Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність та не зареєстрована як підприємець

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (приватний нотаріус) та не зареєстрована як фізична особа — підприємець

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах).

Протягом 2015 р. приватний нотаріус отримав загальний дохід у сумі 2 954 790,50 грн. та поніс витрати у сумі 1 137 979,88 грн. (а саме: на придбання товарно-матеріальних цінностей — 300 880,50 грн., на інші витрати —
837 099,38 грн., у тому числі на сплату єдиного внеску — 89 995,12 грн.). У звітному році приватний нотаріус працював 12 місяців.

Оформлення декларації починається із заповнення розділу I Декларації. Для заповнення розділу ІI Декларації рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф4 до Декларації.

Зверніть увагу, що розділи І та ІІ додатка Ф4 до Декларації заповнюють фізичні особи — підприємці, а розділи ІІІ та ІV — фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу ІІI із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

Для заповнення розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом Міндоходів України від 16.09.2013р. № 481 (далі — наказ № 481).

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності (2 954 790,50 грн.), у графах 5 — 7 — сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, в тому числі сплачена сума єдиного внеску
(1 137 979,88 грн., в тому числі єдиного внеску — 89 995,12 грн.), у графі 8 — сума чистого оподатковуваного доходу (1 816 810,62 грн. (2 954 790,50 грн. — 1 137 979,88 грн.)).

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатися з показниками рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації відповідно.

У кінці розділу ІІІ додатка Ф4 до декларації обов'язково зазначається кількість місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від незалежної діяльності (12 міс.).

У рядку 8 розділу ІV додатка Ф4 до Декларації зазначається розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу в сумі 151 400,89 грн. (1 816 810,62 грн./12 міс.), у рядку 9 — сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (для доходу, отриманого фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність у 2015 р., — 1 218 × 10 = 12 180), тобто у рядку 9 зазначаємо різницю між показником рядка 8 і цифрою 12 180 (139 220,89 грн. (151 4 00,89 грн. — 12 180 грн.)).

У рядку 10 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується за такою формулою: (15% × (рядок 8 — рядок 9) + 20% × рядок 9) × кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи (15% × (151 400,89 грн. – 139 220,89 грн.) + 20% × 139 220,89 грн.) × 12 міс = 356 054,14 грн.).

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

У рядку 11.1 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — 356 054,14 грн., у рядку 12.1 — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року, в розмірі 27 252,16 грн. (1 816 810,62 грн. × 1,5%).

Після цього повертаємося до розділу ІI Декларації і переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації до графи 3 рядка 10.8 розділу ІI Декларації (1 816 810,62 грн.).

Зверніть увагу, що в рядку 10.8 Декларації слід зазначити суму чистого доходу (за мінусом витрат і суми сплаченого єдиного внеску).

У графі 6 рядка 10.8 Декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 11.1 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації (356 054,14 грн.), у графі 7
рядка 10.8 Декларації — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації (27 252,16 грн.).

Графи 6 та 7 рядка 10 Декларації заповнюються відповідно сумарним значенням рядків 10.1 — 10.9 Декларації.
У рядку 12 зазначається сумарний підсумок усіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (1 816 810,62 грн.).

Для заповнення розділу ІV Декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься до рядка 18 розділу ІV Декларації (356 054,14 грн.), і в разі відсутності показників у рядках 19 — 22 розділу ІV Декларації — дублюється у рядку 23.1 розділу ІV Декларації (сума податку на дохід фізичних осіб, що підлягає сплаті, — 356 054,14 грн.).

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься до рядка 24.1 розділу ІV Декларації (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 27 252,16 грн.).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

Форма 1-ДФ с примерами заполнения
     

Часто задаваемые вопросы:

  Что облагается HДФЛ, а что нет
  О фoрме 1ДФ
  O декларировании доходов
  О налоговой социальной льготе
  O предпринимателе на общей системе
  О военном сборе
  O едином социальном взносе
  О налоге на прибыль
  O едином налоге
  Остальные вопросы...

Популярные сборники:

  НДФЛ - изменения и разъяснения
  Единый социальный взнос
  НДС
  Налог нa прибыль

Другие сборники ...

Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

↓ Скачайте справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.