Часто задаваемые вопросы...
 

Порядок формування тa подання страхувальниками звіту ЄСВ

I. Загальні положення

Теми: ЄСВ - єдиний соціальний внесок, ЕСВ - единый социальный взнос, Звіт ЄСВ, Отчет по ЕСВ.

1.1. У цьому Порядку і у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (далі - Звіт) терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

відповідальна особа органу доходів і зборів - працівник органу доходів і зборів, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає, здійснює перевірку заповнення звіту (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;

відповідальна особа страхувальника - працівник, на якого покладено обов'язки щодо здійснення комплексу робіт, пов'язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів доходів і зборів;

державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

довідник ДКПСЄВ - Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1);

додатковий документ - звіт страхувальника з позначкою "Додаткова", який подається, якщо страхувальник не зазначив застраховану особу із передбачених пунктом 4.8 розділу ІV цього Порядку та у випадках, передбачених пунктом 5.6 розділу V цього Порядку;

документ призначення пенсії - звіт страхувальника з позначкою "Призначення пенсії", який подається за період до дати формування заяви на призначення пенсії у випадках, передбачених пунктами 4.10 - 4.12 розділу IV цього Порядку;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

ЕЦП - електронний цифровий підпис;

єдиний внесок - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа (ЗО) - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок та є платником єдиного внеску, що належить до осіб, визначених у пунктах 2 - 14 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон);

звіт в електронній формі (далі - електронний звіт) - звіт, що сформований страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і подається до органів доходів і зборів у порядку та за формою, визначеними цим Порядком, в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів згідно з наказом Державної податкової служби України від 10 квітня 2008 року № 233 "Про подання електронної податкової звітності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за № 320/15011;

код категорії застрахованої особи - коди категорії застрахованих осіб, зазначені в Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2);

код підстави для обліку Пенсійним фондом України стажу окремим категоріям осіб - коди підстав, зазначені в Довіднику кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);

номер облікової картки застрахованої особи (номер ЗО) - номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); якщо в такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр;

П. І. Б. - прізвище, ім'я, по батькові;

початковий документ - звіт страхувальника з позначкою "Початкова", на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних органу доходів і зборів;

реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;

реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників;

скасовуючий документ - звіт страхувальника з позначкою "Скасовуюча", який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана у формі "Початкова" до органів доходів і зборів;


спеціалізоване програмне забезпечення - програмне забезпечення, призначене для створення страхувальником електронного звіту за формою згідно з вимогами цього Порядку;

страхувальники - платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов'язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок за платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 - 14 частини першої статті 4 Закону, а також платники єдиного внеску, які зазначені в пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 Закону;

ФО - фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

ФО - підприємці - фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

1.2. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Цей Порядок встановлює порядок, строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено суми єдиного внеску до органів доходів і зборів, та його форму.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2019 Бухучет buhoblik.org.ua