Часто задаваемые вопросы...
 

Приклад 1: Штатний розпис від Мінфіну

Теми: Штатний розпис (Штатное расписание), Зразок штатного розпису ( Образец штатного расписания).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
______________________ гривень
_____________________________
(посада)

_____________________________
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік

_____________________________________________________
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

2

3

4

5

         

1

       
         

2

       
         

3

       
         
         
 

Усього

 

х

 

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2019 Бухучет buhoblik.org.ua