Часто задаваемые вопросы...
 
             
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
 • Страница:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 9
ТЕМА:

Что писали об НДС

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #20


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Из единой базы налоговых знаний:

Категорія: 130. Податок на додану вартість
Підкатегорія: 130.05 об’єкт оподаткування
Запитання:
Чи підлягають оподаткуванню ПДВ помилково зараховані кошти на розрахунковий рахунок платника ПДВ та в який термін необхідно повернути ці кошти?
Відповідь:
Коротка:
Неналежний отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу.
Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, то кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами господарювання та які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт оподаткування.
За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються.
Повна:
Відповідно до п.35.1 ст. 35 Закону України від 5 квітня 2001 року №2346-III „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” із змінами та доповненнями (далі – Закон №2346) неналежний отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу.
Пунктом 35.2 ст. 35 Закону №2346 визначено, що у разі своєчасного повідомлення банком-порушником неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу та порушення неналежним отримувачем строку, встановленого п. 35.1 цієї статті, неналежний отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити банку-порушнику пеню в розмірі 0,1 відсотка цієї суми за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно, яка не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.
При цьому, згідно із п.35.3 ст.35 Закону №2346 спори між банком-порушником та неналежним отримувачем щодо помилкового переказу розглядаються у судовому порядку.
Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ, відповідно до пп.„а” та пп.„б” пп.185.1 ст.185 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями, є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, то кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами господарювання та які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт оподаткування.
За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються відповідно до ст.187 ПКУ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #25


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Бюджетне відшкодування ПДВ у разі придбання (будівництва, спорудження) основних фондів

Відповідно до пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий кредит — сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Держбюджету України або бюджетному відшкодуванню з Держбюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків установлено ст. 200 Податкового кодексу.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Держбюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу).

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з цим пунктом, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу — зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з вищезазначеним пунктом Податкового кодексу, має від'ємне значення, то:

бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Держбюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг;
залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Згідно з вимогами п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

були зареєстровані як платники ПДВ менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Щодо визначення права особи на отримання бюджетного відшкодування у разі придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, то відповідно до ст. 139 Господарського кодексу майнові цінності набувають економічної форми (основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари) у процесі здійснення господарської діяльності.

Зокрема, до основних фондів виробничого і невиробничого призначення законодавством віднесено будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, визначеними абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу (абзац другий цього пункту).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (п. 8 розділу ІІІ Порядку № 1492).

При цьому відповідно до п. 146.4 ст. 146 Податкового кодексу придбані (самостійно виготовлені) основні засоби зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.

Наказом № 205 визначено, що будівництво — це спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт. Об'єкт будівництва — сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом. Тобто будівництво є процесом, у результаті якого створюються основні фонди (засоби) або товари.

Відповідно до Інструкції № 291 для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначено рахунок 15 «Капітальні інвестиції», для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух об'єктів і майнових комплексів, які віднесено до складу основних засобів, — рахунок 10 «Основні засоби». До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Зарахування на баланс власного збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» та кредитом рахунку 15.

Отже, при визначенні права платника на отримання бюджетного відшкодування враховується наявність майна, що обліковується на рахунку 10 «Основні засоби», незалежно від процесу його отримання (придбання чи спорудження (будівництва) самостійно).

Наталія Кузьміна,завідувач сектору розгляду звернень Управління контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Перелік використаних документів

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Наказ № 205 — наказ Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»
Порядок № 1492 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492
Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

ИСТОЧНИК: www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1842
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #39


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 25.01.2013 р. N 792/10/15-307


ДПС у Сумській області розглянула лист щодо відображення в податковому обліку окремих операцій та повідомляє таке.

1. Щодо податкового обліку ПДВ за документами, що заміняють податкову накладну, а саме: постачання транспортних та готельних послуг

Відповідно до п. 201.1 та п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно із пп. "а" п. 201.11 ст. 201 Кодексу підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є, зокрема транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами.

Форма для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних, яка ведеться особами, зареєстрованими як платники ПДВ, є реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Форма реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядок його ведення затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення" (далі - Наказ). У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

Особливості заповнення граф розділу II Реєстру "Отримані податкові накладні" викладені у п. 11 Наказу. Згідно із вимогами пп. 11.5 та 11.6 зазначеного пункту підприємство, підзвітні особи - працівники якого безпосередньо отримали транспортні та готельні послуги, у графах 6 та 7 розділу II реєстру виданих та отриманих податкових накладних вказує найменування та індивідуальний податковий номер постачальників наданих послуг та відображає в розрізі постачальників у розділі II додатка 5 до декларації з ПДВ - розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

Постачальники транспортних та готельних послуг суми податкових зобов'язань за наданими послугами відображають у рядку "інші" розділу I додатка 5 до декларації з ПДВ - розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. На даний час інше діючим податковим законодавством не передбачено.

2. Стосовно другого питання ДПС у Сумській області наголошує, що результати податкового обліку платника податку відображаються у реєстрі виданих і отриманих податкових накладних та переносяться до податкової звітності і визначають результат його розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

Платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Форма та порядок заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II Кодексу (п. 201.15 ст. 201 розділу V Кодексу), наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1002.

Заступник Голови Н. Мірошнікова
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #40


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ
від 15.02.2013 р. N 1722/10/15-307


ДПС у Сумській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в межах компетенції розглянула лист ПАТ щодо включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за заявою-скаргою та повідомляє таке.

Відповідно до пп. 14.1.18 ст. 14 Кодексу податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Кодексу.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому датою виникнення права платника податку на формування податкового кредиту відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Платник податків не має права відносити до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Податкова накладна (згідно з п. 201.7 ст. 201 Кодексу) виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс), та підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), яка здійснюється платником податку - продавцем не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки, згідно з абзацом другим п. 201.10 ст. 201 Кодексу (з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу). Податкова накладна складається удень виникнення податкових зобов'язань продавця і видається таким продавцем товарів (послуг) на вимогу покупця. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН (п. п. 201.4, 201.10 ст. 201 Кодексу).

Крім того, податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця (п. 201.6 ст. 201 Кодексу). Пунктом 8.1 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1002, визначено, що облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог ст. 187 Кодексу.

Таким чином, положеннями ст. 201 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, що є підставою для включення вказаних у ній сум податку до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в даному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до додаткової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами та доповненнями, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Порушенням порядку заповнення податкової накладної вважається перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах "а" - "і" п. 201.1 ст. 201 Кодексу), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо).

Враховуючи наведене, сума ПДВ, вказана у податковій накладній, яка виписана з порушенням порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі, може бути відображена у складі податкового кредиту платника податку - покупця товарів/послуг у звітному періоді виписки такої податкової накладної лише при умові заяви із скаргою на постачальника.

Тому у разі порушення платником податку - продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в ЄРПН, порушення порядку заповнення податкових накладних або у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну платник податку - покупець таких товарів/послуг має право додати заяву із скаргою на постачальника до податкової декларації за звітний податковий період, у якому складено таку податкову накладну.

Щодо зазначення іншої позиції в листі ДПСУ від 17.11.2011 р. N 6451/7/15-3117-10, в якому йдеться про те, що заява із скаргою на постачальника подається до податкової декларації за той звітний податковий період, в якому платник включив суму до складу податкового кредиту, то вищевказаний лист ДПСУ відкликано листом від 21.11.2012 р. N 9455/0/71-12/15-3117.

Таким чином, у разі подання заяви із скаргою на постачальника по податкових накладних, виписаних в інший податковий період ніж той, за який було подано податкову декларацію, за такими податковими накладними у платника відсутнє право на податковий кредит.

Заступник Голови С. Малиш
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #41


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 15.01.2013 г. N 413/5/15-3116
Относительно даты отражения налоговых накладных в реестре

(Извлечение)

Касательно вопроса первого относительно правомерности формирования налогового кредита на основании налоговых накладных, не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных, следует отметить следующее.

Согласно пункту 198.2 статьи 198 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) датой возникновения права плательщика налога на отнесение сумм налога в налоговый кредит считается дата того события, произошедшего ранее:

• дата списания средств с банковского счета плательщика налога на оплату товаров/услуг;

• дата получения плательщиком налога товаров/услуг, что подтверждается налоговой накладной.

Согласно пункту 201.10 статьи 201 Кодекса налоговая накладная выдается плательщиком налога, который осуществляет операции по поставке товаров/услуг, по требованию покупателя и является основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту.

При осуществлении операций по поставке товаров/услуг плательщик налога - продавец товаров/услуг обязан предоставить покупателю налоговую накладную после регистрации в Едином реестре налоговых накладных (в редакции до 01.07.2012 г.).

Отсутствие факта регистрации плательщиком налога - продавцом товаров/услуг налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных и нарушение порядка заполнения налоговой накладной не дает права покупателю на включение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период.

Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных в 01.07.2012 г. осуществлялась не позднее двадцати календарных дней, следующих за датой их выписки (с 01.07.2012 г. - не позднее пятнадцати календарных дней).

Таким образом, если налоговая накладная и/или расчет корректировки к налоговой накладной зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных в месяце, следующем за их выпиской (но в течение срока, предусмотренного Кодексом для регистрации в Едином реестре налоговых накладных), то предприятие - покупатель товаров (услуг) имеет право отразить такую налоговую накладную и/или расчет корректировки к налоговой накладной в составе налогового кредита в месяце их выписки и включить их в реестр полученных налоговых накладных в этом месяце при условии, что такие товары (услуги) приобретены с целью их дальнейшего использования в налогооблагаемых операциях в рамках хозяйственной деятельности предприятия.

Одновременно сообщаем, что аналогичная позиция была изложена в Методических рекомендациях относительно документальной проверки плательщиков, которые включили в состав налогового кредита налоговые накладные подлежащие регистрации в Едином реестре налоговых накладных, но не зарегистрированные, и порядка оформления их результатов (письмо ГНС Украины от 23.09. 2011 г. N 1332/7/22-1417/462).

Заместитель Председателя А. Игнатов
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas

Что писали об НДС 5 года 4 мес. назад #44


 • Сообщений:149 Спасибо получено: 47
 • BuhОblik аватар
 • BuhОblik
 • Администратор
 • Вне сайта
 • Репутация: 0
Письмо ГНС Украины от 04.03.2013 № 3341/6/15-3115
О некоторых вопросах составления налоговой накладной

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.

Згідно з пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця.

При цьому відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до пункту 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246 (далі - Порядок № 1246), продавець складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому Державною податковою службою, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Продавець, що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис фізичної особи - підприємця; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі, продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому разі електронні цифрові підписи посадових осіб продавця накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

З метою отримання інформації, що міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому Державною податковою службою, та надсилає його засобами телекомунікаційного зв'язку Державній податковій службі (пункт 13 Порядку № 1246).

Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних згідно із пунктом 201.10 статті 201 ПКУ є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з ПДВ за такою операцією.

Враховуючи викладене, електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Одночасно повідомляємо, що аналогічна відповідь розміщена в Єдиній базі податкових знань - базі офіційних відповідей Державної податкової служби України на запитання платників.

Стосовно складання податкових накладних в електронній формі слід зазначити, що пунктом 201.1 статті 201 Кодексу передбачено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:

у паперовому вигляді;

в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому цим же пунктом Кодексу визначено, що при складанні податкової накладної в електронній формі складання її у паперовому вигляді не є обов'язковим.

Обмеження щодо формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених в електронній формі, Кодексом не передбачено.

Заступник Голови А.П. ІГНАТОВ
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: vadvas
 • Страница:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 9

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 
Популярные темы: Бухгалтерский учет(Бухгалтерський облік), План счетов, Украина (План рахунків), Декларация по единому налогу, Декларация о доходах физических лиц (Декларація про доходи фізичних осіб), ЕСВ-2019 (единый социальный взнос) / ЄСВ-2019 (єдиний соціальний внесок), Расчет отпускных (Розрахунок відпускних), Форма 1-ДФ / Звіт 1-ДФ, Податок на нерухомість, Налог на землю/Земельний податок, Табель рабочего времени (Табель обліку робочого часу), Уведомление о приеме на работу (Повідомлення про прийняття на роботу), Начисление отпускных (Нарахування відпускних), Классификатор профессий (Украина) - 2019 (Класифікатор професій), Индексация зарплаты (Індексація зарплати), Штатное расписание (Штатний розпис), Декретный отпуск по беременности и родам (Декретна відпустка по вагітності та пологах), Единый налог (Єдиний податок), Налог на прибыль / Податок на прибуток, Больничные, больничный лист / Лікарняні, лікарняний лист, Компенсация за неиспользованный отпуск / Компенсація за невикористану відпустку.
Актуально: Рабочие дни - 2019 / Робочі дні - 2019, Выходные дни - 2019 / Вихідні дні - 2019, Праздничные дни - 2019 / Святкові дні - 2019, Праздники - 2019 (Украина) / Свята - 2019, Минимальная зарплата - 2019 (Минимальная заработная плата - 2019) / Мінімальна зарплата - 2019 (Мінімальна заробітна плата - 2019), Минимальная зарплата - 2018 (Минимальная заработная плата - 2018) / Мінімальна зарплата - 2018 (Мінімальна заробітна плата - 2018), Прожиточный минимум - 2019 / Прожитковий мінімум - 2019, Минимальная зарплата - 2019 (Минимальная заработная плата - 2019) / Мінімальна зарплата - 2019 (Мінімальна заробітна плата - 2019), Производственный календарь - 2018, Украина / Виробничий календар - 2018, Производственный календарь - 2019, Украина / Виробничий календар - 2019, Норма рабочего времени на 2018 / Норми тривалості робочого часу - 2018, Нормы рабочего времени - 2019 / Норма робочого часу - 2019, Календарь праздников - 2019 (Украина) / Календар свят - 2019, Прожиточный минимум - 2018 / Прожитковий мінімум - 2018, Календар бухгалтера, Календарь на 2019 / Календар на 2019 рік, Праздники - 2019 (Украина) (Свята - 2019), Необлагаемый минимум (Неоподатковуваний мінімум).

© 2019 Бухучет buhoblik.org.ua