Часто задаваемые вопросы...
 
             
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
ТЕМА:

Что писали об НДС

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #59


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2013 р. N 96/2/22-3210

Верховній Раді України
Комітету з питань податкової та митної політики


Про надання відповіді


Державна податкова служба України розглянула звернення Комітету з питань податкової та митної політики щодо питань застосування норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині оподаткування операцій фінансового лізингу та повідомляє таке.

Згідно з п.п. "б" 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Кодексу фінансовим лізингом є господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно із Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків і винагород, пов'язаних із правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії договору лізингу або у момент його закінчення за ціною, визначеною у такому договорі;

балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії такого договору становить не більше 25 відсотків первісної вартості ціни такого об'єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;

сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;

майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Під терміном "строк фінансового лізингу" слід розуміти передбачений лізинговим договором строк, який починається з дати передання ризиків, пов’язаних зі зберіганням або використанням майна, чи права на одержання будь-яких вигод чи винагород, пов’язаних з його використанням, або будь-яких інших прав, що слідують з прав на володіння, користування або розпорядження таким майном, лізингоотримувачу (орендарю) та закінчується строком закінчення дії лізингового договору, включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу згідно з умовами договору.

Водночас (незалежно від того, чи регулюється господарська операція нормами цього підпункту) сторони договору мають право під час укладання договору (правочину) визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

Згідно з абзацом другим п. 153.7 ст. 153 Кодексу передача майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує доходи, а у разі передачі у фінансовий лізинг майна, що на момент такої передачі перебувало у складі основних засобів орендодавця, – прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об'єкта основних засобів згідно з правилами, визначеними ст. 146 Кодексу для їх продажу, тобто, відповідно до п. 146.13 ст. 146 Кодексу включає суму перевищення доходів від продажу над балансовою вартістю об’єкта, який передається, до складу доходів, а суму перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу – до складу витрат. При цьому відповідно до п.п. 146.17.1 п. 146.17 цієї статті передача основних засобів у фінансовий лізинг (оренду) прирівнюється до продажу основних засобів. Крім того, відповідно до п.п. 146.17.2 цього ж пункту отримання основних засобів у фінансовий лізинг (оренду) з подальшим їх включенням до відповідних груп прирівнюється до операцій придбання основних засобів.

Орендар включає вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування процентів, нарахованих або таких, що будуть нараховані відповідно до договору) до складу основних засобів з метою амортизації за наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача (абзац другий п. 153.7 ст. 153 Кодексу).

При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує доходи, а орендар збільшує витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) за наслідками податкового періоду, у якому здійснюється таке нарахування (абзац третій п. 153.7 ст. 153 Кодексу).

У разі якщо в майбутніх податкових періодах орендар повертає об’єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об’єкта у власність, така передача прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об’єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення (абзац четвертий п. 153.7 ст. 153 Кодексу).

У разі якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни (абзац п’ятий п. 153.7 ст. 153 Кодексу).

Тобто перехід права власності на об’єкт лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (новому власнику майна) зі збереженням відповідних прав і обов’язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов’язань орендодавця, орендаря й нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об’єкта лізингу) іншій особі (новому власнику майна).

Крім того, відповідно до п.п. "а" п. 185.1 ст. 185 Кодексу операції з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому датою виникнення податкових зобов’язань лізингодавця для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування лізингоотримувачу (п. 187.6 ст. 187 Кодексу). Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкта лізингу (п. 188.1 ст. 188 Кодексу).

У лізингоотримувача датою виникнення права на збільшення податкового кредиту для операцій фінансового лізингу є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу (абзац 4 п. 198.2 ст. 198 Кодексу).

Відповідно до п.п. 196.1.2 п. 196.1 ст. 196 Кодексу нарахування та сплата процентів або комісій у складі лізингового платежу у межах договору фінансового лізингу, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

При визначенні бази оподаткування ПДВ для операцій з повернення лізингоотримувачем лізингодавцю об’єкта фінансового лізингу слід звернути увагу на вимоги п.п. "а" п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, де фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг вважається постачанням товарів.

Саме тому для лізингоотримувача – платника ПДВ, який повертає об’єкт фінансового лізингу лізингодавцю без придбання такого об’єкта у власність, таке повернення прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу лізингодавцю. При цьому ціна продажу може визначатися на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, не сплачених за такий об’єкт лізингу на дату його повернення. Крім того, саме ця ціна визначатиметься як звичайна при формуванні лізингодавцем податкового кредиту щодо об’єкта фінансового лізингу, який повертає лізингоотримувач.

Поряд із цим розгляд питань щодо оподаткування операцій за договорами фінансового лізингу у разі їх невиконання (зокрема з причини одностороннього розірвання) необхідно проводити окремо за кожним випадком.

Заступник Голови
А. П. Ігнатов
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #60


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.01.2013 р. N 1370/6/15-33-15
Про надання відповіді


Державна податкова служба України розглянула лист щодо оподаткування ПДВ послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я згідно підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України та повідомляє.

Відповідно до підпункту "г" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі – Кодекс) постачання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я звільняються від оподаткування ПДВ.

Порядок надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 818 (далі - Постанова N 818).

Відповідно до Постанови N 818 звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

1. послуги з харчування повинні надаватися безпосередньо закладами, охорони здоров'я зокрема на базі їх блоків харчування, або підприємствами громадського харчування, з якими такі заклади уклали договір.

2. послуги з харчування громадян повинні надаватися:

- у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності у процесі надання медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування, а також у складі платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, зазначених у розділі I переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138);

- у складі послуг з охорони здоров'я у приватних закладах охорони здоров'я.

3. послуги з харчування громадян у закладах охорони здоров'я повинні надаватися у межах затверджених норм харчування в грамах, а громадян, для яких не встановлено таких норм, - у межах визначеної грошової норми витрат на харчування. Послуги з харчування громадян у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності за рахунок бюджетних асигнувань надаються в межах коштів, передбачених кошторисами на утримання таких закладів.

Враховуючи зазначене, послуги з харчування громадян, наданих у складі санаторно-курортних послуг на базі Дитячого санаторно-оздоровчого центру (харчування входить до вартості путівки) звільняються від оподаткування ПДВ лише у межах затверджених норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми витрат на харчування та за умови, що послуги з харчування надаються закладом охорони здоров’я на базі його блоків харчування, або підприємствами громадського харчування, з якими такий заклад уклав договір.

Заступник Голови


А. П. Ігнатов
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #61


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Наказ Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1340
Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення (Витяг)

Повний текст та додаток дивіться тут: www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4827
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #62


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Лист ДПC України від 29.01.2013 р. № 1389/6/15-3115
Щодо оподаткування податком на додану вартість операції з повернення обладнання, отриманого від нерезидента в оперативний лізинг

Державна податкова служба України надає інформацію щодо оподаткування податком на додану вартість операції з повернення обладнання, отриманого від нерезидента в оперативний лізинг.

Оскільки підприємством ввозиться обладнання на умовах договору оперативного лізингу, укладеного з нерезидентом, таке обладнання буде поміщено у митний режим тимчасового ввезення. В залежності від виду обладнання, яке ввозиться, відповідно до п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України (далі - МКУ).

Умовне повне звільнення від оподаткування (пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 ПКУ) застосовується до товарів та в порядку, визначених ст. 105 МКУ, відповідно до якої у зазначений режим поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у ст. 189 МКУ та в Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

Товари (за винятком підакцизних), не зазначені у статтях 105, 189 МКУ, а також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), або такі, що не відповідають вимогам зазначених Додатків, згідно з ст. 106 МКУ можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування (пп. 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 ПКУ), який передбачає за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України таких товарів сплату 3 відсотків суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення (загальна сума нарахованого до сплати податку на додану вартість не повинна перевищувати суму податку на додану вартість, яка підлягала б сплаті при ввезенні цього обладнання на митну територію України у митному режимі імпорту).

Після завершення строку дії договору оперативного лізингу ввезене обладнання підлягає поверненню нерезиденту. Згідно з п. 2 частини першої ст. 86 МКУ така операція є реекспортом.

Відповідно до п. 206.5 ст. 206 ПКУ операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При цьому якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 ПКУ).

Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #63


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Лист ДПC України від 29.01.2013 р. № 1387/6/15-3115
Щодо формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій (Витяг)

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України.

У разі ввезення товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов'язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ст. 187 ПКУ).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ.

Згідно з п. 1 ст. 248 глави 39 Митного кодексу України (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації (п. 1 ст. 260 глави 39 МКУ).

Відповідно до п. 201.12 ст. 201 ПКУ у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Враховуючи зазначене, у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів формування податкового кредиту з податку на додану вартість проводиться на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).

Оригинал: www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4932
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #64


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.01.2013 № 512/5/15-3115
Щодо віднесення виробництва міцелію їстівних грибів до сільськогосподарських видів діяльності
(Витяг)
Порядок застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства визначено ст. 209 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Відповідно до пп. 209.17.2 п. 209.17 ст. 209 Кодексу на операції з вирощування міцелію та грибів поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.
Заступник Голови А.П. Ігнатов
Администратор запретил публиковать записи гостям.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
Популярные темы: Бухгалтерский учет(Бухгалтерський облік), План счетов, Украина (План рахунків), Декларация по единому налогу, Декларация о доходах физических лиц (Декларація про доходи фізичних осіб), ЕСВ-2019 (единый социальный взнос) / ЄСВ-2019 (єдиний соціальний внесок), Расчет отпускных (Розрахунок відпускних), Форма 1-ДФ / Звіт 1-ДФ, Податок на нерухомість, Налог на землю/Земельний податок, Табель рабочего времени (Табель обліку робочого часу), Уведомление о приеме на работу (Повідомлення про прийняття на роботу), Начисление отпускных (Нарахування відпускних), Классификатор профессий (Украина) - 2019 (Класифікатор професій), Индексация зарплаты (Індексація зарплати), Штатное расписание (Штатний розпис), Декретный отпуск по беременности и родам (Декретна відпустка по вагітності та пологах), Единый налог (Єдиний податок), Налог на прибыль / Податок на прибуток, Больничные, больничный лист / Лікарняні, лікарняний лист, Компенсация за неиспользованный отпуск / Компенсація за невикористану відпустку.
Актуально: Рабочие дни - 2019 / Робочі дні - 2019, Выходные дни - 2019 / Вихідні дні - 2019, Праздничные дни - 2019 / Святкові дні - 2019, Праздники - 2019 (Украина) / Свята - 2019, Минимальная зарплата - 2019 (Минимальная заработная плата - 2019) / Мінімальна зарплата - 2019 (Мінімальна заробітна плата - 2019), Минимальная зарплата - 2018 (Минимальная заработная плата - 2018) / Мінімальна зарплата - 2018 (Мінімальна заробітна плата - 2018), Прожиточный минимум - 2019 / Прожитковий мінімум - 2019, Минимальная зарплата - 2019 (Минимальная заработная плата - 2019) / Мінімальна зарплата - 2019 (Мінімальна заробітна плата - 2019), Производственный календарь - 2018, Украина / Виробничий календар - 2018, Производственный календарь - 2019, Украина / Виробничий календар - 2019, Норма рабочего времени на 2018 / Норми тривалості робочого часу - 2018, Нормы рабочего времени - 2019 / Норма робочого часу - 2019, Календарь праздников - 2019 (Украина) / Календар свят - 2019, Прожиточный минимум - 2018 / Прожитковий мінімум - 2018, Календар бухгалтера, Календарь на 2019 / Календар на 2019 рік, Праздники - 2019 (Украина) (Свята - 2019), Необлагаемый минимум (Неоподатковуваний мінімум).

© 2019 Бухучет buhoblik.org.ua