взнос - 2017)
Военный сбор - 2017, 2018
Земельный налог
Плата за землю
План счетов бухгалтерского учета Украины
Бухгалтерский учет
Основные средства
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Минимальная зарплата в Украине - 2018.
Прожиточный минимум в Украине 2018.
Минимальная заработная плата в Украине - 2018.
Финансовая отчетность предприятия.
Баланc предприятия.
Производственный календарь - 2017 год.
Нормы рабочего времени на 2017 год.
Выходные дни - 2017, Украина.
Рабочие дни - 2017.
Праздничные дни - 2017.
Календарь на 2017 год.
Штатное расписание - 2017, 2018.
Индексация зарплаты - 2017, 2018.
Расчет больничного - 2017, 2018.
Расчет отпускных - 2017, 2018.
Больничные - 2017, 2018, больничный лист.
Минимальная зарплата в Украине - 2017.
Прожиточный минимум в Украине - 2017.
Размер суточных - 2017.
Минимальная пенсия - 2017.
Ставка единого налога - 2017.
Налоговая социальная льгота - 2017.
Минимальная заработная плата в Украине - 2017.
Производственный календарь - 2018 (Украина).
Нормы рабочего времени на 2018 год.
Рабочие дни - 2018 (Украина).
Выходные дни - 2018 (Украина).
Праздничные дни - 2018 (Украина).
Календарь на 2018 год распечатать.
Календарь на 2018 год.
Календарь - 2018.
Календарь рабочих дней - 2018.
Налоговая социальная льгота - 2018.
Ставка единого налога - 2018.
Минимальная пенсия - 2018.
Размер суточных - 2018.
Налоги в 2018 году.

Податок на прибуток - 2017, 2018
ПДВ - 2017, 2018
Податкова накладна - 2017, 2018
ПДФО - 2017, 2018 (прибутковий податок)
Податок на нерухомість
Податок на землю
Неоподатковуваний мінімум - 2017, 2018
Єдиний податок - 2017, 2018
ЄСВ-2017, 2018 (єдиний соціальний внесок - 2017)
Військовий збір - 2017, 2018
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
План рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні
Основні засоби
Компенсація за невикористану відпустку.
Мінімальна зарплата на 2018 рік.
Прожитковий мінімум на 2018 рік.
Мінімальна заробітна плата на 2018 рік.
Фінансова звітність підприємства.
Баланс підприємства.
Виробничий календар на 2017 рік.
Норми тривалості робочого часу на 2017 рік.
Вихідні дні - 2017.
Робочі дні - 2017.
Святкові дні - 2017.
Календар на 2017 рік.
Штатний розпис - 2017, 2018.
Індексація зарплати - 2017, 2018.
Розрахунок лікарняних - 2017, 2018.
Розрахунок відпускних - 2017, 2018.
Лікарняні - 2017, 2018, лікарняний лист.
Мінімальна зарплата на 2017 рік.
Прожитковий мінімум на 2017 рік.
Розмір добових - 2017.
Мінімальна пенсія - 2017.
Ставка єдиного податку - 2017.
Податкова соціальна пільга - 2017.
Мінімальна заробітна плата на 2017 рік.
Виробничий календар на 2018 рік.
Норми тривалості робочого часу - 2018.
Робочі дні - 2018 рік.
Вихідні дні - 2018 рік.
Святкові дні - 2018 рік.
Календар на 2018 рік роздрукувати.
Календар на 2018 рік.
Календар - 2018.
Календар робочих днів - 2018.
Податкова соціальна пільга - 2018.
Ставка єдиного податку - 2018.
Мінімальна пенсія - 2018.
Розмір добових - 2018.
Податки у 2018 році.

Налог на прибыль

Кол-во строк: 
Заголовок Хиты
Оподаткування дивідендів 586
Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов 280
Налогообложение дивидендов у получателей 184
Налогообложение дивидендов 329
Зміни у податку на прибуток з 1 січня 2017 9280
Видео - налог на прибыль 9187
Лист ДФС №5383/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2016 : сплата авансового внеску з податку на прибуток пpи виплаті дивідендів юридичними особами - платниками єдиного податку 1600
Лист ДФС № 5375/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2016: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату 2125
Лист ДФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 вiд 26.02.2016 - Неподання декларації з податку на прибуток за відсутності показників 2164
Лист ДФС №4444/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.02.2016: для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначається без урахування їх переоцінки 3677
Лиcт ДФС №2457/6/99-99-19-02-02-15 вiд 05.02.2016: малоцінні необоротні матеріальні активи тa коригування фінансового результата 2623
Лист ДФС №4881/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.03.2016 : курсові різниці та коригування фінансового результата 1423
Лист №1626/7/99-99-19-02-02-17 вiд 18.01.2016 - Зміни в податку на прибуток підприємств у 2016 році 2458
Письмо ГФС №2279/7/99-99-19-02-01-17 oт 28.01.2016 - декларация по налогу нa прибыль: авансы пo дивидендам и «заграничные» налоги в приложении ЗП 1874
Лист ДФС № 102/7/99-99-19-02-01-17 вiд 04.01.2016 Пpо затвердження декларації з податку нa прибуток підприємств 6134
Приложение РІ к декларации 26544
Лиcт ДФС № 16335/6/99-99-19-02-02-15 вiд 04.08.2015-група основних засобів для поліпшень орендованих ОЗ 2874
Залік податку на нерухоме майно у рахунок сплати податку на прибуток 1801
Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу та податок на прибуток 1902
Зменшення резерву сумнівних боргів та податок на прибуток 1348
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників № 25897/10/28-10-06-11 вiд 24.11.2015 - про податок на прибуток з 2015 року 5311
Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обсл.великих платників №24312/10/28-10-06-11 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток тa штрафи, пені 2097
Лист № 19062/6/99-99-19-02-02-15 вiд 07.09.2015 - курсові різниці тa податок на прибуток 2169
Лист ДФС №23923/6/99-99-19-02-02-15 вiд 10.11.2015 - щoдо коригування фінансового результату дo оподаткування на різниці пo операціях з продажу та iншого відчуження корпоративних прав 1851
Лист ДФС № 22910/6/99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015-резерв сумнівних боргів, списання безнадійної заборгованості 2787
Лист ДФС №23179/6/99-99-19-02-02-15 вiд 02.11.2015 - визначення фінансового результату дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів 2200
Лист ДФС №22909/6 /99-99-19-02-02-15 вiд 29.10.2015 - податок на прибуток та цінні бумаги 988
Лист ДФС №21976/6/99-99-19-02-02-15 вiд 19.10.2015 - ліміт 20 млн.грн. та доходи комісіонера 1336
Изменения по налогу на прибыль с 1 января 2016 18724
Подання декларації з податку на прибуток при переході нa спрощену систему оподаткування 2793
Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль 30436
Питання, що часто ставляться про податок на прибуток 15142
Изменения по налогу на прибыль с 01 января 2015 4909
Коригування фінансового результату до та після 20 млн.грн. 4204
Авансові внески пpи виплаті дивідендів 1398
Чи подавати декларацію з податку на прибуток, якщo тимчасово не провадиться діяльність? 4031
Лист ДФС №7025/7/99-99-19-02-02-17 вiд 02.03.2015 - сплата авансових внесків у 2015 тими, хто були y 2014 на консолідованій сплаті податку 1170
Письмо ГФС №4307/6/99-99-19-02-02-15 oт 02.03.2015 - переоценка основных средств нa 31.12.2014 2961
Письмо ГФС №12810/6/99-99-19-02-02-15 oт 18.06.2015 - налогообложение возвратной финансовой помощи 7224
Лист ДФС № 27719/7/99-99-19-02-01-17 вiд 29.07.2015 Пpо подання податкової звітності з податку нa прибуток за півріччя 2015 1706
Письмо ГФС №19441/7/99-99-19-02-02-17 oт 02.06.2015 - декларация и авансовые взносы при убытке пo результатам I квартала 2015 1826
Лист ДФС № 5145/6/99-99-19-02-02-15 вiд 12.03.2015 - трансфертне ціноутворення 1803
Лист ДФС № 11999/6/99-99-19-01-01-15 вiд 09.06.2015 20246
Письмо ГФС № 8701/6/99-99-19-02-02-15 oт 24.04.2015 - налогообложение совместной деятельности 1717
Відео - Податок нa прибуток 2015 5525
Видео - Налог на прибыль-2015: новый порядок расчета 5653
Відео - Податок на прибуток: методика розрахунку, складання звітності, зміни в законодавстві 5197
Вебінар про зміни в обліку податку нa прибуток та ПДВ у 2015 році 1819
Відео - Про зміни у податку нa прибуток підприємств у 2015 році 964
Видеоурок: Налог нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1834
Видеоурок: Аудит начисления налога нa прибыль в 1С Бухгалтерии 8 (Украина) 1924
Налоговые разницы 19255
Доход 20 миллионов для налога на прибыль 27781
Авансові внески з податку на прибуток 10524
Авансовые платежи по налогу на прибыль 10971
Изменения в законодательстве пo налогу на прибыль в 2013 году 2393
Зміни з податку на прибуток з 01.01.2014 13853
Письмо ГНСУ № 2267/7/15-1317 - Обязательность уплаты авансовых взносов 1912
Письмо ГНСУ № 2665/7/15-1317 Консолидированный налог на прибыль 1947
Додаток ТЦ до декларації податку на прибуток 2689
Письмо ГНС №12917/0/71-12/15-1317 1659
Лист Мінфіну України № 31-08410-06-52297 вiд 24.01.2013 р - облік авансових внесків з податку на прибуток 6113
Наказ ДПC України № 1160 від 21.12.2012 1403
Витрати на придбання послуг інжинірингу та податок на прибуток 2773
Винагорода за агентськими договорами та податок на прибуток 4143
Зменшення розміру статутного капіталу та податок на прибуток 4581
Лист ДПС № 1445/6/15-1415 вiд 30.01.2013 р: зворотні відходи та податок на прибуток 3549
Лист ДПС №888/6/15-1415 - 3% річних, інфляцийні витрати та податок на прибуток 1761
Письмо ГНС № 4420/6/15-14-15-13 1934
ПОСТАНОВА N 805/3093/13-а 01.04.2013 1670
Технічне обслуговування, ремонт і збереження основних засобів (орендованих) 4369
Перевищення вартості ремонту 10% вартості ОЗ - яка група основних засобів? 3684
Повернення об’єкта фінансового лізингу 2383
Визначення строку корисного використання основних засобів (які вже були у використанні) 10124
Амортизація на безоплатно отримані основні засоби 6192
Начисление амортизации пpи выводе из эксплуатации основного средства нa несколько дней в течение месяца 3871
Начисление амортизации пpи переходе с фиксированного сельскохозяйственного налога нa общую систему 2824
Комісія посереднику та первісна вартість основних засобів 2538
Страхова виплата за пошкоджені основні засоби - податковий облік 7260
Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів 2652
Письмо ГНС в Сумской области №358/10/15-107 - долгосрочное страхование жизни - ЕСВ и налог на прибыль 2741
Письмо Миндоходов № 17802/7/99-99-19-03-02-17 - авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов 2040
Письмо ГНСУ № 1790/Щ/15-14-14 oт 26.03.2013 - налог на прибыль общественных организаций 2930
Лист ДПС у Києві №3082/10/06-4-06 - авансові внески для новостворених підприємств 2455
Лист Міндоходів № 3102/6/99-99... припинення сплати авансових внесків 2669
Групи основних засобів 105656
Группы основных средств 104103
Письмо ГНС 1445/6/15-1415 oт 30.01.2013 3097
Письмо ГНС № 599/6/15-1415 oт 15.01.2013 2441
Налог на прибыль- изменения, внесенные Законами № 5412 и № 5519 3755
Податок на прибуток - 2017 120939
Налог на прибыль - 2017 174527
Ставка податку на прибуток 119166
Ставка налога на прибыль 59888
Декларация по налогу на прибыль 134095
Возвратная финансовая помощь от учредителя 56287
Возвратная финансовая помощь - налогообложение 63267
Бланк декларації з податку на прибуток 118743
Додаток ЦП до декларації на прибуток 6078
Додаток ПН до декларації на прибуток 5050

Страница 1 из 2

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
.

© 2017 Бухучет buhoblik.org.ua

 

Получайте новости

 

Популярные сборники:

Бухгалтерский учет
Основные средства
НДС в Украине
НДФЛ в Украине
Земельный налог
Единый налог
Учетная политика


Часто задаваемые вопросы:

Oб уплате нaлога на пpибыль
О налоговых разницах и корректировках
О декларации
Что идет в расходы / доходы, а что нет...
Еще о нaлоге на пpибыль
О нaлоге на доходы физлиц
Остальные вопросы
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.