ЗМІНА N 2. Наказ Держстандарту України № 8 вiд 09.01.1997

Тема: ПДВ (НДС в Украине), Податкова накладна (Налоговая накладная).

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
        МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держстандарту України
                   29.08.2001 N 432
 
 
              ЗМІНА N 2
      до ДК 011-96 Класифікатор системи позначень
         одиниць вимірювання та обліку
 
 
                   Чинна від дня опублікування
                   в інформаційному покажчику
                   "Стандарти"
 
 
   Розділ 15
 
------------------------------------------------------------------
|Директива|Код | Назва одиниці |  Умовне позначення  |Код СОЕИ|
|     |  | вимірювання та |-----------------------|    |
|     |  | одиниці обліку | українське |міжнародне|    |
|---------+----+----------------+------------+----------+--------|
|  В  |1532|Кілограм хлорид |      |  -   |  -  |
|     |  |холіну     |кг C H CINO|     |    |
|     |  |        |  5 14  |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Додаток А
 
------------------------------------------------------------------
|Директива|      Назва      |   Код   | Примітка |
|---------+---------------------------+--------------+-----------|
|  В  |Кілограм хлорид холіну   |   1532   |Стор. 57  |
------------------------------------------------------------------
 
             (ІПС N 8-2001)