Зміна N 1, внесена в Державний класифікатор України ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку" (КСПОВО)

Тема: ПДВ (НДС в Украине), Податкова накладна (Налоговая накладная).

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

№ 114 від 26.02.1998

Документ по состоянию на июнь 2008

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
        МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держстандарту України
                   26.02.1998 N 114
 
 
              ЗМІНА N 1,
       внесена в Державний класифікатор України
              ДК 011-96
       "Класифікатор системи позначень одиниць
         вимірювання та обліку" (КСПОВО)
             ( v0008565-97 )
 
 
                   Чинна від 01.01.99 р.
 
------------------------------------------------------------------
|Дирек-| Код| Назва одиниці вимірювання |   Умовне    | Код |
| тива |  |   та одиниці обліку   |  позначення   |СОЕИ |
|   |  |              |------------------|   |
|   |  |              | україн- | міжна- |   |
|   |  |              | ське  | родне |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  3 |0379|Умовний міліметр водяного |  мм  | mm H O | - |
|   |  |стовпчика (1 мм вод.ст. = | вод.ст. |   2 |   |
|   |  |   -4          |     |    |   |
|   |  |= 1х10  ат = 9,80665 Па) |     |    |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  3 |0380|Умовний міліметр ртутного |  мм  | mm Hg | - |
|   |  |стовпчика (торр)      | рт.ст. |    |   |
|   |  |(1 мм рт.ст. = 133,322 Па) |     |    |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  3 |0509|Калорія міжнародна     | кал   | cal  | - |
|   |  |(= 4,1868 Дж)       |  мн  |  IT |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  3 |0510|Мегакалорія міжнародна   | Мкал  | Mcal  | - |
|   |  |(= 1,163 кВт.год)     |   мн |   IT |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  3 |0511|Калорія термохімічна    | кал   | cal  | - |
|   |  |(= 4,184 Дж)        |  тх  |  th |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  В |0724|Ньютон на ампер у     |   2  |   2 | - |
|   |  |квадраті          | Н/А  | N/A  |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  В |0725|Джоуль на теслу      | Дж/Тл  |  J/T | - |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  В |0916|Цент            | цент  | cent | - |
|   |  |(1 цент = 1/1200 окт)   |     |    |   |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
|  В |1310|Джоуль у мінус першому   |  -1  |  -1  | - |
|   |  |степені на кубічний метр  | Дж /  | J / |   |
|   |  |              | куб.м  | cub.m |   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток А
 
 
------------------------------------------------------------------
| Директива |          Назва          | Код  |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   С   |Стандартний міліметр водяного стовпа    | 0379 |
|      |(= 9,80665 Па)               |    |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   С   |Стандартний міліметр ртутного стовпа (торр)| 0380 |
|      |(= 133,322 Па)               |    |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   З   |Мегакалорія міжнародна (= 1,163 кВт.год)  | 0510 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Джоуль на теслу              | 0725 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Джоуль у мінус першому степені на кубічний | 1310 |
|      |метр                    |    |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Ньютон на ампер у квадраті         | 0724 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Умовний міліметр водяного стовпчика    | 0379 |
|      |          -4           |    |
|      |(1 мм вод.ст. = 1х10  ат = 9,80665 Па)  |    |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр) | 0380 |
|      |(1 мм рт.ст. = 133,322 Па)         |    |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
|   В   |Цент (1 цент = 1/1200 окт)         | 0916 |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   Зміни складені згідно з директивами ДСТУ 3456-96:
   "В" - (Внести) - внесення нової позиції ДК ТЕСІ;
   "З" - (Змінити) - зміна позиції ДК ТЕСІ;
   "С" - (Скасувати) - скасування позиції ДК ТЕСІ.
 
              (ІПС N 2-98)