Додаток №2 до декларації ПДВ

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду) Збільшено/ зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення Збільшено/ зменшено залишок від'ємного значення на підставі уточнюю
-чого розрахунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року
Сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачаль
-никам товарів/послуг або до Державного бюджету України
Сума, що підлягає бюджетному відшкоду-
ванню

(рядок 3 таблиці 2)*

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду

(графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11

(+/-) - графа 13)

від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року) суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

(рядок 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)

суми задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року Разом (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)
дата номер сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Усього 67'966 31'708 812 73'909 174'395 1'000 19'825 14'500 160'895
01.2015 67'966 67'966 15'343 57'948
12.2014 21'038 21'038 21'038
11.2014 7'746 7'746 1'000 746 8'000
07.2014 695 695 695
06.2014 1'754 1'754 1'754
02.2014 475 475 475
11.2014 812 812 812
01.2015 33'909 33'909 33'909
12.2014 40'000 40'000 40'000