ЗМІНА N 2. Наказ Держстандарту України № 8 вiд 09.01.1997

Тема: ПДВ (НДС в Украине), Податкова накладна (Налоговая накладная).

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
        МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держстандарту України
                   29.08.2001 N 432
 
 
              ЗМІНА N 2
      до ДК 011-96 Класифікатор системи позначень
         одиниць вимірювання та обліку
 
 
                   Чинна від дня опублікування
                   в інформаційному покажчику
                   "Стандарти"
 
 
   Розділ 15
 
------------------------------------------------------------------
|Директива|Код | Назва одиниці |  Умовне позначення  |Код СОЕИ|
|     |  | вимірювання та |-----------------------|    |
|     |  | одиниці обліку | українське |міжнародне|    |
|---------+----+----------------+------------+----------+--------|
|  В  |1532|Кілограм хлорид |      |  -   |  -  |
|     |  |холіну     |кг C H CINO|     |    |
|     |  |        |  5 14  |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Додаток А
 
------------------------------------------------------------------
|Директива|      Назва      |   Код   | Примітка |
|---------+---------------------------+--------------+-----------|
|  В  |Кілограм хлорид холіну   |   1532   |Стор. 57  |
------------------------------------------------------------------
 
             (ІПС N 8-2001)


Важные страницы / Важливі сторінки:

big10501 НДС / big10502 ПДВ.

big10503 Налоговая накладная / big10504 Податкова накладна.

big10505 Декларация по НДС / big10506 Декларація з ПДВ.

big10507 Заполнение налоговой накладной / big10508 Заповнення податкової накладної.

big10509 Электронное администрирование НДС /big10510 Електронне адміністрування ПДВ.

big10511 Уплата НДС / big10512 Сплата ПДВ.

big10513 Электронные счета НДС / big10514 Електронні рахунки ПДВ.

big10515 Расчет корректировки к налоговой накладной / big10516 Розрахунок коригування до податкової накладної.

big10517 Налоговый кредит / big10518 Податковий кредит.

big10519 Отрицательное значение НДС / big10520 Від'ємне значення ПДВ.

big10521 Бюджетное возмещение НДС / big10522 Бюджетне відшкодування ПДВ.

big10523 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / big10524 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

big10525 Уточняющий расчет по НДС / big10526 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

big10527 Пример заполнения налоговой накладной / big10528 Приклад заповнення податкової накладної.

big10529 Пример заполнения декларации по НДС / big10530 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

big10531 Часто задаваемые вопросы об НДС / big10532 Питання, що часто ставляться про ПДВ